MN logo rgb web 300x77
Ingen penge til sikker trafik på Nørrebro i år

Ingen penge til sikker trafik på Nørrebro i år

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
Nørrebro fik ingen penge til midlertidig trafiksikring af Rantzausgade eller andre presserende anlægsprojekter, da Københavns Kommune onsdag fordelte budgetoverskuddet for 2019. Til gengæld får Blågård skole dækket en del af sit underskud.

Nørrebro måtte onsdag kigge langt efter gaverne i Københavns Kommunes årlige gavebod, hvor de overskydende penge fra kommunens budget fordeles.

Budgetoverskuddet var i år på knap 700 millioner kroner, hvoraf Nørrebro Lokaludvalg især havde håbet på at få 350.000 kroner til en midlertidig her-og-nu trafiksikring af Rantzausgade. Planen var at nedlægge p-pladser og etablere cykelsti i begge sider af gaden, fx ved hjælp af malede cykelbaner, indtil den samlede trafikplan for Indre Nørrebro – der er blevet udskudt som en konsekvens af statens anlægsloft – kan gennemføres.

Men hverken Rantzausgade, Guldbergsgade/Møllegadekrydset, Nørrebro Stationsområde eller andre af lokaludvalgets topprioriteter fik tildelt midler, da kommunen i år har valgt primært at bruge pengene på børneområdet.

“Vi havde jo håbet på i hvert fald at få pengene til den midlertidige løsning i Rantzausgade, jeg forstår ikke, at de ikke sagde ’ja tak’ til den. Men vi må jo tage det som et vink med en vognstang om, at de går i gang med den samlede trafikplan for gaden til næste år – jeg kan næsten ikke tolke det anderledes,” siger formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, der dog erkender behovet for at prioritere børne- og socialområdet.

Penge til daginstitution og Blågård Skole

Her er der da også faldet en smule af til Nørrebro, idet der er afsat 4 millioner kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstitutionsgrupper i Baldersgade 24, der indtil for nylig rummede den lokale afdeling af Jobcenter København.

“Og hvis man skal tage de positive briller på, så er der også blevet afsat penge til Feriecamps på både Ydre og Indre Nørrebro samt midler til private herberger, krisecentre og nødovernatning til hjemløse,” siger lokaludvalgsformanden og fortsætter:

“Men det måske mest positive er, at Blågård Skole får eftergivet noget af sin gæld. Det betyder, at man måske kan komme til at genindføre vikartimer og ansætte et par lærere mere, det kan man altså godt mærke på sådan en skole,” siger han om skolen i Hans Tavsen Gade, der ved udgangen af 2018 havde et underskud på 4 millioner kr., men altså nu eftergives gæld ned til 2 procent af skolens samlede budget.

Med til den samlede historie om fordelingen af årets budgetoverskud – i kommunalteknisk sprog kaldet ’Overførselssagen 2019’ – hører også, at vi her på Nørrebro sidste år fik tildelt i alt 185 millioner kr.

De gik til blandt andet Nordvestpassagen, byrumsforbedringer og skybrudssikring i området omkring Hans Tavsens Park, genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole samt ekstra medfinansiering af Kampsportens Hus .

Related Articles

X