MN logo rgb web 300x77
Gravøl og guldalderfødsel på Lille Ravnsborg

Gravøl og guldalderfødsel på Lille Ravnsborg

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Det åbnede som et traktørsted, hvor københavnerne kunne drikke gravøl efter begravelser på Assistens Kirkegård, men er i dag mest kendt for at være fødested for en feteret guldalderskuespiller.

På Nørrebrogade mellem Solitudevej og Kapelvej ligger ejendommen Lille Ravnsborg. Navnet og årstallet, 1890, står skrevet på et flot skjold på facaden. Indtil 1889 lå et traktørsted med samme navn her. 

Lille Ravnsborgs historie går tilbage til 1760’erne. Assistens Kirkegård var taget i brug i 1759, og københavnerne havde brug for et sted, hvor de kunne drikke gravøl efter begravelser på den nye kirkegård. 

Lille Ravnsborg blev hurtigt et yndet udflugtsmål for beboerne bag voldene, her var frisk luft, keglebane, gynger til børnene, små lysthuse i haverne og mad og drikke. Havde man lyst til at danse, var der også mulighed for det, og i 1880’erne forsøgte man sig også med sommerrevyer. 

Det var en stor ejendom med mange bygninger. Hovedbygningen og en sidebygning lå lidt tilbagetrukket fra Nørrebrogade med en stor have foran, ud til Solitudevej lå en mindre bygning med butik, og mod Kapelvej, som dengang hed Kirkegårdsvej, lå også en bygning med butik. Derudover var der en stor baghave med keglebane. 

Lille Ravnsborg havde mange ejere, herunder:
1766: Peter Carstensen
1778: gartner Johan Georg Smith
1784: broinspektør Johan Knoblauch
1805: August Wilhelm Haackh
1811: bomforvalter Knud Clemmensen. 

I dag er Lille Ravnsborg nok mest kendt for at være den feterede gulalderskuespillerinde og forfatter Johanne Luise Heibergs fødested.

Hendes forældre, Christian og Henriette Pätges, var indvandret fra Tyskland og havde haft vinhandel i København. Englændernes bombardement af byen i 1807 ruinerede familien. De forsøgte at drive værtshus inden for voldene, men da det ikke gik, søgte de ud på Nørrebro.

På Lille Ravnsborg lejede de en lejlighed i et sidehus, og det var her, at Johanne blev født i 1812. Ægteparret drev værtshus her nogle få år, men på grund af faderens drikfældighed gik det dårligt, og de måtte flytte igen. 

Johannes mor, Henriette Pätges, døde 1862. Hun blev begravet på Mosaisk Nordre Begravelsesplads i Møllegade ikke mange meter fra Lille Ravnsborg. Gravstenen er bevaret. 

På J.L. Ridters tegning fra 1806 ser man Lille Ravnsborgs hovedbygning og sidebygning. Til højre på tegningen ses Nørrebrogade, og de store træer i baggrunden markerer Assistens Kirkegård. Huset i baggrunden var graverboligen. På dette tidpunkt hed graveren Christian Meisling, sammen med andre af kirkegårdens gravere var han indblandet i en skrækkelig sag om gravrøveri og muligvis drab. Graverboligen, som lå på Nørrebrogade ved indgangen til Kapelvej, blev revet ned i slutningen af 1880’erne, sikkert samtidig med Lille Ravnsborg. Tegningen er fra Det Kongelige Bibliotek. 
Bygningen Lille Ravnsborg på Nørrebrogade i februar 2017. Foto: Poul-Erik Pløhn.
L. Boths tegning viser indgangen til keglebanen, huset lå på Solitudevej. Ejendommen i baggrunden ligger der endnu. Tegningen er fra Det Kongelige Bibliotek. 


Related Articles

X