MN logo rgb web 300x77
Budgetaftale: Lunkent resultat for Nørrebro Station og Bispeengen

Budgetaftale: Lunkent resultat for Nørrebro Station og Bispeengen

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Der var enkelte lyspunkter, men samlet set var torsdagens budgetaftale på Københavns Rådhus ikke nogen gavebod for Nørrebro. På en lokalskala fra 1 til 10 giver lokaludvalgsformanden aftalen en lille 6’er.

“Ja, den er lidt lunken,” erkender formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ’Mugge’ Petersen, om den budgetaftale, som blev vedtaget af et bredt flertal i Borgerrepræsentationen torsdag.

Hvis han skal give aftalen en karakter på en skala fra 1 til 10, bliver det set med Nørrebro-briller til en 5-6 stykker.

Hvis vi skal begynde med lyspunkterne, er der sat penge af til en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park, videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House og en kvarterplan til områdefornyelse af Aldersrogade.

“Den med kvarterplanen havde vi ikke set komme, men den er jeg faktisk rigtig glad for, det trænger vi til. Og Hans Tavsens Park smiler jeg også lidt over – den har jo kørt frem og tilbage i otte år, og nu ser det ud, som om den endelig er landet,” siger Mogens Petersen.

På plussiden tæller også, at Borgerservice flytter ind i Nørrebrohallen – og så den helt store: at der nu er afsat penge til forbedring af byrummet omkring Nørrebro Station.

Godt begyndt – men hvor langt rækker det?

Sidstnævnte punkt er dog paradoksalt nok også en af grundene til, at lokaludvalgsformanden ikke har armene helt oppe over hovedet. 

For det beløb, der er afsat til et nyt, grønt byrum på Basargrunden ved Nørrebro Station og belysning på den nærliggende Lyngsies Plads, er meget langt fra den sum, som lokaludvalgets drømmeprojekt vil koste. Det blev udarbejdet i 2015 og beløber sig til 34 millioner kroner – 

på denne oktoberdag i 2019 har Borgerrepræsentationen afsat 5,6 mio. kr. til projektet. Hertil kommer 2,3 mio. kr. fra henholdsvis Danica Pension – der står bag Nordbro-byggeriet – og Metroselskabet.

Læs også: Nye byrum ved Nørrebro Station på vej

“Vi har selv valgt at kalde det godt begyndt – men ikke halvvejs færdigt. Vi havde forventet lidt mere, for de penge kommer vi ikke langt for, når der er tale om anlæg af en permanent plads,” siger Mogens Petersen, der dog ikke erklærer sig decideret skuffet over udfaldet af denne del af budgetaftalen.

“Lad os se, hvad de kommer med. Jeg er spændt på at høre, hvad de regner med, at vi kan få for pengene,” siger han.

Værested og Bispeengen kom ikke med

Langt værre er det efter lokaludvalgformandens mening, at man på rådhuset slet ikke har sat penge af til driften af aktivitets- og værestedet Muhabet i Bragesgade, der tager imod psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere.

“Det er vi kede af, for de gør et godt stykke arbejde, og man kan godt frygte, hvad det får af betydning for dem – om de vil være i stand til at overleve. Det rammer jo nogen af dem, der befinder sig længst nede i vores samfund,” siger han.

Og så er der sagen, der simpelthen bare undrer ham: Trods megen valgsnak og politisk velvilje til at rive Bispeengbuen ned, har budgetaftaleparterne valgt ikke at sætte penge af til et idéoplæg til omdannelse af Bispeegnen, men i stedet henvise finansieringen af idéoplægget tilde senere forhandlinger om overførselssagen 2019/2020.

“Frederiksberg har jo sat penge af til det, så hvad venter vi på i København?,” spørger Mogens Petersen.

Partierne bag aftalen på Rådhuset er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre.

Teknik-og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) er ligesom Nørrebro Lokaludvalg ikke begejstret for, at der kun er afsat en mindre sum penge til omlægningen af Basargrunden ved Nørrebro Station, men det kunne hun ikke skaffe flertal for. “Nørrebroerne har længe påpeget, at der er behov for en større indsats omkring Nørrebro Station, og det ærgrer mig, at der ikke har været større lydhørhed for de tryghedsfremmende og sociale tiltag i området,” siger hun i en pressemeddelelse. Foto: Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det får Nørrebro ifølge den nye budgetaftale:

• 5,5 mio. kr. til anlæg af et nyt, grønt byrum på Basargrunden ved Nørrebro Station og belysning på Lyngsies Plads samt drift af begge dele. (Hertil skal lægges 1 mio. kr. fra Danica – der står bag Nordbro-byggeriet – og 1,3 mio. kr. fra Metroselskabet).

• 2,3 mio. kr. til anlæg, drift og vedligehold af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park, der etableres i 2022-2023.

• 0,9 mio. årligt i 2020-2023 til videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 i Hiort Lorenzensens Gade

• Midler til en række indsatser i udsatte boligområder over hele byen, herunder 52 mio. kr. til almene erstatningsboliger for de boligblokke i Mjølnerparken, som skal sælges til private investorer, og i alt 2,8 mio. kr. i til udarbejdelse af kvarterplaner for to nye områdefornyelser i Aldersrogade (Sigynsgade) og Bispeparken (Nordvest).

• Borgerservice i Nørrebrohallen.

Det får vi ikke…

Af de ønsker, som Nørrebro Lokaludvalg har fremsat på vegne af bydelen, er der ikke sat penge af til:

• Det fuld-skala byrumsprojekt til 33-34 mio. kr., som der tidligere har været lagt op til ved Nørrebro Station, læs mere her.

• Et idéoplæg for omdannelse af Bispeegnen ved en nedrivning af Bispeengbuen. Aftaleparterne er i stedet blevet enige om at henvise finansieringen tilforhandlingerne om overførselssagen 2019/2020. 

• Driftsbevilling til aktivitets- og værestedet for flygtninge og indvandrere Muhabet i Bragesgade.

• En videreførelse af en lokal referencegruppe til at følge Helhedsplanen for De Gamles By

• En trafiksikring i krydset Møllegade/Guldbergsgade

Foto i boksen samt artiklens topfoto: Lars Christian Vibild, @lcvibild

Related Articles

X