MN logo rgb web 300x77
Historien bag Nørrebros kirker: Kingos Kirke

Historien bag Nørrebros kirker: Kingos Kirke

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Kristendom mødtes med den gamle asatro, da en ny kirke i 1909 blev opført for at betjene den stærkt voksende befolkning på Ydre Nørrebro.

Indtil 1890 havde Nørrebro kun to kirker til at betjene det stærkt stigende befolkningstal. Det var nødvendigt at oprette nye sogne og bygge flere kirker. 

Mellem 1890 og 1912 blev der derfor udskilt fem nye sogne af Sankt Stefans Sogn. 

I september 1908 blev Sankt Stefans Nordre sogn, senere Kingos Sogn, udskilt, og Kristi Himmelfartsdag 1909 blev grundstenen lagt til en ny kirke. Den 16. maj 1910 kunne kirken indvies. 

Kirkens nabo, tekstilfabrikant Holger Petersen, skænkede grunden med den klausul, at tårnet skulle opføres samtidig med den øvrige kirke.

Da det viste sig, at der ikke var penge til at opføre et kirketårn, sagde fabrikanten: “En kirke uden tårn er som en præst uden krave” – og skænkede derefter menigheden 10.000 kroner til et tårn. 

Kingos Kirke ses fra Nannasgade, maj 2019. Foto: Poul-Erik Pløhn.
Topfoto: Kingos Kirke set fra Nørrebrogade-enden af Bragesgade – det er Nørrebrohallen til venstre. Ukendt fotograf og årstal. Det Kongelige Bibliotek. 

Kirken blev tegnet af arkitekten Kristoffer Varming, og han var også manden bag menighedshuset, der blev tilbygget i 1927-28. 

Biskop og salmedigter Thomas Kingo gav navn til kirken, og Odins søn, Brage – gud for digterkunst og veltalenhed – gav navn til gaden, og sådan mødtes kristendom med den gamle asatro her på Ydre Nørrebro. 

4-årig gav inspiration til altertavle

Kirkens altertavle har sin egen historie: 

I år 1900 forsvandt maler og professor Erik Henningsens 4-årige dreng fra sit hjem, ‘Lille Tuborg’ i Hellerup. En stor eftersøgning blev sat i gang, men først sent på aftenen eller næste morgen fandt man ham sovende ved de to søer på den vildsomme Nørre Fælled. 

Henningsen havde lovet Gud at male et billede til hans ære, hvis drengen blev fundet igen. Da sønnen blev fundet i god behold, malede faren motivet, hvor Jesus står i vildnisset og holder drengen. I baggrunden ses Nørrebros rygende skorstene. 

Maleriet blev skænket til Kingos Kirke, hvor det blev alterbillede. Så sent som i 1980 kunne den endnu levende søn genkende sig selv som den 4-årige på billedet. 

Kirkens indre har ændret udseende flere gange, sidst i 2003, hvor træværk og vægge fik nye farver. 

Det blå kassetteloft er, sammen med alterbilledet og døbefonten, det eneste, der ikke er ændret siden 1910. 

Foran Kingos Kirke står Bente Polanos skulptur ‘Den hjemvendte’, der blev afsløret pinsedag d. 27. maj 2012.

Skulpturen, der er i rustfrit stål og sat på en stor, rød bornholmsk granitsten, er tænkt som et bindeled mellem Nørrebros mennesker og deres kirke – den har sin inspiration fra lignelsen om den fortabte søn, som står omtalt i Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11-32. 

Sammenlagt sogn

1. søndag i advent 2008 blev Kingos sogn og Samuels sogn sammenlagt under navnet Kingo-Samuel sogn. 

Oprindeligt havde sognet to kirker, Kingos Kirke og Samuels Kirke, men efter menighedsrådets beslutning nedlagdes Samuels Kirke den 2. oktober 2013. 

Sognet har pr. 1. januar 2019 i alt 22.298 indbyggere, hvoraf 9.708 er folkekirkemedlemmer. 

Related Articles

X