MN logo rgb web 300x77
Efter et års nedrivning: Det nye Sølunds første spadestik er taget

Efter et års nedrivning: Det nye Sølunds første spadestik er taget

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Nyt byggeri langs Søerne er på vej op. Indendørs kommer nye pleje- og ungdomsboliger — udendørs nye pladser til københavnerne.

For næsten præcis et år siden rykkede maskinerne ind på grunden omkring Sølund for at gøre klar til at fjerne det gamle plejecenter, der siden sidst i 1970’erne har ligget i første parket ud mod Sortedam Dossering.

Selve nedrivningen begyndte i foråret, og i her i begyndelsen af november blev det første spadestik til Danmarks kommende største plejehjem så taget.

Over de næste fem år vil Det nye Sølund blive bygget, og når det står færdigt i 2026, vil dets tre sammenbundne karréer og ene punkthus i alt rumme cirka 38.000 kvadratmeter.

På størstedelen af dem får ældre københavnere hjem i 360 almene plejeboliger og 22 såkaldte tryghedsboliger.

Men der bliver også plads til 150 ungdomsboliger og en børneinstitution i håb om, at det kan skabe grobund for et mere mangfoldigt liv og fællesskab på tværs af aldersgrupper.

Offentligheden er velkommen

Det er ikke kun beboerne i Det nye Sølund, som vil kunne få glæde af det nye, store byggeri ved Søerne.

Det tidligere Sølunds tre længer havde en del grønne pladser omkring sig, men plejehjemmets facade var meget lukket og inviterede ikke just de forbipasserende ved Søerne indenfor.

Det nye Sølund set fra Sortedams Dossering. I punkthuset i bageste højre hjørne samles ungdomsboligerne. Foto: KAB.

Det nye Sølunds arkitektur bliver væsentligt mere åben:

På hver side af plejehjemmet danner et indhak i byggeriet en offentlig plads, og ud mod Ryesgade vil både butikker og lokaler til plejecenterets udadvendte funktioner tage plads i stueetagen, så der skabes mulighed for ny aktivitet og mere byliv.

Under bygningen bliver der plads til cirka 120 biler i en offentlig parkeringskælder, og for at trække omgivelserne med ind i Det nye Sølund vil det centrale gårdrum fungere som en åben passage fra Ryesgade til Søerne.

Der var både plads og træer mellem Sølunds tre oprindelige længebygninger, men facaden var lukket og trak ikke liv ind fra omgivelserne.

Boformer på tværs af aldersgrupper er blevet moderne inden for de seneste år, og i Ørestad er hele to af den slags byggeprojekter på vej:

Med ‘Generationernes Træhus’ får det sydlige Ørestad et byggeri med 122 almene boliger til både unge, familier og seniorer.

Kun en enkelt kilometers penge mod nord — lige ved siden af Royal Arena — slutter endnu et byggeri i genren sig snart til med Generationernes Hus, hvor familier, unge, seniorer og handicappede skal bo side om side i fire forskellige boligformer tilpasset de enkelte gruppers behov.

Også i Herlev er et større projekt, der blander plejeboliger, seniorbofællesskaber og familielejligheder, på vej i form af en hel senior-by.

Ud mod Ryesgade etableres en plads, hvor der i stueplan kan indrettes såkaldte mikrobutikker og lokaler til plejecenterets udadvendte funktioner. Illustration: C.F. Møller og Tredje Natur.
Det Nye Sølunds beboere kan mødes på tværs af generationer i det centrale gårdrum, der også fungerer som passage fra Ryesgade til Søerne.Illustration: C.F. Møller og Tredje Natur.
Det gamle Sølund er væk, og byggeriet af det nye er gået i gang.
Det nye Sølund set indefra. Illustration: C.F. Møller.
De ældre i Det nye Sølund får mere direkte kontakt med Søerne end det var tilfældet i forgængeren. Illustration: C.F. Møller.
Det nye Sølund får også plads til nye ungdomsboliger.Illustration: C.F. Møller.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Related Articles

X