MN logo rgb web 300x77
Kulturlaboratorium for unge indtager kapellet på Assistens Kirkegård

Kulturlaboratorium for unge indtager kapellet på Assistens Kirkegård

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Foreningen Turning Tables Danmark har fået brugsretten til det over 150 år gamle kapel og lover både at invitere andre foreninger ind og at arbejde for formidlingen af alle kirkegårdens gode historier.

Fotos: Lars Vibild, larsvibild.dk

Godt et år efter at Kulturcenteret Assistens efter 25 år opgav at drive kapellet på den historiske kirkegård videre, har kommunen nu udpeget en ny bruger af bygningen.

Det bliver foreningen Turnings Tables Danmark, der vil skabe et Kulturlaboratorium – Kulturlab Kapellet – målrettet børn og unge i alderen 8- 28 år.

Her skal de unge arbejde med musik, film og foto, som de i dag allerede gør i det kommunale kulturhus Union på Nørre Allé, hvor foreningen har vokset sig ud af de fysiske rammer.

“I kapellet vil vi etablere et fyrtårn for unge-drevet kunst og kultur midt på Nørrebro. Et sted for alle unge, men med et særligt fokus på dem, der står uden for fællesskaberne. Et sted, hvor de fordyber sig i at skabe musik, film og foto og styrker færdigheder, fællesskab og selvværd. Et sted, hvor de laver udstillinger, installationer og koncerter for andre borgere i bydelen. Et sted, hvor vi bygger bro mellem fortidens og fremtidens Nørrebro gennem nye lokale fortællinger og kreative udtryk,” som foreningen skriver i sin ansøgning til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Ud over brugsretten til kapellet havde Kultur-og Fritidsudvalget på forhånd stillet i udsigt, at de kommende brugere ville få stillet bygningen huslejefrit til rådighed samt modtage et årligt driftstilskud på 300.000 kr.

Turning Tables havde derudover søgt kommunen om et årligt tilskud på 1,2 millioner kroner for at kunne gennemføre den samlede vision, som også støttes økonomisk af blandt andre Bikubenfonden – foreningen arbejder med et samlet årligt budget på 4-4,5 millioner kroner.

Dette tilskud er netop faldet på plads i de årligt budgetforhandlinger, der blev afsluttet i slutningen af sidste uge.

Rodet proces og skuffede ansøgere

Omkring 40 aktører har gennem den godt et år lange proces vist interesse for kapellet, og Kultur-og Fritidsudvalget har modtaget 30 ansøgninger ud over den fra Turning Tables.

Flere aktører har givet udtryk for, at ansøgningsprocessen har været rodet og uigennemskuelig, og det er de Konservatives medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Karina Bergmann enig i.

Hun havde gerne set, at ansøgningsfristen blev forlænget og brugte derfor sin såkaldte standsningsret til at få godkendelsen af Turnings Tables som bruger taget hele vejen til Borgerrepræsentationen – dog uden at det ændrede resultatet.

“Det har været meget uklart, hvilken eller hvilke foreninger man gerne ville have ind. Det eneste, man har lagt tydeligt vægt på, har været det lokale, hvor jeg så har argumenteret, at Assistens Kirkegård ikke kun er Nørrebros kirkegård – det er hele Københavns og hele Danmarks kirkegård,” siger Karina Bergmann og fortsætter:

“Det er muligt, der mangler tilbud for børn og unge, men Kapellet skal ikke bruges til at løse Nørrebros problemer. Assistens Kirkegård skal ikke lukke sig om sig selv – vi skal tale om stedets historie og kulturarv og lave formidling og fortællinger, som vi ønsker viderebragt med respekt for den specielle ånd på stedet. Hvem skal fremover fortælle historien om Assistens Kirkegård?,” spørger hun.

“Det mest sammenhængende projekt”

Også Socialdemokratiets politiske ordfører i København og medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Jonas Bjørn Jensen udviser forståelse for, at ansøgningsprocessen har virket rodet på flere af ansøgerne.

“Fuldstændig – det har den også gjort for mig selv. For da vi startede den, vidste vi ikke, hvor den skulle slutte henne. Det var et helt åbent kald, som der kom en masse spændende ud af, men i første runde svært var det svært at se én ting, der kunne bære et kulturtilbud i hele husets åbningstid,” erkender han.

Det mener han til gengæld, at man har opnået med ansøgningen fra Turning Tables.

