MN logo rgb web 300x77
Fem vuggestuer på Nørrebro får ekstra milliontilskud

Fem vuggestuer på Nørrebro får ekstra milliontilskud

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
De mindste og mest sårbare børn på Nørrebro får de næste tre år ekstra støtte. Onsdag fik deres institutioner nemlig besked om, at de har fået tildelt penge fra en særlig regeringspulje til bedre normeringer i vuggestuer med mange udsatte børn.

“Det er en rigtig god dag i dag, og vi er smadderglade. Pengene falder på et tørt sted.”

Pædagogisk leder i vuggestuen Asgård på Hothers Plads, Katrine Madsen, har endnu ikke fordøjet den gode nyhed, som hun fik af sin klyngeleder onsdag morgen:

At institutionen kan se frem til et ekstra statsligt tilskud på godt 2,7 millioner kroner over de næste tre år.

Pengene kommer fra regeringens pulje til bedre normeringer i vuggestuer med mange sårbare og udsatte børn. I alt 31 københavnske vuggestuer får penge fra puljen– heraf ligger de fem på Nørrebro.

Tilsammen får vuggestuerne Asgård, Blågårdens Børnehus, Brolopperne, Krible-Krable og Prinsesse Thyras Børnehus således knap 9,5 millioner kroner til at ansætte flere medarbejdere over de næste tre år. 

Det største tilskud tilfalder netop Asgård, der med sin placering på Hothers Plads ligger mindre end et stenkast fra Mjølnerparken og derfor også har mange børn fra det, der af den selvsamme regering har fået stemplet som Nørrebros hårde ghetto.

Hele humlen: at give børnene lige chancer

Katrine Madsen har endnu ikke fået snakket med sine lederkolleger og klyngeleder om, hvordan de bedst bruger puljepengene, men da de er øremærket til flere medarbejdere, laver hun hurtigt det regnestykke, at pengene svarer til omtrent to årlige fuldtidsstillinger – på en institution, der normalt har ni fuldtidsstillinger 

Og det vil, siger hun, blandt andet give mulighed for i højere grad at arbejde med de mest udsatte børns sprog.

“Jeg synes, det er rigtig fint, at man kigger på, hvilke institutioner, der har et større pædagogisk behov end gennemsnittet. Når vi sætter ind så tidligt, har vi større muligheder for at arbejde godt med sproget og give børnene chancelighed i skolen, hvilket jeg anser for daginstitutionernes fornemmeste opgave,” forklarer den pædagogiske leder.

Hun bakkes op af Københavns Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), der i en pressemeddelelse glæder sig over de ekstra statslige midler, der kommer oven i kommunens egne sociale normeringer.

“I kampen for bedre normeringer i alle dagtilbud er det vigtigt, at vi samtidig fastholder de sociale normeringer. Der er nogle daginstitutioner, som har mere brug for ekstra hænder end andre, fordi deres udfordringer i dagligdagen simpelthen er større,” erkender borgmesteren og fortsætter:

“Når vores ambition er at skabe lige chancer for alle børn til at klare sig godt i livet, så er sociale normeringer i dagtilbud en meget central byggesten. Det er det, fordi vi ved, at de første år af et barns liv er de mest afgørende for deres chancer senere hen i livet.”

DET FÅR DE FEM VUGGESTUER PÅ NØRREBRO

Tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn:

.

FAKTA OM PULJEPENGENE

• 31 københavnske vuggestuer har fået i alt 74 mio. kr. ekstra til flere hænder. Pengene fordeles i forhold til, hvor mange 0-2-årige børn de har.

• Midlerne skal bruges på flere medarbejdere over de næste tre år fra 2020 til 2022 fordelt med 27,5 mio. kr. i 2020, og 23,4 mio. kr. i både 2021 og 2022.

• Pengene kommer fra regeringens pulje til vuggestuer med mindst 25 pct. sårbare eller udsatte børn. Sårbare eller udsatte børn er defineret ved, at de har forældre, som får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud.

• Københavns Kommune bruger selv over 100 mio. kr. årligt på såkaldt sociale normeringer til dagtilbud med udsatte børn. Pengene bruges primært på ekstra personale, men en mindre del af midlerne går også til specifik kompetenceudvikling af personalet.

Kilde: Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Topfoto: Prinsesse Thyras Børnehus i Rantzausgade blev opført i 1877 som ‘Prinsesse Thyras Asyl’ og fungerede indtil 1923 som asyl for børn af fattige mødre og fædre på Nørrebro. Siden da har det været en kommunal daginstitution – og er altså nu en af de fem institutioner på Nørrebro, der har fået penge fra regeringens pulje til vuggestuer med mindst 25 pct. sårbare eller udsatte børn. Foto: Lars Christian Vibild, @lcvivild

Related Articles

X