MN logo rgb web 300x77
Budget 2021: Vi beholdt et bad – men gik glip af to toiletter

Budget 2021: Vi beholdt et bad – men gik glip af to toiletter

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Sjællandsgade Bad, Folkets Hus og værestedet Muhabet er sikret de næste fire år, efter at et flertal af partierne på Københavns Rådhus i dag blev enige om Budget 2021. Til gengæld får Nørrebro ingen af de ønskede offentlige toiletter til Nørrebroparken og Dronning Louises Bro. 

Der bliver ingen nye offentlige toiletter i denne omgang, ligesom hverken helhedsplanen for De Gamles By eller det planlagte aktivitetshus i Mimersparken fik tilført midler, da de københavnske politikere onsdag blev enige om næste års budget. 

Til gengæld er både Sjællandsgade Bad, Folkets Hus og værestedet Muhabet sikret penge til de næste fire års drift, ligesom der er givet økonomisk ’go!’ til udvidelser og anlæg på tre af bydelens folkeskoler.

Og så er der sat 5 mio. kr. af til at undersøge, om H.C. Andersens Boulevard kan blive lagt ned under jorden som en del af visionen Den Grønne Boulevard, som også omfatter en nedlæggelse af Bispeengbuen.

Nørrebro Lokaludvalg havde forud for budgetforhandlingerne indsendt en række budgetønsker, som dengang blev mødt med stor ros af de to største partier på Københavns Rådhus, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Enhedslisten trak sig dog sammen med Alternativet tidligt fra budgetforhandlingerne, fordi de ikke ville acceptere, at de blev sammenkædet med anlægget af en havnetunnel til den planlagte nye ø Lynetteholmen. 

Budgetaftalen blev derfor lavet af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad.

En “sådan set meget glad” lokaludvalgsformand

Men selvom kun få af forslagene kom med i det endelige budget, er lokaludvalgsformand Mogens ’Mugge’ Petersen “sådan set meget glad” for udfaldet af forhandlingerne.

“Det er godt, at de har fulgt vores opfordring til at sikre Sjællandsgade Bad, Muhabet og Folkets Hus, og så er det dejligt, at der endelig kommer gang i de skoleprojekter, der er blevet udskudt på grund af anlægsloftet  – selvom det jo lidt er at få de samme gaver to gange,” siger han.

“Pengene til at undersøge muligheden for at gennemføre Den Grønne Boulevard er også interessante. Mange vil måske sige, at der ikke står noget i aftaleteksten om Ladegårds Å og Bispeengbuen, men det er der jo allerede sat penge af til, så det arbejde kører forhåbentlig upåvirket videre,” siger Mogens Petersen.

Lokaludvalgsformanden undrer sig mest over, at der ikke er fundet penge til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By, som der pågår forhandlinger om lige nu, og at det planlagte kvartershus i Mimersparken heller ikke er kommet med i budgettet.

Og så det helt store diskussionsemne: Offentlige toiletter og skraldespande. Lokaludvalget havde udtrykt et stort ønske om et offentligt toilet og flere skraldespande i Nørrebroparken samt om et offentlig toilet i nærheden af Dronning Louises Bro.

“Det fik jo ikke, og det kan jo undre os lidt, eftersom at det har fyldt forsiderne hele sommeren. Så vi må jo desværre bede beboerne leve med pisserie lidt endnu,” siger Mogens Petersen.

Fokus på bevarelse af gode initiativer

Flere offentlige toiletter var en del af Socialdemokratiets valgløfte ved seneste kommunalvalg, og partiets politiske ordfører i København, Jonas Bjørn Jensen, har da også tidligere sagt til Mit Nørrebro, at der ikke var nogen tvivl om, at der skulle findes en løsning på toiletbehovet i Nørrebroparken og ved Dronning Louises Bro.

“Som beboer på Nørrebro vil jeg også gerne selv have prioriteret de to. Og når jeg kigger på et overordnet behov for byen, vil min vurdering være, at Nørrebroparken må stå allerøverst,” sagde han for en lille måned tid siden.

Men i dag erkender han, at toiletterne “strandede på en ekstremt stram anlægsramme.”

“Vi havde ikke særligt meget rum til anlæg, men vi har ikke sluppet de offentlige toiletter. Vi mener stadig, at det er en vigtig opgave at løse, der blev bare ikke plads til det denne gang,” siger han og understreger, at Socialdemokratiet heller ikke har sluppet Helhedsplanen for De Gamles By og kvartershuset i Mimersparken

“Men vi har haft stort fokus på at sikre de gode ting, der er der. Hvis vi tog tilskuddet fra aktører som Sjællandsgade Bad, Muhabet og folkets Hus, der gør et godt stykke arbejde, så ville de jo ikke bare åbne igen, hvis vi fandt pengene på et senere tidspunkt,” siger Jonas Bjørn Jensen.

SÅDAN GIK DET DE LOKALE ØNSKER:

Det fik Nørrebro Lokaludvalg igennem

• Driftsbevilling til Sjællandsgade Bad 

• Driftsbevilling til værestedet Muhabet 

• Driftsbevilling til Folkets Hus

Det fik Nørrebro Lokaludvalg ikke igennem

• Offentligt toilet og flere skraldespande i Nørrebroparken

• Offentligt toilet på Dronning Louises Bro

• Lokal fritidskoordinator

• Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By

• Fritidens Hus på Ydre Nørrebro 

• Ekstra midler til fælles aktivitetshus i Mimersparken 

• Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i Nørrebroparken 

•Trafiksikring af Rådmandsgade og Mimersgade

• Driftsbevilling til Aktivitetscenter Baldersgade

Der blev desuden sat penge af til andre og flere tidligere vedtagne projekter med betydning for Nørrebro, fx:

• Fortsat belysning under Nørrebro Station

• Madskole og helhedsrenovering af Blågårds Skole

• Idrætshal på Nørre Fælled Skole (hvor der går mange børn fra Nørrebro)

• Skole med madskole, idrætshal og ungemiljø i De Gamles By (en overbygning på Guldberg Skole)

• Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By

• Foranalyse for Den Grønne Boulevard (H.C. Andersens Boulevard)

• Foranalyse af grøn cykel-og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose.

• Vejopretning på Stevnsgade, Birkegade og Egegade

Related Articles

X