MN logo rgb web 300x77
Det’ en ommer: Stefansgades nye vejbump skal omlægges til foråret

Det’ en ommer: Stefansgades nye vejbump skal omlægges til foråret

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Flere lokale har påpeget fejl ved fartbump, asfalt og hældning på vejbanen i den helt nyanlagte belægning på Stefansgade. Kommunen erkender, at der især er problemer med bumpene, som flere steder er halvt så høje og stejle som planlagt.

Fotos: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Efter mange måneders støjende anlægsarbejde og ufremkommelige forhold for naboerne blev vejarbejdet i Stefansgade midt i december afleveret som ’færdigt’ til kommunen.

Men det varede ikke mange minutter, efter at Nørrebro Lokaludvalg bekendtgjorde den glade nyhed på deres Facebook-side, før det stod klart, at mange lokale var alt andet end enige:

“De er desværre ikke høje nok, de bump. Hjælper ingenting,” lød den mest kortfattede og præcise af mange kommentar med samme pointe:

De gennemførte ændringer virkede ikke for de lokale som at have forbedret trafiksikkerheden i Stefansgade – nærmest tværtimod.

Lokaludvalget lovede at tage bekymringerne videre – og det samme gjorde Mit Nørrebro.

Og det korte svar fra kommunen er: Vi ved det godt. Og det bliver lavet om.

Bump er halvt så høje som planlagt

Som det var tilfældet, da I læsere sidste år påpegede, at de nyanlagte cykelstier ved Nørrebro Station sejlede i vand, henviser kommunens Teknik- og Miljøforvaltning til, at trafikprojekter som en standardprocedure skal gennemgås for fejl og mangler, når de ved deres afslutning skal overleveres fra entreprenøren til kommunen.

Denne afleveringsforretning involverer fx opmålinger af bump – og det var her, det gik op for kommunen, at den var gal i Stefansgade. Som i helt gal:

Bumpene er ifølge kommunens opmåling halvt så høje, som de skulle have været – 5-6 cm mod de planlagte 10 cm.

Samtidig har man måttet konstatere – som flere lokale har været inde på ­– at bumpenes hældning også er helt i skoven:

“De er projekteret til at have en promille på 100, hvilket vil sige, at de på 1 m stiger 10 cm i højden. De bump, som er blevet etableret, ligger på omkring 50-60 promille,” erkender Jane Snog, områdechef for byvedlighold og tilsyn i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tørt vejr afventes

Derfor skal vejbumpene nu laves om – men for at materialerne har de bedste forhold at arbejde under, kan det først ske, når vejret viser sig fra sin mildere side.

“En tommelfingerregel siger omkring 10 grader, så det planlægges typisk ikke at udføres, før vejret er mere tørt og stabilt,” siger Jane Snog.

Vi skal altså formentlig et godt stykke hen på foråret, før bumpene i Stefansgade bliver udbedret – til gengæld forventer områdechefen, at man til sin tid kan nøjes med at afspærre vejbanen lokalt, i takt med at bumpene laves om.

Alt afhængigt af vejforhold forventes opretningen af de for lave vejbump at tage sammenlagt tre-fire arbejdsdage, lyder meldingen fra Jane Snog.

.

3 OBSERVATIONER – 3 SVAR

Mit Nørrebro har forholdt Københavns Kommunes Teknik & Miljøforvaltning tre observationer fra lokale beboere om Stefansgades nuværende forfatning  – og her er svarene:

Observation:
“Bumpene er af forskellige højder og drøjder, så man som bilist ikke ved, hvor meget man skal sænke farten. Ved nogle af dem skal man slet ikke, ved en bestemt skal man sænke farten til næsten nul, for ikke at bilens undervogn skal lide skade. Bumpet er simpelthen for højt og for kort i forhold til alle andre.”
Svar:
“Vi er enige i denne betragtning, og som skrevet skal bumpene korrigeres, så de bliver ensartede og lever op til det, der er projekteret.”

Observation:
“Asfalten har været meget ujævn, og de har forsøgt at lappe på det flere steder, hvilket er blevet noget af et patchworktæppe.”
Svar:
“Ved Søllerødgade har entreprenøren været nødsaget til at lave noget af overfladen om, hvilket godt kan have endt i et lidt andet slutprodukt end ønsket. Ellers kan vi ikke genkende dette og synes, at det overordnede slutprodukt er blevet tilfredsstillende.” 

Observation:
“Flere steder er der forkert hældning på vejbanen. Ristene samler ikke vandet ordentligt, og der dannes derfor meget store vandpytter – særligt ved kirken.”
Svar:
“Dette er vi opmærksomme på og har allerede registreret i forbindelse med afleveringsgennemgang. Dette afventer også varmere og mere tørt vejr.”

Related Articles

X