MN logo rgb web 300x77
Fælledvej 12, Nørrebros ældste bygning

Fælledvej 12, Nørrebros ældste bygning

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
Den bygning, der i dag huser Mellemfolkeligt Samvirke, tilhørte oprindeligt en af Nørrebros store grundejere.

Bagermester Frederich Peter Schlötzer var i starten af 1800-tallet en af Nørrebros store grundejere.

29. august 1793 blev han som 35-årig gift med den kun 16-årige Marie Kirstine Welding. Parret slog sig ned på Nørrebroe 4B, fra 1806 matrikel 40 – den adresse, der i dag hedder Fælledvej 10.

Parret fik to døtre, Anna Catharina (f. 4. september 1794) og Marie Lorentze (f. 27. juli 1798). Ved deres dåb i Trinitatis Kirke var blandt fadderne murermester Heinrich Delffs, Frederik Høeg-Guldberg og frue. Frederik Høeg-Guldberg blev senere professor, og Guldbergsgade er opkaldt efter ham. 

Schløtzer havde sin bolig og bageri på Fælledvej 10. Omkring år 1800 havde brandkaptajn og murermester Heinrich Delffs bygget det hus, som i dag er Nørrebros ældste, Nørrebroe 3B-4C, ændret 1806 til matrikel 41A – den adresse, der i dag hedder Fælledvej 12.

21. december 1801 fik Frederich Schlötzer skøde på begge ejendomme. 

16. august 1811 købte Schlötzer herudover en grund på hjørnet af Jagtvej og Tagensvej, matrikel 171H, og her opførte han sammen med tømrermester Jørgen Jørgense, Jagtvejens Mølle. Efter få måneder blev han dog købt ud af Jørgensen, der flyttede ind på møllen.

Schlötzer havde bageri og bolig på Fælledvej 10 indtil sin død i 1836. Hans hustru, Marie Schlötzer, fortsatte bageriet med hjælp af bager Jørgen Gætje. 

3. juli 1841 solgte hun ejendommen til garvermester Jacob Gætje, og 26. juli 1852 overtog hans søn, bagermester Jørgen Ferdinand Gætje. Familien Gætje havde bageriet i flere generationer. 

Den gamle bagergård i nr. 10 er for længst revet ned, men huset i nr. 12 er heldigvis bevaret.

Fælledvej 12 har haft mange ejere:

21. december 1801: bager Frederich Peter Schlötzer. 

27. august 1804: murermester Heinrich Delffs. 

Ca. 1806: garvermester Johan Heinrich Lindorff.

17. februar 1812 fik amtmand Frederik Thaarup skøde på ejendommen. 

23. august 1813 købte kaptajn i Søetaten Bernhard Ulrich Middelboe. 

12. august 1816 overtog grosserer Niels Gundestrup. 

12. januar 1829: kammerråd Niss Peitersen. 

31. januar 1831: købmand Frederik Ellertsen 

21. marts 1859: forstmester Frederich Ferdinand von Wimpffen. 

4. januar 1875 frøken Christiane Kempel. Frøken Kempel havde allerede i 1861 startet sin privatskole, Nørrebros Døtreskole, i ejendommen. 

9. maj 1898 Københavns Kommune. 

1912 flyttede Fælledvejens Skole ind i bygningen, skolen lukkede i 1985. 

I dag har Mellemfolkeligt Samvirke til huse i den gamle bygning. 

Related Articles

X