MN logo rgb web 300x77
Hvad skal barnet hedde? Alt peger på Mimers Plads

Hvad skal barnet hedde? Alt peger på Mimers Plads

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Den nye plads foran Føtex ved Nørrebro Station ender efter alt at dømme med at komme til at hedde Mimers Plads. Et andet populært forslag om at kalde den Palæstinas Plads afvises blankt af et flertal af politikerne på Københavns Rådhus.

Topfoto: Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har tidligere givet udtryk for, at hun som Enhedsliste-politiker gerne vil have en Palæstinas Plads i København – og meget gerne her på Nørrebro. Men Mit Nørrebros rundringning afslører, at der er et politisk flertal imod at give dette navn til den nye plads ved Nørrebro Station. Foto: Lars Vibild, larsvibild.dk

I starten af august delte Nørrebro Lokaludvalg et opslag på deres Facebookside.

“HJÆLP OS! 😃 Hvad skal den nye plads ved Føtex ved Nørrebro St. hedde?”, begyndte opslagsteksten, der fortsatte med at fortælle, at Vejnavnenævnet har indstillet navnet Mimers Plads, men at der havde været flere navne i spil.

Hvad skal den nye plads ved Føtex ved Nørrebro St. hedde?”, begyndte opslagsteksten, der fortsatte med at fortælle, at Vejnavnenævnet har indstillet navnet Mimers Plads, men at der havde været flere navne i spil.

“Vi vil gerne høre, hvilket et I foretrækker,” skrev udvalget videre.

Navne, der har været i spil til den nye plads:
1: Mimers Plads
2: Palæstinas Plads
3: Dagmar Hansens Plads
4: Basar Plads
5: Nørrebro Plads
6: Basargrunden

Og det skal vi love for, at de fik at vide. Opslaget, der i skrivende stund er blevet delt 337 gange, fik over 8.000 kommentarer – også fra mange langt uden for Nørrebros bydelsgrænse.

Og langt de fleste – anslået mindst 80 procent – stemte ikke for Mimers Plads, men for en anden af de i alt seks muligheder: Palæstinas Plads.

Efterfølgende har Lokaludvalget stillet det samme spørgsmål i deres borgerpanel, der udelukkende består af folk, der bor på Nørrebro.

Her fik man 2.163 svar, og 41 procent stemte for Mimers Plads med Palæstinas Plads som en klar nummer to med 31 procent af stemmerne. Altså et resultat, der stemmer overens med Vejnavnenævnets egen indstilling om, at det nye byrum skal hedde Mimers Plads.

Og nu er spørgsmålet så: hvad ender det så med? Mimers Plads eller Palæstinas Plads?

Resultatet fra Nørrebro Lokaludvalgs borgerpanel, som består af folk bosiddende på Nørrebro,

Politikernes dom: Mimers Plads

Nu skal man jo være varsom med at foregribe demokratiets gang, men Mit Nørrebro kan afsløre, at der skal ske en mindre revolution, hvis udfaldet skal blive et andet end det, som Vejnavnenævnet allerede har indstillet, nemlig Mimers Plads.

Den endelige beslutning træffes nemlig i kommunens Teknik- og Miljøudvalg, og her siger et flertal allerede nu et stort og rungende NEJ til, at navnet Palæstinas Plads kan komme på tale.

“Vores holdning er klar og tydelig: den skal ikke hedde Palæstinas Plads,” siger Socialdemokratiets teknik-og miljøordfører Marcus Vesterager.

Og meldingen er den samme fra Venstre, Konservative og DF, der sammen med S sidder på et flertal i kommunens Teknik- og Miljøudvalget

“Det vil vi absolut ikke være med til,” lyder det fra DF’s udvalgsmedlem Finn Rudaizky, og De Konservatives Jakob Næsager er lige så klar i mælet: “Det kommer ikke til at ske med konservative stemmer.”

