MN logo rgb web 300x77
Endeligt vedtaget: Lokalplan bevarer det særlige bymiljø i Bjelkes Allé

Endeligt vedtaget: Lokalplan bevarer det særlige bymiljø i Bjelkes Allé

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Præcis et år efter at lokale beboere indledte kampen for at bevare det gule byhus i Bjelkes Allé vedtages en lokalplan, der beskytter alle gadens bevaringsværdige ældre huse mod nedrivning.

Arkivfoto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

“Det er superfedt, når politikerne tager borgernes henvendelser alvorligt – og jeg håber, at Nørrebro på denne måde er med til at slå et slag for bevarelsen af vores ældre bygninger i hele København.”

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ’Mugge’ Petersen, glæder sig over den endelige afslutning på det, der for præcis et år siden begyndte med naboprotester over den planlagte nedrivning af det gule byhus i Bjelkes Allé 48:

En bevarende lokalplan, der forhindrer fremtidig nedrivning af samtlige gadens mindre byhuse, fritliggende villaer samt en mindre erhvervsbygning i nummer 17A og det kendte Dronning Louises Asyl på hjørnet af Bjelkes Allé og Stefansgade.

Læs også: Kampen for byhuset: “Vi frygter, at dette bare er starten”

Lokalplanen blev efter en periode med offentlig høring vedtaget tidligt mandag aften af et enigt Teknik- og Miljøudvalg.

Stor tilfredshed, små ændringer

Der var indsendt i alt 27 svar til høringen, hvoraf langt størstedelen – 19 henvendelser – var fra borgere, der udtrykte stor tilfredshed med den planlagte bevarende lokalplan.

“Begrundelserne er bl.a., at det er en glæde at bo blandt de historiske huse, og at husene giver god stemning. Der er ikke brug for høje byggerier i en i forvejen presset og klemt bydel, som er den tættest bebyggede bydel i København. De lave bygninger er unikke og et fantastisk eksempel på, hvordan byens arkitektur kan være alsidig og en blanding af forskellige byggestile, der klæder hinanden,” lyder Teknik- og Miljøforvaltningens sammenfatning af de mange positive svar over for politikerne.

Læs også: Bymiljøet på Bjelkes Allé står til bevarelse i nyt lokalplanforlag

En række beboere, der deler gård med Bjelkes Allé 17, havde til sammen indsendt fem høringssvar, hvor de bad om at få taget den pågældende erhvervsbebyggelse ud af lokalplanen med det argument, at baghuset på adressen tager lys og luft fra nabobygningerne.

Det afvises dog med en bemærkning om, at 17 A udgør en integreret del af områdets kulturhistoriske udvikling og derfor er omfattet af lokalplanens formål om bevaring.

Til gengæld foretages der tre andre ændringer af det oprindelige lokalplansforslag

Anna Kirke medtages ikke som planlagt i planen. Ikke fordi den ikke ønskes bevares, men fordi folkekirkens kirker ikke er omfattet af planlovens bestemmelse om bevaring, men derimod af bestemmelser i den kirkelige lovgivning – der var simpelthen tale om en fejl fra forvaltningens side.

Derudover tilføjes en bestemmelse om, at eventuelle kommende butikker skal være enkeltstående med et maksimumareal på 400 m2. 

Endelig laves en ændring, der betyder, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse i det område, som lokalplanen dækker.

.

Planklagenævn dropper sag om det gule hus

Selv efter det stod klart, at politikerne på Københavns Rådhus ønskede at lave en bevarende lokalplan, har der været usikkerhed om, om det gule hus i Bjelkes Allé 48 nu også ville være 100 pct. sikret fra nedrivning.

Advokaten for ejeren af ejendommen – som havde planer om at opføre et nyt byggeri i 7 etager –  havde nemlig anlagt en klagesag hos Planklagenævnet. Bygherren mente, at forbuddet mod nedrivning kom for sent i forhold til, hvor langt man var med godkendelsen af planerne hos embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen, før politikerne fik øje på sagen.

Læs også: Beboer efter bevarende lokalplan: “Vi er sindssygt glade og SÅ lettede”

Planklagenævnet har dog nu valgt at afvise at behandle klagen med den begrundelse, at den er uaktuel, eftersom et forslag til lokalplan er offentliggjort.

Det glæder Socialdemokratiets teknik- og miljøordfører Marcus Vesterager, der som den første politiker tog fat i sagen om det gule byhus for et år siden – og som for nylig også har foreslået en bevarende lokalplan i Wesselsgade.

I september i år vedtog Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, at der også skal laves en bevarende lokalplan for at bevare disse to byhuse i Wesselsgade. Det kendte gavlmaleri i nummer 17 er siden blevet udsat for graffitihærværk. Foto: Lars Christian Vibild.

“Jeg er rigtig glad for og faktisk lidt forbløffet over, at det er gået så nemt, som det er,” siger den arkitektuddannede ordfører, der selv bor på Nørrebro.

Glæden deles af Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der siger, at den offentlige høring har bekræftet politikerne i, at det er en god idé at sikre bevarelsen af de historiske byhuse på Bjelkes Allé gennem en bevarende lokalplan. 

“Byhusene er med til at dokumentere vores historie og det særlige kulturmiljø, de har været en del af,” siger hun og fortsætter:

“Det er vigtigt, at vi sørger for at bevare vores bygningsarv i stedet for at lade den erstatte af etageejendomme uden respekt for historien. København er i en rivende udvikling, og der er brug for flere boliger, men vi skal ikke gå på kompromis og lade udviklingen udviske vores fortid.” 

Tak til politikerne – og til den vågne nabo

Og lokaludvalgsformand Mogens Rasmussen giver gerne en stor tak til politikerne – men han understreger også, at den første, der skal takkes, er den borger, der for et år siden henvendte sig til lokaludvalget med naboernes bekymring over den forestående nedrivning af det gule byhus.

Borgeren hedder Rasmus Jon Nielsen, og hans reaktion på vedtagelsen af den nye lokalplan kan du læse her.

“Det viser jo noget af det, lokaludvalgene kan – at bringe borgernes sager frem for en større kreds, så politikerne kan gøre noget ved det. Bjelkes Allé var en prøveklud, og nu er vi nået til Wesselsgade. Og jeg håber, at det er noget, resten af byen også får glæde af på sigt, så vi kan bevare vores kulturarv,” siger lokaludvalgsformanden.

Mit Nørrebro har kontaktet advokaten for ejeren af Bjelkes Allé 48, der nu ikke kan komme til at gennemføre det planlagte nybyggeri, for en kommentar. Hverken advokaten eller ejeren er dog vendt tilbage på vores henvendelse.

Related Articles

X