MN logo rgb web 300x77
Hurtig udrykning: Ny overborgmester tjekker op på Nørrebro-projekter

Hurtig udrykning: Ny overborgmester tjekker op på Nørrebro-projekter

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Lars Weiss (S) var efter kun godt tre uger i sin nye stol som overborgmester i går på besøg på Nørrebro for at høre om de lokale ønsker for udviklingen af bl.a. Mimersparken og Basargrunden.

Topfoto: Der var ingen dystre miner, da overborgmester Lars Weiss (yderst t.h) og formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ‘Mugge’ Petersen (med huen) fik sig en snak om udviklingen på Ydre Nørrebro. Til venstre ses specialkonsulent i Overborgmestersekretariatet Gustav Brade og sekretariatsleder Maja Ingvartsen fra Nørrebro Lokaludvalg. Foto: Mit Nørrebro.

19 dage og 22 timer.

Så lang – eller måske rettere kort – tid gik der, fra Lars Weiss blev udnævnt som Frank Jensens efterfølger på overborgmesterposten, til han i går var på sit første officielle besøg på Nørrebro.

På dagsordenen stod to kommende udviklingsprojekter på Ydre Nørrebro: Nordvestpassagen/Mimersparken og Basargrunden. 

Derfor var det også her, at den nyslåede overborgmester og hans folk mødtes med lokaludvalgene fra de to bydele, der står til at blive tættere forbundet via Nordvestpassagen: Nørrebro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg.

Læs også: Nu sker det: Nordvestpassagen bliver et knudepunkt for cykelruter

Som hidtidigt medlem af kommunens Teknik- og Miljøudvalg var Lars Weiss ganske godt inde i substans og status på de to anlægsprojekter, ligesom hans københavnske opvækst ikke fornægtede sig.

Eksempelvis var han ikke spor overrasket over, at en nylig undersøgelse foretaget af Nørrebro Lokaludvalg viser, at mange lokale trods eklatant mangel på grønne områder her i bydelen ikke bruger Mimersparken af den simple grund, at deres vej ikke falder naturligt forbi.

Overborgmesteren har nemlig qua et tidligere kæresteforhold erfaret, at man sagtens kan bo på den ene side af banelegemet uden nogensinde at besøge den anden side – andet end via hovedfærdselsårerne Nørrebrogade og Tagensvej.

“Jernbanen udgør både en fysisk, men i lige så høj grad en mental barriere. Det, at der med Nordvestpassagen kommer et gennembrud, gør, at tingene bliver bundet sammen på en helt, helt anden måde,” var hans vurdering.

.

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mugens ’Mugge’ Petersen, gjorde opmærksom på, at de nuværende sti-planer i Mimersparken efter anlæggelsen af Nordvestpassagen af mange lokale ikke anses for supersmarte, fordi der for mange cyklister vil blive tale om at køre en omvej.

“Og så ender man jo bare med at køre lige igennem. Vi kender jo vores lus på gangen,” grinede lokaludvalgsformanden, der selv er flittig cyklist.

Et andet emne var selve den planlagte tunnel under jernbanen, som alle parter er opmærksomme for alt i verden ikke må blive skummel og utryg at færdes i – som tunneller har vist sig at have for vane, men som der var enighed om, at den planlagte udformning af Nordvestpassagen har taget højde for.

Ensom grustrekant ved Nørrebro Station

Dagens andet stop var ved Basargrunden, hvor cyklisterne også var et centralt emne.

Tegningerne for den nye plads på grunden ligger nemlig klar, men også her advarer lokaludvalget om, at man risikerer gennemkørende cyklister, fordi der ikke i pladsens åbne design er indlagt elementer, der forhindrer det.

Og så er der simpelthen sket en lille, planlægningsmæssig bøvs: 

Hvor der i området ved Nørrebro Station allerede er anlagt nye busbaner og cykelstier og altså også både sat penge af til og lavet planer for selve Basargrunden foran Føtex, så tilbagestår der under selve jernbanen, midt mellem Nørrebro og Nordvest, en lige nu lidt ensom, gruslagt trekant, som man har glemt at lave planer for.

Og netop den ensomme trekant og så den kommende cykelstiføring i Mimersparken tog Lars Weiss tog med sig som to knaster fra sit første overborgmesterbesøg på Nørrebro:

“Det er ting, der skal hjem og kigges lidt nærmere på. Og ellers er jeg glad for at se, at de lokale kræfter endelig efter 10 års kamp kan se, at Nordvestpassagen er, om ikke lige om hjørnet, så at pengene er der, og man er næsten klar til at gå i jorden,” sagde den nye overborgmester, der allerede er godt på vej til at slå sin forgængers Nørrebrorekord.

I Frank Jensens 10 år som overborgmester besøgte han Nørrebro Lokaludvalg i alt to gange – så Lars Weiss er allerede halvvejs.  Han har i alt 1 år og 2 dage til at nå mindst ét besøg mere…

Related Articles

X