MN logo rgb web 300x77
Livlige dage på landstedet Ventegodt

Livlige dage på landstedet Ventegodt

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
I første halvdel af 1700-tallet blev en gård opført lige over for nutidens Den Røde Plads og brugt som sommerbolig for velhavende københavnere. Siden har den blandt andet huset en familie med 18 børn.

På hjørnet, hvor Esromgade møder Nørrebrogade, lå tidligere landstedet Ventegodt. Ejendommen, som nu ligger på stedet, har som en hilsen til den gamle gård bevaret navnet Ventegodt – det står med store bogstaver på facaden.

Gårdens historie går tilbage til første halvdel af 1700-tallet. Omkring 1740 blev den omtalt som ‘Fabritius Hoff’ senere blev det til ‘Wente Gott’, muligvis de daværende ejeres navne. 

I 1752 købte kammerråd Georg Heinrich Johan von Schmieden ejendommen, som nu fik navnet Ventegodt. 

De næste ejere blev i 1781 gartner Johan Gabriel Maton, i 1786 kongelig skuespiller Carl Friderich Thessen og i 1791 vinhandler Ole Jørgensen Hofgaard. 

Ventegodt blev fortrinsvis brugt som sommerbolig af velhavende københavnere. Det var en stor ejendom med flere beboelseshuse, og der blev god brug for den megen plads, da grosserer Lion Israel købte stedet i 1811.

Birgitte Melchior

Lion Israels datter Birgitte var i 1807 som 15-årig blevet gift med den 20 år ældre enkemand Gerson Melchior. Gerson havde fire børn med sig ind i ægteskabet, og sammen med Birgitte blev det til 14 mere, så det må have været nogle livlige år på Ventegodt.

Gerson Melchior var en velhavende mand, der i 1817 havde overtaget sin fars firma, Moses & Søn G. Melchior, et af de mest betydningsfulde handelshuse i landet. Firmaet omfattede skibsredervirksomhed og oversøisk handel, navnlig på Sankt Croix.

Senere blev det sønnen Moritz Melchior, der overtog virksomheden. Moritz købte i 1860’erne landstedet Rolighed på Østerbro. Ægteparret Dorothea og Moritz Melchior var nære venner med H. C. Andersen, som tilbragte mange somre på Rolighed, og det var også her, at digteren døde i 1875.

Familien Melchior forlod Ventegodt i 1850, hvorefter handelsgartner Peter Julius Poulsen blev ejer. Tiden som lystejendom var slut, og bygningerne blev brugt som almindelige boliger med skiftende ejere. Den sidste rest af Ventegodt forsvandt så vidt vides omkring 1930.

T.v.: Ventegodt i 1908. Foto: Københavns Museum. T.h.: Den nuværende bygning på hjørnet af Esromgade og Nørrebrogade, 2018. Foto: Poul-Erik Pløhn.

Poul-Erik Pløhn

Related Articles

X