MN logo rgb web 300x77
Kampen for byhuset: “Vi frygter, at dette bare er starten”

Kampen for byhuset: “Vi frygter, at dette bare er starten”

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Lokale beboere kæmper for at bevare et af de få tilbageværende to-planshuse på Nørrebro, det gule byhus i Bjelkes Allé 48, der lige nu står til at blive revet ned og erstattet af nyt og højere byggeri.  

Det har overlevet Nørrebros udvikling gennem 137 år og tegner sammen med to nabohuse et charmerende og lokalkendt billede af byen, som den så ud engang.

Men nu står det lave, gule byhus i Bjelkes Allé 48 foran en nedrivning for at give plads til et 22 meter højt nybyggeri i syv etager med parkeringskælder, tagterrasse og fem lejligheder på 96-126 kvadratmeter.

Det er dog ikke noget, byhusets naboer har tænkt sig at lade ske uden kamp. Flere af de beboere, der deler gård med det gamle byhus, har således afgivet høringssvar til kommunen, hvor de gør indsigelse mod planerne om det nye byggeri.

Det gule byhus fra 1882 er bygget om i 1926 og sandsynligvis også flere gange siden, så det er ikke officielt erklæret bevaringsværdigt.

“Men de gamle byhuse giver byen et helt unikt udtryk, og der er så få tilbage af dem. Og her hos os giver de noget luft og rum et sted, hvor vi bor tæt sammen, og det er også noget, som folk udefra bemærker og synes er hyggeligt,” siger Rasmus Jon Nielsen, der som beboer i Husumgade 45 deler gård med den lille stribe at lave byhuse i Bjelkes Allé.

Topfoto fra Bjelkes Allé med nummer 48 til venstre. Foto: Google. T.v.: beboer Rasmus Jon Nielsen viser gården frem. Foto: Mette Trudsø. T.h.: Det gule byhus set fra gaden. Foto: Lars Christian Vibild, @lcvibild

Beboere: “Vi taber luft og himmellys”

Og det er netop på grund af påvirkningen af blandt andet lysindfaldet i gården og på de modstående bygninger, at naboerne får lov at give deres besyv med om det planlagte nye byggeri.

Den lukkede, grønne gård, som Københavns Kommune selv for år tilbage har med til at finansiere etableringen af, og som i dag bruges af flere hundrede beboere fra de omkringliggende boligforeninger, kommer nemlig til at miste eftermiddagssol på det mest benyttede fællesareal. Derudover er der lagt op til at etablere en parkeringsplads i den ellers bilfri gård.

P-pladsen er en handicap-parkeringsplads, som er lovmæssig i tilknytning til det nye byggeri, og som beboerne naturligvis har fuld forståelse for skal være der – de kan bare ikke forstå, at den ikke kan etableres ude på gaden.

“Det er bare en helt forkert tanke, at der skal komme biler ind i gården, hvor børnene leger. Så den kortsigtede bekymring er tabet af himmellys og den smule luft, vi har, samt etableringen af en parkeringsplads. Men den langsigtede bekymring er jo, at det her bare er starten – at hvis man kigger 10-15 år frem i tiden, så har man lukket hullet hele vejen hen med glashuse med store, dyre lejligheder, og så er der en 5-6 parkeringspladser i gården. Det er mareridtsscenariet for os,” siger Rasmus Jon Nielsen.

Lokaludvalget: “Brokvarterernes egenart forsvinder”

Der er ikke umiddelbart nogen lovmæssig grund eller hjemmel til at forbyde nedrivningen af det gule byhus og opførelsen af det planlagte nybyggeri.

Derfor kører sagen også umiddelbart sin gang igennem i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, der lige nu gør sig klar til at modtage de sidste høringssvar.

Nørrebro Lokaludvalg er ikke selv direkte part i sagen og har derfor ikke høringsret. De har dog for få uger siden benyttet lejligheden til at kommentere på byggeplanerne i et høringssvar til Københavns Kommuneplan 2019.

De henviser til, at der i Kommuneplanstrategien står, at man skal “… sikre, at byens historiske bygninger og steder omdannes på en måde, der aktiverer deres særkende og skaber værdi for københavnerne og lokalmiljøet” og kommenterer:

“Det er desværre ikke det, vi oplever på Nørrebro. Det seneste eksempel er i Bjelkes Allé 48,

hvor et 2-etagers hus nu ønskes erstattet med et 6 etagers byggeri, der også vil ødelægge det grønne gårdrum i karréen… Brokvarterernes egenart forsvinder med planløst nybyggeri, der ødelægger vores byrum.”

Også Nørrebro Lokaludvalg frygter, at det planlagte nybyggeri vil udelægge det grønne gårdrum. Beboer Ramus Jon Nielsen står her foran bagsiden af det gule byhus i Bjelkes Allé 48.

Politikerne: “Vi skal tænke os om”

Men nu kommer politikere på Københavns Rådhus måske lokaludvalget, beboerne og det gule hus til undsætning.

Efter at Mit Nørrebro er gået ind i sagen, har både Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og Socialdemokratiets Teknik- og Miljøordfører Marcus Vesterager – begge bosiddende her på Nørrebro – lovet at kigge nærmere på mulighederne for at bevare byhuset i Bjelkes Allé 48.

“Når vi som her ser en fin bygning, der er i god stand, og som er med til at kendetegne et kvarter og give et diverst byrum, så skal vi tænke os om og tage en ordentlig drøftelse om, om det virkelig giver mening at rive den ned. Jeg synes, at det er en principiel sag, som jeg gerne vil tage op i Teknik- og Miljøudvalget,” siger Marcus Vesterager, der umiddelbart har støtte fra borgmesteren på området:

“Det gule hus på Bjelkes Allé 48 er med til at give Nørrebro sit særpræg og er en værdi helt lokalt. Derfor ærgrer det mig, hvis husets dage er talte,” siger Ninna Hedeager Olsen, der påpeger, at hun som politiker og borgmester ikke vil blande sig i Teknik- og Miljøforvaltningens igangværende behandling af sagen. 

“Men jeg vil bede min forvaltning om et notat, som kan gøre klart, hvad vi som politikere har af handlemuligheder for at bevare bygningen,” fortsætter hun.

Mit Nørrebro følger op, når der er nyt i sagen. I mellemtiden er du meget velkommen til at gå ind og deltage i debatten på vores Facebookside.

Related Articles

X