MN logo rgb web 300x77
Bymiljøet på Bjelkes Allé står til bevarelse i nyt lokalplanforlag

Bymiljøet på Bjelkes Allé står til bevarelse i nyt lokalplanforlag

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Der er lagt op til, at samtlige af gadens små byhuse og fritliggende ældre villaer bliver omfattet af en bevarende lokalplan, når kommunens Teknik-og Miljøudvalg i dag skal træffe endelig beslutning om at nedlægge forbud mod nedrivningen af det gule byhus i Bjelkes Allé 48.

Beboere og besøgende kan efter alt at dømme se frem til, at resterne af det særlige og efter manges mening charmerende bymiljø på Bjelkes Allé bliver bevaret for eftertiden.

Efter at kommunens Teknik-og Miljøudvalg i december varslede et forbud mod nedrivningen af det gule byhus og opførelsen af et 7 etagers nyt byggeri i nummer 48, lægger forvaltningens embedsmænd nemlig op til, at samtlige ældre bygninger erklæret for bevaringsværdige i selv den laveste klasse skal omfattes af en kommende lokalplan.

Udsnit af illustration fra Københavns Kommune. Den stiplede, røde linje viser, hvilke bygninger der tænkes omfattet af den kommende bevarende lokalplan for området.

Det vil i givet fald betyde, at samtlige mindre byhuse, fritliggende villaer samt en mindre erhvervsbygning i nummer 17A vil blive bevaret sammen med de tre af gadens bygninger, der er klassificeret som havende den højeste bevaringsværdi, nemlig: 

Nr. 19: Anna Kirke fra 1914 (SAVE-værdi 1), tegnet af arkitekt P.V. Jensen Klint, som også står bag Grundtvigskirken

Nr. 41: Et fritliggende flerfamilieshus fra 1884 (SAVE-værdi 3)

Nr. 45: Dronning Louises Asyl fra 1888 (SAVE-værdi 3)

Anna Kirke, der er tegnet af arkitekt P.V. Jensen Klint, samt de lave huse, der ses til venstre for kirken, foreslås omfattet af den kommende lokalplan. Foto: Lars Christian Vibild.

Sjovt nok er netop det gule byhus i nummer 48, der satte gang i politikernes planer om bevarelse af gadens særlige miljø, det af alle gadens bevaringsværdige huse, der er klassificeret med den laveste bevaringsværdi (SAVE-værdi 7).

Vedtages lokalplanen, vil det betyde at man ikke må ændre, nedrive eller ombygge de omfattede bygninger uden Teknik- og Miljøudvalgets nærmere godkendelse, bortset fra nogle på forhånd tilladte typer ombygninger som fx udskiftning af vinduer og tage til bestemte modeller og materialer. Dette vil blive fastlagt i det det videre arbejde med lokalplanen.

Det foreslås også, at man under den nærmere gennemgang af de enkelte bygninger i lokalplanprocessen udpeger værdifulde træer i området som bevaringsværdige.

Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til såvel det endelige byggeforbud i Bjelkes Allé 48 som forslaget til afgrænsningen af lokalplanområdet ved et møde i eftermiddag, og et færdigudviklet forslag til en lokalplan for området ventes sendt i offentlig høring til sommer.

.

Samtlige fotos:  Lars Christian Vibild, @lcvibild

Related Articles

X