MN logo rgb web 300x77
Blågård Skole: Da blodbudding og blævreflæsk stod på skoleskemaet

Blågård Skole: Da blodbudding og blævreflæsk stod på skoleskemaet

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
I skolens første leveår kom en stor del af eleverne fra fattige hjem og var derfor fejl- og underernærede. Hellig Kors Skole blev siden en del af Blågård Skole – med elever fra en nu mere ressourcestærk del af Nørrebro.

Nørrebros gamle skoler fik som regel navn efter den gade, de lå i – en undtagelse var Hellig Kors Skole i Hans Tavsens Gade. 

Skolen blev oprettet som friskole i 1895 under navnet Hellig Kors Kirkes Friskole. 

Arkitekten bag skolen var Københavns flittige stadsarkitekt Ludvig Fenger, som i alt fik opført ikke mindre end 14 skoler. 

Denne skole havde 24 klasselokaler, skolekøkken og boliger for skoleinspektør, viceskoleinspektrice og skolebetjent. Skolen var opdelt i en drengeside og en pigeside. Pris for opførelsen: 173.433 kr.

Varm mad i vintermånederne

Mange af skolens elever kom fra fattige hjem, og på grund af fejl- og underernæring havde de svært ved at koncentrere sig i timerne. 

For at råde bod på dette kunne de fattigste børn få varm mad på skolen i vintermånederne. En af skolens elever, Vilhelm Serber, har til Københavns Stadsarkiv beskrevet det således: 

“Der var mange fattige børn i denne skole, og mange af os fik et grønt kort, som kunne benyttes hver anden dag til at få et måltid mad på skolen. Skolen havde i kælderen et køkken og en spisesal, og skolebetjenten og hans kone lavede maden. Tomme tallerkener stod på lange borde, og vi tog hver en tallerken og gik hen til den store gryde og fik øst op. Vi stod alle op og spiste.” 

 En anden elev erindrer: 

“Maden bestod af varm mad, hvoraf blodbudding og søbemad med fedt blævreflæsk den dag i dag kan give mig kvalmefornemmelse.”

I 1915 blev skellet mellem betalings- og friskoler ophævet, og skolen kaldtes nu Skolen ved Hellig Kors Kirke. 

I daglig tale blev skolen kaldt Hellig Kors Skole, og i 1941 blev det skolens officielle navn. 

Renoveringer og prisstigninger

Den 1. april 1945 blev Hellig Kors Skole beslaglagt af besættelsesmagten, der benyttede den til at huse tyske flygtninge. Skolen blev atter rømmet den 20. december 1945. 

I 1972 gennemgik skolen en større renovering. Den gamle gymnastiksal og pavillonerne blev revet ned og erstattet af en ny bygning med fag- og klasselokaler. 

Den gamle bygning blev moderniseret, og inspektørens bolig i stueetagen blev inddraget, så der blev plads til skolelæge, psykolog og tandpleje. 

31. januar 1975 var byggeriet slut. Pris: 23.274.983,62 kr.

1. august 2008 blev skolen sammenlagt med Blågårdskolen (tidligere Hans Tavsens Gades Skole) under navnet Blågård Skole. 

Mellem 2009 og 2011 gennemgik skolen endnu en renovering, hvor man bl.a. fik installeret elevatorer på flere af skolens bygninger .

T.v.: Hellig Kors Skole i Hans Tavsens Gade, siden 2008 en del af Blågård Skole. Foto, februar 2019: Poul-Erik Pløhn. T.h.: En drengeklasse på Hellig Kors Kirkes Friskole i starten af 1900-tallet. Klasseværelsets belysning var gaslamper – kortet på væggen viser et Danmark inden genforeningen med Sønderjylland i 1920. Fra skolens jubilæumsskrift. 

Læs om Hans Tavsens Gades Skole, der i dag sammen med Hellig Kors Skole udgør Blågård Skole, og se planerne for det nye, skybrudssikrede uderum mellem de to skolebygninger – i artiklen Da røddernes skole blev bygget på dødningeknogler

Related Articles

X