MN logo rgb web 300x77
Kulturcentret Assistens lukker efter 25 år – kapellets skæbne uvis

Kulturcentret Assistens lukker efter 25 år – kapellets skæbne uvis

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Dårlig økonomi toppet med personstridigheder får foreningen bag kulturcenteret i det gamle kapel på Assistens Kirkegård til at indgive konkursbegæring. Københavns Kommune har torsdag møde med Nørrebro Lokaludvalg om, hvad der fremover skal ske i bygningen.

Topfoto: Til årsskiftet kunne Kulturcentret have holdt 25 års jubilæum – nu bliver det efter alt at dømme til en konkurs i stedet. Foto: Mette Trudsø

“Det var en svær beslutning – og ja, det er rigtig meget øv! Og hvis vi havde kunnet se en løsning, havde vi sandelig også gjort brug af den.”

Ærgrelsen er mærkbar hos Lars Kaaber, bestyrelsesformand for Foreningen Kulturcentret Assistens. 

Han og resten af bestyrelsen opgav kort tid før sommerferien at drive det næsten 25 år gamle kulturcenter på Assistens Kirkegård videre, og fredag skal foreningen under konkursbegæring i Sø- og Handelsretten.

Og dermed er en moderne æra på den 260 år gamle kirkegård slut.

“Vi har virkelig kæmpet for det, men når vi som bestyrelse kan se, at det ikke kan løbe rundt økonomisk, bliver vi nødt til at erkende, at vi ikke kan fortsætte,” sige den snart forhenværende formand.

Modstridende opfattelser

Kulturcentret Assistens blev for næsten et kvart århundrede siden stiftet af en gruppe frivillige, der med tiden fik tilkæmpet sig adgang til det fine lille kapel i den ende af kirkegården, der vender ud mod – netop – Kapelvej.

Og hvor alle er enige om, at foreningen har kæmpet bravt og godt for at gøre omverdenen opmærksom på Assistens Kirkegårds rolle som kulturhistorisk overflødighedshorn, er der til gengæld stærkt delte meninger om, hvorfor det til sidst gik helt galt.

Forårets corona-nedlukning blev sømmet i ligkisten, men centrets leder gennem alle årene, Gitte Lunding, lægger ikke skjul på, at hun ikke er enig i bestyrelsens beslutning om at dreje nøglen endegyldigt om – også selvom centret med hendes egne ord længe er “sprunget fra isflage til isflage” rent økonomisk set.

“Vi blev som alt muligt andet lukket ned 11. marts. Og de krav, der efterfølgende blev stillet til rengøring osv. var svære at leve op til i en gammel bygning – med 40.000 besøgende om året, herunder 16.000 børn og unge, skulle der gøres rigtig meget rent!,” fortæller hun og fortsætter:

“Jeg opstillede forskellige overvejelser og scenarier for bestyrelsen, men de mente, at det var for usikkert og ikke kunne lade sig gøre. Og så sagde de nej til de to store bevillinger, man ellers kunne have fået,” siger Gitte Lunding.

Med det henviser den tidligere centerleder til Kulturcentret Assistens’ driftsstøtte på 300.000 kr. fra Københavns Kommune samt et tilskud fra Undervisningsministeriet for at være et såkaldt videnspædagogisk aktivitetscenter (VPAC) – et tilskud, der i 2020 udgør 279.000 kr. 

Derudover har Foreningen Kulturcentret Assistens fået kapellet stillet huslejefrit til rådighed af Københavns Kommune, svarende til et årligt tilskud på 390.000 kr.

Personlige konflikter

Én ting er dog økonomien, en anden er de kraftige lokale forlydender om, at Foreningen Kulturcentret Assistens’ endelige fald også skyldes interne personstridigheder.

Selvom hverken centerleder Gitte Lunding eller bestyrelsesformand Lars Kaaber ønsker at gå alt for langt ind i det – og Mit Nørrebro i øvrigt ikke ønsker at bidrage til udokumenteret personsladder – bekræfter begge parter dog, at det ikke kun har været økonomi, der har skilt vandene.

“Der har været nogle forsøg fra fjendtlige kræfter på at kuppe foreningen, og selvom de ikke lykkedes, har de sat sig nogle spor i medarbejdergruppen. Det er både trist og ærgerligt, og vi har skullet tilbagevise et hav af mærkelige rygter og ting i anonyme mails – 72 mails i alt, tror jeg – som nogen har sendt til Københavns Kommune. Heldigvis har alt herfra været snorlige,” siger Gitte Lunding.

Lars Kaaber supplerer:

“Der har ikke være uenighed i bestyrelsen. Det var mere noget med, at nogen var utilfredse og mente, at stedet ikke bare skulle overhændes. Men det ligger i Kultur- og Fritidsforvaltningen, så vi mente, at  bygningen skulle returneres, og kommunen så måtte finde ud af, hvad der skulle ske med den.”

Uanset hvad er der ingen, der jubler over udfaldet.

Gitte Lunding snakker om, at hele forløbet har væltet noget ”hæderkronet og fantastisk”, og Lars Kaaber letter trods uenighederne undervejs på hatten for den tidligere centerleder:

“Det er en kedelig, kedelig afslutning på noget, hvor Gitte har investeret 25 år og lavet et virkelig godt stykke arbejde,” siger han.

Uvis fremtid – men rundvisninger består

Kulturcentret Assistens’ skæbne og kapellets fremtid var på dagsordenen hos Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg torsdag 13. august.

Her godkendte politikerne, at driftsaftalen med Foreningen Kulturcentret Assistens opsiges med virkning snarest muligt.

Anbefalingen fra Kultur- og Fritidsforvaltningens embedsmænd var umiddelbart at sende benyttelsen af kapelbygningen i udbud med samme vilkår for huslejefritagelse og samme driftstilskud som hidtil.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget blev dog enige om at bede embedsmændene afholde et møde med de lokale aktører her på Nørrebro, før de ville tage videre stilling i sagen.

Forvaltningen skal mødes med Nørrebro Lokaludvalg i dag, torsdag.

I mellemtiden arbejder den 80-årige gadedigter og rundviser på Assistensen gennem mere end 20 år, Christian Kronman, på at videreføre Kulturcentret Assistens’ rundvisninger på den historiske kirkegård – det kan du læse mere om her.

Related Articles

X