MN logo rgb web 300x77
Bispeengbuen tættere på nedrivning: “Vi er tilbage på sporet”

Bispeengbuen tættere på nedrivning: “Vi er tilbage på sporet”

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Politikerne i Københavns Kommune følger nu endelig efter Frederiksberg og afsætter 1,5 millioner kroner til et idéoplæg for området ved Bispengbuen. Som noget nyt skal muligheden for en delvis nedrivning af den udskældte trafikbro nu også undersøges.

Det har været længe ventet, og i går aftes skete det endelig: politikerne på Københavns Rådhus har nu afsat penge til det videre arbejde med planerne om Bispeengen.

Pengene blev fundet ved den såkaldte overførselssag, hvor kommunens overskud fra det foregående år fordeles, og skal bruges til i samarbejde med Frederiksberg Kommune at udarbejde et idéoplæg for, hvordan området kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned. Det afsatte beløb er 1,5 millioner kroner – Frederiksberg Kommune afsatte allerede sidste år et tilsvarende beløb.

Idéoplægget skal give kommunerne et fælles afsat for de fortsatte forhandlinger med staten, der hidtil har tøvet med at forpligte sig på en medfinansiering af nedrivningen af Bispeengbuen.

At København nu igen har meldt sig ind i kampen om Bispeengprojektet, begejstrer centerleder for Miljøpunkt Nørrebro, Anders Jørn Jensen:

“Det er jo dejligt! Vi er tilbage på sporet,” udbryder centerlederen, der også står i spidsen for borgerinitiativet Åbn Åen.

“Jeg synes, det er fantastisk, at kommunerne nu går i samme retning, så der er grundlag for at lave fælles en aftale med staten om nedrivning af Bispeengbuen. Samtidig kan vi bruge det her projekt til at lave noget positivt, der ud over at klimatilpasse byen kan hjælpe den aktuelle økonomi,” siger Anders Jørn Jensen og uddyber:

“Bispeengprojektet har en rigtig god størrelse til, at danske virksomheder kan udføre og bruge det i genopretningen af økonomien corona-krisen. Det er ikke så stort som fx anlægget af Metroen, som bliver varetaget af udenlandske firmaer, men stort nok til at batte noget for danske virksomheder,” siger Anders Jørn Jensen, der peger på, at man i denne forbindelse kunne forlænge den aktuelle suspenderingen af det såkaldte anlægsloft ud over 2020.’

Ros til de lokale Nørrebro-kræfter

Også Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at man nu kan komme videre med arbejdet med området omkring den udskældte motorvejsbue:

“Bispeengbuen står som et forhistorisk symbol på, hvordan man førhen ønskede at prioritere bilismen højt med en de facto motorvej tværs gennem byen. Den tilgang til København er fortid, og derfor er det fantastisk, at vi nu kan komme videre med arbejdet med at lægge Bispeengbuen i graven og i stedet skabe en by og et område for mennesker og ikke for biler,” siger hun i en pressemeddelelse, hvor hun samtidig benytter lejligheden til at rose de lokale kræfter på Nørrebro for deres indsats:

“Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg fortjener store roser for deres ihærdige arbejde med at få sat de store visioner på den politiske dagsorden, og nørrebroerne skal også have en stor tak for deres engagement i sagen. Alle politikere på rådhuset kender til drømmene, og nu tager vi et skridt i den rigtige retning i forhold til at gøre dem til virkelighed,” siger hun. 

Idéoplægget skal i øvrigt også forholde sig til et nyere forslag om at rive Bispeengbuen delvist ned, sådan forstået af den ene af buens to parallelle broer rives ned, mens den anden bro skal håndtere den samlede trafik med to spor i hver retning. 

Bag aftalen om overførselssagen står Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre. Et endeligt idéoplæg om området ved Bispeengbuen forventes forelagt politikerne i de to kommuner i april 2022.

Mit Nørrebro har tidligere beskrevet tre forskellige scenarier for, hvordan Bispeengbuen kan fjernes og erstattes med enten en vej i almindelig højde eller med en tunnel i forskellige længder.

Disse scenarier var resultatet af en analyse bestilt af Københavns og Frederiksberg kommuner i fællesskab.

Foto: Google

Related Articles

X