MN logo rgb web 300x77
Blegdamsvejens Arrest: Fængsel, våbendepot – og kontorhotel

Blegdamsvejens Arrest: Fængsel, våbendepot – og kontorhotel

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Danmarks ældste stadigt fungerende fængsel ligger lige her på Nørrebro – midt mellem caféer, butikker og kulturhuse. Det blev i sin tid indviet med pomp, pragt og kanonsalut af Kong Frederik 7, og i baggården står den skjulte perle, bygningen ‘Slottet’.

Topfoto: Kontraframe for Freya Ejendomme.

Lige ved siden af Sankt Hans Torv, over for Sankt Johannes Kirke, ligger Blegdamsvejens Arrest. 

Mange vil nok mene, at det er et underligt sted at have et fængsel, her på det tætbebyggede Indre Nørrebro. Men fængslet blev bygget for mere end 170 år siden og lå dengang i frie omgivelser på en af de gamle blegedamme mellem Sortedams Sø og Nørre Fælled. 

Arresten har været i brug siden 1848 og er det ældste danske fængsel, der stadig benyttes. 

Indtil 1848 havde Københavns Amt benyttet et fængsel ved Frederiksholms Kanal kaldet ‘Blåtårn’ som arrest for personer, hvis forbrydelser enten var begået i Københavns Amt (altså uden for Staden København) eller faldt ind under Hof- og Borgretten – det kunne være hoffets personale og andre rangspersoner. Det Kongelige Teater brugte også Blåtårn, hvor skuespillere og dansere afsonede straffe for gæld, tyveri og dårlig opførsel. 

Blåtårn var efterhånden forældet og faldefærdigt, og i 1846 erhvervede Københavns Amt en grund på en af de gamle blegemænds grunde, 2. blegdam. 

NØRREBRO LEX: Blegdammene blev anlagt i sidste halvdel af 1600-tallet. 24 smalle jordstykker lå fra Nørrebro og til Østerbro. 1. blegdam lå, hvor Sankt Hans Gade løber i dag, og 24. blegdam lå ved Trianglen. De fleste blegdamme blev i starten af 1800-tallet omdannet til landbrug og havebrug, og en del større og mindre virksomheder blev anlagt. På 2. blegdam, hvor fængslet blev bygget, havde Niels Borthig haft et lysstøberi og et tjærebrænderi.

Arkitekt M.G. Bindesbøll lavede tegningerne til et nyt fængsel, men Bindesbøll var en travl mand, der havde gang i flere byggerier, så det blev arkitekt N.S. Nebelong, der kom til at lede byggeriet. 

Det var planlagt med to tinghuse ud mod Blegdamsvej og bag disse et arresthus i tre etager. 

Arresthuset fik egen indgang og ringmur, og lange korridorer forbandt arresthuset med de to tinghuse. 

Byggeriet kostede 52.000 rigsdalere. 

Højtidelig konge-indvielse

18. december 1848 var byggeriet færdigt, og det blev en stor festdag. 

Kongen, Frederik 7, havde i dagens anledning taget turen til Blegdammen, og med sin tilstedeværelse gjorde han indvielsen af amtets nye fængselsbygning på Blegdamsvej ekstra højtidelig. 

En kanonsalut på 27 skud bød ham velkommen til Nørrebro – og det gentog sig, da han nogle timer senere igen kørte bort. 

Adam Oehlenschläger havde til lejligheden skrevet en kantate sat i musik af syngemesteren ved Det Kongelige Teater, Henrik Rung. 

Med den store befolkningstilvækst i København og Københavns Amt blev der brug for mere plads i fængslerne, og i 1880-1881 opførtes en hel treetagers tilbygning til arresthuset samt en ny ringmur. 

I de følgende år gennemførtes adskillige mindre tilbygninger, bl.a. i 1894 en dampkedel til desinfektion af arrestanternes tøj og i 1911 et vandclosetrum. 

Arkitekt Carl Thonning stod for en stor ombygning 1907-13, hvorved der kom en ekstra etage på bygningerne ud mod vejen og en helt ny facade med fire søjler, som vi kender i dag. 

SLOTTET: Arrestforvareren, der i det gamle hus havde to værelser, fik i 1920 et helt lille hus i gården – med et middelalderligt tårn. Huset, der hurtigt fik navnet ‘Slottet’, blev senere frokoststue for fængslets personale. Et senere navn for det lille charmerende hus er ‘Kardemommetårnet’. I dag kaldes bygningen i øvrigt fortsat ’Slottet’, og det bruges af Blegdamsvejens Arrest til omklædning, mødefacilitet mv. 

.

Våbendepot under besættelsen

Under besættelsen blev fængslet brugt som depot for beslaglagte våben. 

23. september 1943 tidligt om morgenen ringede “en ikke særlig bedrøvet arrestforvarer” til politimester Aage Seidenfaden og fortalte, at personalet var blevet holdt op og spærret inde af frihedskæmpere, der havde taget alle våbnene. 

Gestapo opklarede aldrig, hvem der havde sladret om våbnenes tilstedeværelse. Efter aktionen mod politiet 19. september 1944 overtog tyskerne hele fængslet. 

I dag hører Blegdamsvejens Arrest hører under Institution Københavns Fængsler, som også omfatter Vestre Fængsel og Politigårdens Fængsel. Arresten har 92 pladser og modtager mandlige indsatte over 18 år, som har været igennem modtagelsesafdelingen på Vestre Fængsel. 

Ud over cellerne er der blandt andet indrettet en skolestue, et kondirum og gårdtursarealer. Desuden er der en kirkesal, hvor der holdes ugentlige gudstjenester. 

Det pompøse tinghus blev i 2014 købt af Freja Ejendomme, der satte en større ombygning i gang. 

I dag er det gamle tinghus omdannet til kontorhotellet Nomad Workspace, der i øjeblikket huser 17 mindre virksomheder – arkitekter, kreative virksomheder, designere, grafikere m.m. 

Retspsykiatrisk Klinik og Kriminalforsorgen har også til huse i ejendommen, som også har sin egen café. 

Related Articles

X