“Vi vil ikke skabe splid”

Ud over Vejnavnenævnets argument med, at man med Mimers Plads vælger et navn, der ligger inden for områdets eksisterende vejnavnetema – på denne del af Nørrebro navne fra den nordiske mytologi – peger alle fire ordførere på, at Palæstinas Plads er et navn, der risikerer at skabe splid.

“Vi skal ikke tage Mellemøstens konflikter med til København, men vælge navne, vi kan være enige om,” siger Venstres Jens-Kristian Lütken – der ligesom de øvrige ordførere er klar med argumentet for, hvorfor det så er okay, at vi i København har en Israels Plads?

“Det har ikke noget med den igangværende konflikt at gøre, det navn blev givet i 1968 som en markering af 25-året for redningen af jøderne over Øresund,” siger han med henvisning til transporterne af jøder fra det nazibesatte Danmark til det frie Sverige under Anden Verdenskrig.

Vi skal ikke tage Mellemøstens konflikter med til København.

Jens-Kristian Lütken, Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Og Marcus Vesterager, der ud over at være Socialdemokratiets teknik-og miljøordfører også er medlem af de fire mand store Vejnavnenævnet – hvor S sidder på de to af pladserne – er helt på linje:

“Vores indstilling har hele tiden været Mimers Plads, da vi synes, det passer klart bedst til stedet,” siger han.

Så det påvirker jer ikke, at der var et stort flertal på Nørrebro Lokaludvalgs Facebook-opslag, der foretrak Palæstinas Plads?

“Den Facebook-tråd stak jo helt af, og det var ikke kun folk på Nørrebro, der var inde at kommentere på den. Vi er derimod glade for, at den er endt på Mimers Plads, når man har spurgt borgerne på Nørrebro via borgerpanelet,” siger han.

Den Facebook-tråd stak jo helt af.

Marcus Vesterager, medlem af Vejnavnenævnet og Socialdemokratiets teknik-og miljøordfører

Havde det ændret noget, hvis borgerpanelet også var kommet ud med Palæstinas Plads som deres favorit?

“Nej, vi synes ikke, det er passende at blande en konflikt, der foregår langt væk fra København, ind i vores byrum og gader. Hvis vi skal finde et sted, der skal hedde Palæstinas Plads, skal det give mening som del af en byudvikling,” uddyber S-politikeren, der selv bor på Nørrebro.

Hvis det nu var et helt tredje navn, som folk havde foretrukket – altså noget andet end både Mimers Plads og Palæstinas Plads – kunne det så være kommet på tale for jer?

“Ja, altså, vi ved jo godt, hvad folk ønsker, når de gerne vil have Palæstinas Plads her… Hvis det nu havde været et navn, der ikke kunne splitte, som fx Dagmar Hansens Plads, ville vi nok være mere tilbøjelige til at være åbne over for det.”

Endelig beslutning lader vente på sig

Nørrebro Lokaludvalg har fra starten gjort klart, at det ikke er dem, der træffer den endelige afgørelse – det gør som nævnt politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

I overensstemmelse for proceduren for den slags er lokaludvalget blot, i lighed med Bispebjerg Lokaludvalg og beboerne på den kommende plads, blevet hørt af kommunens Teknik- og Miljøforvaltning.

Trods det har flere tilhængere af navnet Palæstinas Plads udtrykt deres utilfredshed over, at de mange tilkendegivelser på lokaludvalgtes Facebook-side ikke nødvendigvis bliver udslagsgivende.

Som det hele tiden har været meldt ud, vil såvel resultaterne fra borgerpanelet som reaktionerne på Facebook vil blive taget med i overvejelserne, når lokaludvalget på næste udvalgsmøde 26. august skal tage stilling til, hvad man skal melde tilbage til kommunen, når høringsperioden slutter 6. september.

Herefter skal Vejnavnenævnet efter planen tage stilling til sagen ved deres næste nævnsmøde 27. september, hvorefter sagen formelt og endeligt skal afgøres i Teknik- og Miljøudvalget – hvor der altså allerede nu tegner sig et flertal for Mimers Plads.

Related Articles

X