MN logo rgb web 300x77
Frank Jensen føler sig også tryg på Nørrebro: “En dejlig bydel”

Frank Jensen føler sig også tryg på Nørrebro: “En dejlig bydel”

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Københavns overborgmester glæder sig over den øgede tryghed og lave kriminalitet på Nørrebro, som kommer til udtryk i kommunens årlige tryghedsundersøgelse – og understreger, at han selv færdes trygt i vores bydel.

Arkivfoto af Frank Jensen på Den Røde Plads under et besøg i januar 2020: Martin Dybdal

“Jeg er virkelig glad for, at trygheden generelt er steget på Nørrebro, og at kriminaliteten er den laveste i 10 år.”

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) har også bemærket de særligt positive tal for netop Nørrebro i kommunens Tryghedsundersøgelse 2020, som vi på Mit Nørrebro lagde frem i weekenden.

De viser, at trygheden her i bydelen er steget markant, og at den såkaldt borgervendte kriminalitet som fx vold og tyverier ikke alene er den laveste siden kommunen begyndte at lave tryghedsundersøgelser i 2009, men at den også er en del lavere en gennemsnittet for byen som helhed.

Synes du, at det stemmer med det billede af Nørrebro, som er fremherskende i den offentlige debat?

“Den offentlige debat påvirkes jo i høj grad af, hvad medierne sætter fokus på, og Nørrebro har trukket flere overskrifter gennem årene. Men heldigvis viser tryghedsundersøgelsen, at langt de fleste lokale beboere oplever Nørrebro som en tryg bydel,” siger Frank Jensen – der understreger, at sådan har han det skam også selv:

“Jeg er meget glad for og tryg ved at færdes på Nørrebro. Det er en fantastisk dejlig bydel med mange lokale initiativer og ildsjæle, som aktivt tager del i bydelens udvikling.” 

Udviklingen skal fastholdes

Som overborgmester har Frank Jensen flere gange været på besøg på Nørrebro for netop at tale om, hvordan trygheden i bydelen kan styrkes.

“Og det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om de udfordringer, der fortsat er i bydelen, og hvad vi sammen kan gøre ved dem,” siger han.

Borgerrepræsentationen besluttede ved sidste års budgetforhandlinger at fortsætte tryghedsundersøgelsen yderligere fire år. Ifølge Frank Jensen giver den de lokale politikere mulighed for at følge udviklingen så tæt, at de kan styrke trygheden og forebygge kriminalitet, hvor der er brug for det.

Og de gode tal for Nørrebro betyder naturligvis ikke, at vi nu skal hvile på laurbærrene. I hvert fald virker Frank Jensen til at tro på, at trygheden kan blive endnu højere og kriminaliteten endnu lavere i fremtiden:

“Forhåbentlig vil den positive udvikling på Nørrebro fortsætte de kommende år,” siger han optimistisk.

Læs også: Ny rapport: Mere tryghed og mindre kriminalitet på Nørrebro

TAL OG INDSATSER FOR TRYGHEDEN PÅ NØRREBRO

INDRE NØRREBRO

Tal fra tryghedsundersøgelsen:
På Indre Nørrebro er der sket et fald i utrygheden i nabolaget. I år svarer 10 pct., at de føler sig utrygge i nabolaget, mens det tal sidste år var 14 pct. Tryghedsundersøgelsen viser også et fald i utrygheden i aften- og nattetimerne i år, hvor 16 pct. føler sig utrygge i dette tidsrum i 2020 mod 27 pct. i 2019. 
Antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet er desuden det laveste niveau siden 2009 med 41,8 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Det er også lavere end gennemsnittet for hele København (55,6).

Kommunens opsummering af tryghedsindsatsen:
På Indre Nørrebro har Københavns Kommune i samarbejde med politiet og den boligsociale helhedsplan løbende fokus på tilstedeværelse og dialog med unge, hvis der er optræk til uro, ligesom kommunen har lavet tryghedsløft på bl.a. Nørrebro Park Skole og Guldberg Skole. I 2019 har der også været afholdt en tryghedsvandring på Indre Nørrebro, hvor kommune og politi var i dialog med lokale borgere om mindre tiltag for at øge trygheden lokalt.  

YDRE NØRREBRO

Tal fra tryghedsundersøgelsen:
På Ydre Nørrebro føler borgerne sig generelt tryggere i år end sidste år. 13 procent er generelt utrygge, mens det var 17 procent sidste år. Og i aften- og nattetimerne er utrygheden faldet fra 25 procent til 22 procent. 
Antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet er i 2019 på det laveste niveau siden 2009, nemlig på 26,7 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket også er lavere end gennemsnittet for hele København (55,6).

Kommunens opsummering af tryghedsindsatsen:
Københavns Kommune har i samarbejde med politiet og de boligsociale helhedsplaner løbende fokus på tilstedeværelse og dialog med unge, hvis der er optræk til uro. Kommunen har desuden fokus på at forebygge, at unge rekrutteres til bandemiljøet, ligesom kommunen har gennemført mindre tiltag for at øge trygheden, bl.a. ved at forbedre en del af belysningen i Nørrebroparken og ved Nørrebro Station. Desuden har Københavns Politi været til stede ved Nørrebro Station med den mobile politistation for at være i dialog med borgerne og erhvervsdrivende i området.

Related Articles

X