MN logo rgb web 300x77
Lokalt ønske blev hørt: Fremtiden bliver grønnere i De Gamles By

Lokalt ønske blev hørt: Fremtiden bliver grønnere i De Gamles By

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
En ny helhedsplan for De Gamles By lægger op til at frede Nordpolens mange gamle træer og bevare den grønne profil til trods for kommunens kommende byggeri af såvel skole som diabetescenter.

Årevis med lokale protester og rækkevis af møder ser nu ud til at resultere i en noget grønnere fremtid for et af bydelens åndehuller, De Gamles By.

Efter at have besluttet, at der skal ligge både en ny, tresporet skole og et nyt center for diabetes på området, har kommunen nu fået det lokale arkitektfirma Tredje Naturtil at udarbejde en ny helhedsplan, der er blevet til i tæt dialog med blandt andre Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro.

Et af de helt centrale punkter i den nye plan er, at Nordpolen – den del af arealet, der ligger op mod Tagensvej – bliver bevaret som grønt område. Hvad der måske ikke synes påfaldende for de mange daglige forbipasserende på den trafikerede vej er nemlig, at området rummer flere gamle træer, som blandt andre Miljøpunkt Nørrebro og Danmarks Naturfredningsforening anser for bevaringsværdige. Nogle af træerne er ældre end selve Nørrebro – heriblandt en hvidtjørn på mellem 200 og 250 år.

Herudover anbefaler helhedsplanen blandt andet at plante flere træer og erstatte asfalt og fliser med grøn belægning på De Gamles Bys grund generelt samt specifikt for Nordpolen at etablere en støjmur med grøn bevoksning, så det trods trafikken på Tagensvej bliver attraktivt at opholde sig også på denne del af området.

Lokal glæde over Nordpolens fredning

Kommunens Teknik- og Miljøudvalg skal tage stilling til den nye helhedsplan på mandag, og formanden for Nørrebro Lokaludvalg Mogens ’Mugge’ Petersen håber, at den vil få opbakning, så den kan blive sendt videre i høring.

“Vi er meget glade for den nye helhedsplan. Vi ville gerne sikre, at der ikke kom færre grønne kvadratmeter i De Gamles By, også efter at den kommende skole bliver bygget. Vi får friholdt Nordpolen og får sat en prop i byggeriet – i modsætning til tidligere, hvor vi kunne se, at det grønne forsvandt lidt efter lidt,” siger han.

Den netop tilbagevendte teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) – der selv bor her i bydelen – kalder det også “afgørende”, at Nordpolen bliver fredet og det samlede grønne udtryk bevaret.


“De Gamles By er et ganske særligt område på Nørrebro, og derfor er det nødvendigt at tage store hensyn forud for den udvikling, kvarteret står foran,” siger hun i en pressemeddelelse.

Hun ærgrer sig dog også over, at prisen for at frede Nordpolen er bebyggelse af andre eksisterende grønne arealer samt at området i sin helhed får en højere bebyggelsesprocent.

“Jeg er lykkelig for, at Nordpolen ifølge helhedsplanen ikke længere er i spil som byggefelt, men jeg sætter stadig spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at opføre et diabetescenter i De Gamles By. Centeret vil blive for alle københavnere, så mon ikke man kunne finde en mere central placering tættere på god kollektiv transport,” spørger borgmesteren, der ofte må bøje sig for et uenigt flertal på rådhuset, i pressemeddelelsen. 

Lokaludvalgsformand: pengene skal følge med

Lokaludvalgsformand Mogens Petersen er ikke uenig med borgmesteren, men har erkendt, at den del af kampen er tabt:

“Vi har ædt diabetescenteret, fordi det var et ønske, at det skulle ligge tæt på Rigshospitalet. Vi har ikke selv så mange sukkersyge i det område – kvarteret omkring Guldbergsgade er jo Nørrebros speltkvarter – men det er jo meningen, at folk fra hele Købehavn skal bruge det, så det er fint nok,” siger han.

Han har derimod én betænkelighed tilbage, som han håber, politikerne på rådhuset vil adressere:

“Hvis man skal komme lidt salt i såret, er der ikke sat penge af til at genoprette den tidligere høj mod Tagensvej – og Nordpolen ikke noget værd, hvis den ikke bliver skærmet af igen,” understreger han.

Fra den nye helhedsplan. Sort tekst beskriver eksisterende forhold, grøn tekst beskriver forslag eller fremtidige forhold.

Related Articles

X