MN logo rgb web 300x77
ByOasen undersøgt: Ingen akut sundhedsfare ved jordforurening

ByOasen undersøgt: Ingen akut sundhedsfare ved jordforurening

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Københavns Kommune har fået bekræftet, at det øverste jordlag på den populære legeplads ByOasen i Møllegade er forurenet, men at den sundhedsmæssige risiko ved at lege der er ubetydelig. Miljøpunkt Nørrebro foreslår at åbne dele af legepladsen igen med det samme.

Arkivfoto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Hvis du har din faste gang på legepladsen og dyregården ByOasen i Møllegade, ved du sikkert, at den i den seneste måned har været lukket og afspærret for besøgende på grund af jordforurening.

Men hvis du var bekymret for, hvad jordforureningen ville betyde for dit eget eller dine børns helbred, kan du nu ånde lettet op: Den betyder ikke noget.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har netop fået besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden på de sundhedsmæssige aspekter af forureningen, og konklusionen er klar:

Den sundhedsmæssige risiko ved leg på legepladsen anses for at være lille/ubetydelig – også hvad angår langtidseffekter.

Læs også: ByOasen reddet: “Du drømmer ikke om, hvor glade vi er!”

Der er ikke risiko for akut sundhedsfare ved leg på legepladsen, hverken ved leg på græsset eller på selve legeredskaberne, og der er ikke nogle særlige symptomer, man skal være opmærksom på.

Selv hvis ens barn decideret har spist jord fra legepladsen, er der langt til, at det udgør en egentlig sundhedsrisiko – man skal med kommunens ord “spise betydelige mængder jord, før man udsættes for akut sundhedsfare”.

Forslag om hurtig genåbning

Reaktionen på den nye sundhedsmæssige information kommer prompte fra centerleder Anders Jørn Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro – organisationen, der byggede ByOasen tilbage i 2009 og i de første år også stod for driften:

“Med den viden, vi har nu, har det vist sig at være en overreaktion at afspærre hele græsplænen omkring ByOasen, som er et meget vigtigt lege- og opholdsområde for familier og børneinstitutioner, ikke mindst her under corona-krisen,” siger Anders Jørn Jensen.

Han kræver nu hurtig handling af kommunen og foreslår følgende tre tiltag:

• at græsplænen omkring selve ByOasen åbnes op med det samme.

“Det virker ikke fornuftigt og proportionalt at holde græsplæne, svævebane og højbede lukkede, når myndighederne ikke ser nogen risiko ved ophold og leg på græs og legeredskaber, da det indskrænker vores udearealer her midt i corona-pandemien.”

at selve dyrefoldene, hvor jorden skal skiftes, samt aktiviteterne for børn flyttes midlertidigt til ‘fårefolden’ ved Sjællandsgade

“Her er jorden allerede skiftet, da der har ligget en midlertidig dagsinstitution. Sundhedsforvaltningen har tidligere oplyst til Nørrebro Lokaludvalg, at man ikke vil modsætte sig en midlertidig placering af ByOasen på ‘fårefolden’.” 

• at kommunen allerede i år finder midler til udskiftning af jorden i ByOasen, så det populære opholdssted kan være klar til fuld genåbning i foråret. 

Socialdemokratiets Teknik- og Miljøordfører Marcus Vesterager, der også er bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Nørrebro, erklærer sig villig til at arbejde for alle tre punkter.

Han venter p.t. på svar fra embedsmændene i kommunens Teknik-og Miljøforvaltning på, hvad det vil koste at udskifte den forurenede jord i ByOasen, og om pengene eventuelt kan hentes fra en af de særlige corona-puljer.

“Det lyder som en god idé at få genåbnet ByOasen så hurtigt som muligt, nu hvor vi ikke længere er bange for, at folk bliver syge. Det er et meget eftertragtet rum, hvor der kommer mange børn og voksne, og på Nørrebro har vi jo meget lidt grønt i forvejen,” siger ordføreren, der dog understreger, at en genåbning skal ske inden for forvaltningens nuværende regler og retningslinjer.

Du kan læse mere på kommunens særlige hjemmeside om jordforureningen i ByOasen.

Så sikker er konklusionen:

Generelt oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at kvalitetskriterierne for jord er fastsat med meget stor sikkerhedsmargin, der også regner med, at man udsættes for påvirkning fra andre kilder.

Selv hvis man udsættes for forurenet jord med stoffer i koncentrationer over de såkaldte afskæringskriterier, er risikoen lille.

Afskæringskriterierne angiver det koncentrationsniveau, hvor man ikke bør være i direkte kontakt med jorden gennem leg eller ophold.

Kilde: Københavns Kommune

Related Articles

X