“Vi har valgt dem, fordi de kom med det mest sammenhængende projekt, som matcher den gruppe, vi gerne vil skabe noget for. Der er 1.600 børn i klubalderen på Indre Nørrebro, og kun 300 er tilknyttet en klub, så der er et kæmpe behov for at lave noget den målgruppe – og det har Turning Tables bevist, at de kan,” siger ordføreren.

Han understreger samtidig, at Turning Tables netop er kommet med et bud, hvor de skaber rum for, at andre foreninger og aktører også kan bruge huset.

“Jeg tror, at de fleste nørrebroere har det sådan, at Kapellet skal kunne rumme både det kirkelige og det kulturelle. Og selvom Turning Tables’ eget omdrejningspunkt er et andet, vil der stadig være rig mulighed for kulturformidling som fx rundvisninger og kulturelle arrangementer, der formidler den kulturhistoriske del af kirkegården,” argumenterer Jonas Bjørn Jensen.

Konkret afsæt i kirkegården

Direktør for Turning Tables Danmark Martin Højland understreger over for Mit Nørrebro, at placeringen i kapellet og samspillet med kirkegården er helt essentiel for dem.

“Vi har nogle passager i ansøgningen, som handler specifikt om det – men når det ikke fylder mere, er det nok, fordi vi har taget det perspektiv ting for givet. Det er indlysende, at det betyder noget særligt at overtage et kapel, og at det ligger, hvor det gør. Det er en smuk, historisk bygning, med en fantastisk placering, som giver enorme potentialer for at binde fortid og nutid sammen på Nørrebro igennem de unges arbejde med kunst,” siger han og uddyber:

“Vi har tænkt os at tage helt konkret afsæt i kirkegården og lade de unge være med til at formidle dens historie igennem deres kreative blik i dialog med nutiden på Nørrebro. Kulturlab Kapellet skal være et skabende sted for de unge, hvor de laver film, foto, musik, lyd og kunst, og det ville være åndssvagt ikke at gribe fat i al den historie, der ligger i både bygningen og området med koryfæer som fx Niels Bohr, Søren Kierkegaard og Natasja Saad.”

Samtidig lægger han ligesom Jonas Bjørn Jensen vægt på, at en del af Turnings Tables koncept er, at andre foreninger kan bruge huset – med de unge som fritidsjobbere i forhold til at stå for det praktiske ved diverse arrangementer.

“Og der er det jo oplagt, at det ikke bliver en eller anden frisbee-forening, men derimod projekter, der forholder sig til bygningen og området. Der er allerede andre, der har skrevet til os, at de vildt gerne vil være med, og det glæder vi os til,” siger Martin Højland.

TURNING TABLES DANMARK – HVEM ER DE?

Turning Tables Danmark arbejder med egne ord for at styrke børn og unges livssituation i Danmark og samtidig skabe nybrud i dansk kulturliv gennem aktiviteter inden for musik, film og foto.

Foreningen blev etableret i 2016 og havde sine første aktiviteter for unge på Nørrebro i 2017.

De unge kommer fra områder som Blågården, Murergården, Guldbergsgade og Lundtoftegade. De fleste kommer frivilligt, mens et par grupper såkaldt kriminalitetstruede unge visiteres af socialforvaltningen.

Turning Tables omsatte i 2020 for 7 mio. kr., og personalegruppen er siden 2016 udvidet fra ét til tolv årsværk.

KAPELLET – HVAD ER DET?

• Kapellet er fra 1868 og blev altså bygget godt 100 år efter, at selve kirkegården blev indviet.

• Bygningen, der ejes af Københavns Kommune, er klassificeret som bevaringsværdig med en samlet bevaringsmæssig værdi på 2 (skala fra 1-9, hvor karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi)

• Den 465 m2 store bygning består af en sal og tilstødende lokaler i hver side, der i dag bl.a. er indrettet som kontorer, cafe og en lille teatersal

• Kapellet husede i årene 1993-2020 foreningen Kulturcentret Assistens, der bl.a. holdt udstillinger og samarbejdede med forskellige rundvisere.

• Da Kulturcentret Assistens sidste år erklærede sig konkurs, lå det Nørrebro Lokaludvalg meget på sinde, at Kapellet fremover skulle blive et lokalt kulturhus med lokale aktører.

Related Articles

X