MN logo rgb web 300x77
Grønne kvadratmeter i De Gamles By vinder over trafikprojekt

Grønne kvadratmeter i De Gamles By vinder over trafikprojekt

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Efter en kommunal bommert, der trods løfter om det modsatte ville have taget en bid af det grønne område Nordpolen i De Gamles By, trækker politikerne på Københavns Rådhus nu stikket på et storstilet trafikprojekt på Tagensvej.

Arkivfoto fra Nordpolen: Poul-Erik Pløhn

Opdatering 30. november 2020: Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har på et møde d.d. som lovet afvist at stemme for det foreliggende forslag til trafikprojektet på Tagensvej. I stedet har man bedt embedsmændene i forvaltningen se på et nyt forslag, hvor projektet kun går frem til ca. der, hvor Fensmarksgade løber ud i Tagensvej – og som altså undtager strækningen ved Nordpolen. Samtidig har politikerne bedt om at få bevaret flest mulige træer og om en indikation af, om det med disse ændringer stadig er muligt at møde kravene for at få medfinansiering fra staten.

“Tilliden er genoprettet, så kort kan det siges!”

Glæden er stor hos formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ’Mugge’ Pedersen, da Mit Nørrebro torsdag eftermiddag kan fortælle ham, at byens politikere har valgt at lytte til de lokale og i 11. time truffet beslutningen:

Det grønne område ’Nordpolen’ i De Gamles By forbliver intakt – nu og for eftertiden.

Forud er gået et langt, snørklet og uskønt forløb, hvor der både er blevet arbejdet hårdt og raset højt bag kulisserne op til et møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalg på mandag.

Baggrunden er som følger:

Efter flere års tovtrækkerier om De Gamles By, hvor kommunen har besluttet, at der skal opføres både et diabetescenter og en skole, vedtog Borgerrepræsentationen tidligere på året en helhedsplan, der er blevet til efter input fra lokale kræfter.

Omkring 100 mennesker – almindelige borgere, naboer, repræsentanter for lokale institutioner, embedsmænd og politikere – var involveret i processen, og et helt centralt punkt i den nye helhedsplan var, at Nordpolen bliver bevaret som grønt område.

En sjælden grøn plet på bydelskortet

Nordpolen er den del af De Gamles Bys areal, der ligger op mod Tagensvej, og ud over at udgøre en af de få grønne pletter på det nørrebroske bykort rummer området flere gamle og bevaringsværdige træer, heriblandt en hvidtjørn på mellem 200 og 250 år.

Derfor ændrede det største parti på Københavns Rådhus, Socialdemokratiet, også holdning og indvilgede i at frede Nordpolen for byggefelter, og to centralt placerede Nørrebro-socialdemokrater, politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen og teknik-og miljøordfører Marcus Vesterager, tog på besøg blandt de gamle træer og fortalte om, hvordan de heldigvis var blevet klogere.

Alle var altså enige om at frede Nordpolen. Så langt, så godt.

Læs også: Lokalt ønske blev hørt: Fremtiden bliver grønnere i De Gamles By

Hvad ingen var klar over var, at to forskellige kommunale afdelinger under henholdvis Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonmiforvaltningen faktisk allerede i 2013 havde lavet en aftale om, at en del af Nordpolen skulle indgå i et trafikprojekt på Tagensvej, hvor der blandt andet skulle foretages en udvidelse af busbanen i krydset mellem Tagensvej og Nørre Allé.

Desværre blev aftalen aldrig tinglyst, og derfor var der ikke nogen af aftaleparterne i Helhedsplanen, der kendte til den.

Heller ikke Anders Jørn Jensen, der er centerleder for Miljøpunkt Nørrebro –  Nørrebro Lokaludvalg nære samarbejdspartner og i øvrigt organisationen bag det nok mest nok kendte, elskede og offentligt benyttede område i De Gamles Bys, naturlegepladsen ByOasen.

Han hører til dem der í dén grad har raset i kulissen over den kommunale bommert:

“Det understreger den udbredte opfattelse, der er blandt borgerne om, at det er fuldstændig umuligt at samarbejde med kommunen. Vi har været til grin og har ikke kunnetregne med det materiale, vi har siddet med, fordi kommunen ikke har tinglyst, at man ville lave projektet på Tagensvej,” siger han.

“En superbeklagelig fejl”

Den øverste politiske ansvarlige for Teknik- og Miljøforvaltningen, Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, erkendte da også så sent som onsdag over for Mit Nørrebro, at der var tale om en “superbeklagelig fejl”.

 “Jeg har fuld forståelse for, at det må være frustrerende som lokal borger at have engageret sig i en helhedsplan, hvor man har indgået en masse kompromiser til gengæld for en aftale om at frede Nordpolen for byggefelter – og så pludselig kommer der et vejprojekt, der påvirker netop det område,” som hun udtrykte det.

Sagen er bare, at hendes parti, Enhedslisten, ikke var med i den budgetaftale fra 2016, som trafikprojektet på Tagensvej er en del af.

Hvis nogen skulle stoppe trafikprojektet – som handler om via en række vejbaneomlægninger, nedlæggelser af busstoppesteder mm. at forkorte cykel- og busrejsetiden gennem Tagensvej – skulle det altså være de partier, som står bag projektet.

Læs også: Helhedsplan for De Gamles By får tæsk af beboerne på Nørrebro

Og det er netop det, de partier – et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Liberal Alliance, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti – torsdag eftermiddag besluttede at gøre.

“Vi dropper hele etape 2 af Tagensvejprojektet,” fortæller Socialdemokratiets teknik-og miljøordfører Marcus Vesterager om den del af trafikprojektet, der skulle have været vedtaget på Teknik-og Miljøudvalgets møde på mandag.

“De grønne kvadratmeter på Nørrebro er under massivt pres fordi byen vokser, og da vi i sin tid besluttede os for at kigge på trafikprojektet, var der ikke nogen, der vidste, at det betød, at vi skulle gå ind og tage en bid af De Gamles By. Når vi opvejer de her ting over for hinanden, betyder Nordpolen mere for os end fx forbedret busfremkommelighed på Tagensvej,” siger han.

“Det har fyldt meget for os, at vi har lavet en aftale om Nordpolen, og den har vi gerne villet sikre. Og når og hvis vi går ind og laver en ny trafikplan for den del af Tagensvej,  bliver en af præmisserne, at Nordpolen skal holdes fri,” siger ordføreren, der erkender, at nedlæggelsen af Etape 2 af Tagensvejprojektet i sidste ende kan betyde, at kommunen ikke vil få penge fra Staten til gennemførelse af det samlede projekt, idet det vil kræve en vis samlet tidsbesparelse for busdriften på strækningen.

Til gengæld har han og de andre politikere på rådhuset efter længere tids tovtrækkeri med lokale kræfter atter lokaludvalgsformand Mogens Petersens tillid:

“Vi kunne snart ikke være med mere og nærmede os der, hvor hele helhedsplanen var ved at bryde sammen. Så herfra skal lyde en ros for, at det store projekt nu ikke længere kommer i fare,” siger han.

Du kan se det oprindelige forslag til etape 2 af trafikprojektet på Tagensvej i Teknik-og Miljøforvaltningens mødemateriale.

Alt kan nu atter ånde fred og idyl på Nordpolen i De Gamles By. Foto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Related Articles

X