MN logo rgb web 300x77
Lokalt håb om midlertidig trafikløsning i Rantzausgade

Lokalt håb om midlertidig trafikløsning i Rantzausgade

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
Nørrebro Lokaludvalg har bedt Københavns Kommune om allerede i år at finde midler til at lave parkeringsforbud og cykelsti i begge sider af Rantzausgade.

Den helt store trafikomlægning i Rantzausgade må vi som bekendt vente på. Men lokalt kæmpes der stadig for snarest muligt at få større trafiksikkerhed i en af landets farligste gader.

Nørrebro Lokaludvalg har nu sendt et forslag til kommunen om, at der udføres en midlertidig forbedring af sikkerheden i gaden frem til påbegyndelsen af det egentlige anlægsarbejde for trafikplanen for Indre Nørrebro. Trafikplanen blev for nylig endeligt vedtaget i kommunens Teknik- og Miljøudvalg, men anlægsloftet har udskudt det på ubestemt tid.

Det nye forslag går ud på to ting: 

For det første at fjerne de ca. 40 p-pladser i Rantzausgade, der allerede er regnet med i trafikplanen, og som der er fundet erstatningspladser for i lokalområdet. De kan efter lokaludvalgets vurdering umiddelbart etableres, da penge til parkering ikke er berørt af anlægsloftet. 

For det andet at etablere cykelsti i begge sider af gaden, fx ved hjælp af malede cykelbaner.

“Jeg vil bare gerne have en cykelsti, så jeg kan slippe for at blive skræmt fra vid og sans, når jeg kører ned gennem den gade. Den egner sig jo hverken til børn eller ældre mennesker, så nu må vi se at komme i gang!” siger lokaludvalgets formand Mogens Petersen.

Ifølge udvalgets beregninger vil de to foreslåede tiltag koste 350.000 kroner at gennemføre. Det skal ses i lyset af, at den samlede trafikplan forventes at komme til at koste i alt 29,3 millioner kr. inklusive erstatningsparkering og skybrudssikring. 

“Vi er altså nede i et beløb, man altid kan finde. Der er jo ikke tale om en plan om at bygge en ø i Øresund – det handler om en cykelsti, og det handler om trafiksikkerhed. Så det er både mit håb og min forventning, at det bliver til noget,” siger lokaludvalgsformanden.

Related Articles

X