MN logo rgb web 300x77
“For sløvt”: lokal kritik af manglende trafikhandling i Rantzausgade

“For sløvt”: lokal kritik af manglende trafikhandling i Rantzausgade

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Man gjorde en gade fortræd: Både Nørrebro Lokaludvalg og Erhvervsfællesskabet i Rantzausgade er skuffede over, at der går endnu et år, før gravemaskinerne går i gang med den længe lovede trafikomlægning. Det går ud over både trafiksikkerheden og de lokale erhvervsdrivende, lyder kritikken.

Efter næsten otte års kamp for at gøre Rantzausgade mere trafiksikker, var mange lokale begyndt at se frem til i år.

Efter først at have udskudt den længe planlagte trafikomlægning af gaden på grund af regeringens anlægsloft, besluttede politikerne på Københavns Rådhus nemlig sidste forår at prioritere Rantzausgade på listen over anlægsprojekter, der skulle genoptages i 2020.

Det var derfor den klare opfattelse hos såvel Nørrebro Lokaludvalg som Erhvervsfællesskabet i Rantzausgade, at i år ville blive året, hvor gravemaskinerne endelig ville tage fat på at omdanne gaden til den vision med bl.a. ensretning af biltrafikken, fartbegrænsning på 30 km/t og bredere fortove, som en lang række lokale beboere havde været med til at udforme.

I dag står begge parter dog – igen – skuffede tilbage.

For godt nok bliver projektet så småt genopstartet i år, men der er sat under 600.000 kr. af til arbejdet her i 2020 – ud af et samlet projekt på godt 22 millioner kroner. 

Altså ingen gravemaskiner, kun en ny runde med tilretning, udbud og koordinering med Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR – ifølge kommunens Teknik-og Miljøforvaltning en nødvendighed for at undgå at genere naboer og trafikanter mere end højst nødvendigt med gravearbejder ad flere omgange.

Den forklaring giver formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ’Mugge’ Pedersen, dog ikke meget for:

“Jeg er skuffet over, at vi endnu en gang må konstatere, at man har valgt at skubbe projektet et år. Det er for sløvt, og man kan efterhånden komme i tvivl om, hvorvidt kommunens politikere prioriterer trafiksikkerheden i Rantzausgade,” siger han og fortsætter:

“Man kunne jo have valgt at lave forarbejdet sidste år, hvis man mente, det var vigtigt nok. Jeg troede, de havde lavet alt den slags og havde et færdigklappet projekt, hvor man kunne trykke på knappen – hvad har de ellers lavet i alle de år?,” spørger han med henvisning til de snart otte år, planerne om omlægningen af Rantzausgade nu har været undervejs.

Erhvervsdrivende lider under usikkerheden

Også hos Erhvervsfællesskabet i Rantzausgade undrer formand Sebastian Eskerod sig over, at selve anlægsarbejdet ikke går i gang i år. 

“Det er hele tiden blevet sagt, at det ville komme i udbud efter nytår, og at det ville blive sat i gang i år – forhåbentlig i foråret, og senest i efteråret. Men nu hvor den samlede tidsplan er skredet så meget, som den er, har vi ikke længere en tæt samarbejdspartner omkring projektet, så der bliver ikke formidlet noget videre til os,” siger han med henvisning til Områdefornyelsen Indre Nørrebro, som efter fem år som Teknik-og Miljøforvaltningens forpost i lokalområdet blev lukket ned med udgangen af 2019.

“Det er jo faktisk dem, der har understreget vigtigheden af, at vi fik dannet et erhvervsfællesskab, også for at forvaltningen havde nogen at tage fat i, når de skulle formidle viden om projektet ud til de erhvervsdrivende. Det er bare ikke sket endnu – de ting, vi har fået meldt ud, har vi fået meldt ud i pressen. Og det er jo trist, da jeg ved, at de har både min mail og mit telefonnummer,” siger Sebastian Eskerod.

Læs også: Endelig sker det: Nørrebro får længe ventede trafikprojekter

Formanden for Rantzausgades Erhvervsfællesskab understreger, at det er vigtigt for gadens erhvervsdrivende at vide, hvornår deres forretninger kommer til at ligge bag afspærringer og opgravninger i op mod et år, så de kan tage deres forholdsregler og informere kunder og leverandører.

Han lægger heller ikke skjul på, at særligt flere restauratører har foretaget investeringer ud fra forventningen om, at de foreliggende planer for gaden med bl.a. nye, brede fortove med plads til udeservering, snart ville blive gennemført.

Tre kommunalvalg og en borgmester senere…

Ifølge Sebastian Eskerod har det langvarige forløb også en ekstra slagside:

“Fordi disse planer ‘ligger på bordet’, stiger markedsværdien. Når markedsværdien stiger, kan en udlejer frit hæve huslejen, da erhvervslejere ikke er sikret af lejeloven på samme måde som de private boliglejere – noget, der heller ikke er ændret i regeringens nye lovændring på lejeboligområdet,” siger han og sætter den lange ventetid i relief:

“Under parolen ‘Sikker Rantzausgade’ startede Filip Soos og Ninna Hedeager i 2012 en underskriftindsamling for at få politisk fokus på de kaotiske trafikale forhold i gaden. De afleverede underskrifterne til den daværende Teknik- og Miljøborgmester,” indleder han og fortsætter: 

“Nu står vi så i 2020. Og befinder os i en situation, hvor tidsplanen for trafiksikringen af Rantzausgade hedder ibrugtagning marts 2022. Hvis tidsplanen holder, vil det betyde, at der i  samme periode har været afholdt tre kommunalvalg. Det kan man da kalde politisk ineffektivitet.”

Og jo: aktivisten Ninna Hedeager er netop den Ninna Hedeager med efternavnet Olsen, der i dag er Københavns Teknik- og Miljøborgmester for Enhedslisten.

Så hun får lov at få det sidste ord – dog som en direkte kommentar til kritikken fra Nørrebro Lokaludvalgs formand Mogens Petersen.

“Jeg kan godt forstå, at Lokaludvalget er skuffet over, at budgetflertallet for budget ’19 sidste år besluttede at sætte projektet i bero og dermed forsinke hele processen et år. Hvis man kender Rantzaugade, kan det være svært at forstå den prioritering,” siger hun og påpeger, at regeringens anlægsloft betyder, at kommunen ikke kan udføre alle de projekter, man har afsat penge til, og at forvaltningen ikke må i gang med forarbejder eller andet på projekter, der er sat i bero. 

“I 2019 var vi ikke med i budgettet, men kæmpede for, at flere anlægsmåltal skulle fordeles til projekter som Rantzausgade. Det kunne vi ikke finde flertal for,” siger borgmesteren, der understreger, at hun glæder sig til at få gjort Rantzausgade mere sikker:

”Jo før, jo bedre.”

Related Articles

X