MN logo rgb web 300x77
Sjællandsgades Skole: Da skolen slog revner, og  tyskerne flyttede ind

Sjællandsgades Skole: Da skolen slog revner, og tyskerne flyttede ind

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
I 120 år overlevede Sjællandsgade Skole byggesjusk, skifteholdsundervisning og to verdenskrige, før den i 2006 blev en del af den nye Guldberg Skole.

23. august 1886 skulle Sjællandsgades Friskole være taget i brug, men bygningens fundament sank, så væggene slog revner, og håndværkene måtte i gang igen. 

Mens skaderne blev udbedret måtte man finde andre lokaler til de 863 elever. Der blev brugt en nedlagt skotøjsfabrik, den gamle graverbolig på Assistens Kirkegård og de omliggende skoler. 

Endelig, den 14. april 1887, kunne skolens første inspektør, cand.theol. S. Smith, indvie skolen. Han havde skrevet en sang til lejligheden og et af versene lød:

”Det hus vi bygged’, nu ved din varetægt 
skal værne om de små i hver skiftende slægt. 
Tænd lys i barnets øje, læg kløgt i barnets sind, 
gjør modet lyst og frejdigt som smilet på kind! 
Velsign da vort værk
og gjør ungdommen stærk!” 

Skolen blev også kaldt ‘Skolen ved Fælleden’, og Sjællandsgade gik dengang fra Nørrebrogade og til skolen, der havde indgang i Prinsesse Charlottes Gade. 

De næste år skete der en kraftig tilvækst af befolkningen på Nørrebro, og skolens elevtal blev fordoblet. Man var nødt til at have et morgenhold og et eftermiddagshold, som først sluttede kl. 18. Skolen blev udvidet med fire træbarakker, som blev udskiftet med en ny, stor bygning i 1921.

Under begge verdenskrige, eller lige efter, blev Sjællandsgades Skole brugt til andre formål. Fra 1. april til 1. december 1919 blev skolen brugt til boligløse, og den 1. april 1945 blev skolen beslaglagt af de tyske besættelsestropper, der benyttede den til at huse tyske flygtninge. Skolen blev atter rømmet den 7. november 1945. 

I 2006 blev Sjællandsgades Skole sammenlagt med Stevnsgades Skole og blev til Guldberg Skole. 

Meget er sket omkring skolen i Sjællandsgade, siden Guldberg Skole flyttede ind. Foran skolen blev Sjællandsgade spærret for gennemkørende biltrafik, og Guldberg Byplads anlagt. 

Det nye byrum fungerer både som bytorv, offentlig legeplads og skolegård for skolen. Bag skolen er der også skabt et stort område med mulighed for leg og boldspil. 

Sjællandsgades Skole i starten af 1900-tallet. Foto: Københavns Museum. 
Den samme bygning, der nu hører under Guldberg Skole, i januar 2019. Foto: Poul-Erik Pløhn
Poul-Erik Pløhn

Related Articles

X