MN logo rgb web 300x77
Endelig sker det: Nørrebro får længe ønskede trafikprojekter

Endelig sker det: Nørrebro får længe ønskede trafikprojekter

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Trafiksikring af Rantzausgade og Trafikplan Indre Nørrebro sættes i gang i 2020, og Stefansgade genoprettes i 2021. Som den helt store overraskelse påbegyndes arbejdet med Nordvestpassagen også næste år.

Vi har ventet. Og ventet. Og ventet lidt mere.  

Men nu er der lys forude i trafiktunnelen for alle de nørrebroere, der dagligt kører gennem Rantzausgade eller andre gader på Indre Nørrebro med hjertet oppe i halsen.

Kommunens Teknik-og Miljøudvalg har nemlig på deres seneste møde taget både omlægningen af Rantzausgade, Trafikplan Indre Nørrebro og genopretningen af Stefansgade på listen over de anlægsprojekter, der prioriteres i 2020-21. 

De har også prioriteret to andre trafikanlægsprojekter på Nørrebro, der til sammen koster næsten 17 millioner at gennemføre, men som måske ikke har den helt samme folkelige appel: etableringen af en busgade med tilhørende stoppesteder ved Nørrebro Station og genopretning af gangtunnelen under Jagtvej fra Stevnsgade til Odinsgade.

Og så har en af Socialdemokratiets store mærkesager på anlægsområdet, Nordvestpassagen, også fundet vej på listen som det absolut dyreste projekt til sammenlagt næsten 93 millioner kroner over de næste år.

Den kommende cykel- og gangforbindelse mellem Nordvest og Nørrebro, der skal ske via en nyanlagt tunnelunder S-togsbanen mellem Bispebjerg og Nørrebro Station, ledsages endda af to mindre projekter i samme område – nemlig et kvarterhus og en bemandet legeplads i Mimersparken.

Krydset mellem Rantzausgade og Nørrebroruten/Den Grønne Sti er præget af usikkerhed – selv når der ikke engang er biler til stede.

En appelsin i turbanen

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, er da også yderst tilfreds med de gode nyheder:

“Jeg synes jo, det er enormt glædeligt for Nørrebro, at Teknik- og Miljøudvalget inden for et ret lavt anlægsloft har været så fornuftige at give os det, vi har ventet på så længe,” siger han.

Og selvom Mogens Petersen og lokaludvalget primært har heppet og håbet på de projekter, der handler om trafiksikkerhed – altså Rantzausgade, Trafikplan Indre Nørrebro, Stefansgade og Lundtoftegade (som desværre ikke kom på prioriteringslisten) – er han også begejstret på en sådan lidt mere paf måde over, at der blev plads til den bekostelige Nordvestpassage på kommunalpolitikernes liste.

“Det er superfedt og en appelsin i turbanen, jeg helt ærligt ikke havde set komme,” siger formanden, der understreger, at lokaludvalget altid har været for Nordvestpassagen, blandt andet fordi den vil bygge bro til de mange børnefamilier, der kommer til at bo ved de kommende byggerier ved Lygten. 

“Men fordi den jo ikke findes endnu, har vi i lokaludvalget mere set den som lidt mere ’nice to’ end ’need to’ og derfor prioriteret de projekter, som handlede om trafiksikkerheden og dermed beboernes tryghed. Og så troede jeg i øvrigt ikke, der kunne findes så mange penge, som der skal bruges til Nordvestpassagen, så jeg er positivt overrasket!”

Mimersparken kan se frem til såvel et nyt kvartershus som en bemandet legeplads.

Uden at virke urimeligt gnaven over den ene ting på Nørrebros ønskeseddel, der ikke blev serveret med gavepapir og sløjfe på, udtrykker Mogens Petersen dog stadigvæk sin forståelse for de beboere i og omkring Lundtoftegade, som ikke umiddelbart får en tydelig horisont på, hvornår den planlagte genopretning af gaden finder sted.

“Så vi håber da på, at der også snart kan findes nogle få hundrede tusinde til bare de vejbump, som beboerne primært har efterspurgt for at få sænket farten i gaden. Ja, bare send os de bump, så går vi gerne selv ud og sætter dem op,” siger lokaludvalgsformanden.

1. Omlægningen af Rantzausgade er det mest omfattende tiltag med bl.a. ensretning af gaden, mere plads og sikkerhed til cyklister, bedre forhold for gående samt opholdszoner og regnbede på gadens solside.

2. Trafikplanen sigter mod at afværge de mange farlige situationer, hvor Nørrebroruten/Den Grønne Sti krydser busslusen i Rantzausgade. Blandt andet giver ensretningen mere plads til en sammenfletning af cykelsti og busbane, så cyklisterne ikke længere skal foretage så skarpe sving.

3. I Griffenfeldsgade bliver der etableret små grønne opholdslommer, der ud over at pynte på også indsnævrer gaden med det mål at sænke trafikkens hastighed.

4. Hele Blågårdskvarteret omdannes til en sammenhængende trafikenklave med indkørsel fra Åboulevard og nye spærringer ud mod Nørrebrogade fra Stengade til Dronning Louises Bro – til gengæld bliver spærringer inden for området nedlagt. Målet er 25-30% færre biler i kvarteret og et bedre internt flow. Hastigheden sænkes til 30 km/t.

5. Det kommende klimatilpasningsprojekt i og omkring Hans Tavsens Park og den sammenhængende plan for en sikker skolevej ad Korsgade betyder blandt andet, at trafikken på Korsgade ensrettes i hver sin retning fra Blågårdsgade. Altså fra Blågårdsgade mod søerne eller fra Blågårdsgade mod Stengade/Griffenfeldsgade. 

6. Alle P-pladser, der nedlægges som del af trafikplanen, erstattes 1:1 inden for nærområdet.

Rantzausgade bliver ensrettet med små opholdszoner og regnbede på gadens solside.

8 projekter til 160 millioner kroner


Related Articles

X