MN logo rgb web 300x77
Bydels-formand stiller op til en tørn mere: “Vi har flere ting, vi skal nå”

Bydels-formand stiller op til en tørn mere: “Vi har flere ting, vi skal nå”

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

At være lokalt aktiv er blevet en livsstil for formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ’Mugge’ Petersen, der stiller op til endnu en periode – og meget gerne som formand. Han har nemlig ét særligt sted i bydelen, han gerne vil være med til at udvikle – og en bekymrende tendens, han gerne vil bidrage til at bekæmpe.

Topfoto: Lars Vibild, larsvibild.dk

Det er tirsdag efter fyraften på kanten af Nørrebro, nærmere betegnet Tagensvej lige på grænsen til Nordvest.

Mogens Petersen ankommer på sit foretrukne transportmiddel, cyklen, og hilser, inden han overhovedet har parkeret. Som lokaludvalgsformand genkender man vel sin lokalredaktør, selv i farten.

Ligesom transportformen herhen er vores mødested alt andet end tilfældigt.

Her fra broen over jernbanen med Bispebjerg Station under os kan vi nemlig skue ud over Nørrebros eneste større ubebyggede område: striben af jord mellem banelegemet og vejen Vingelodden, som levede en mildest talt hengemt tilværelse, indtil nogen fandt på at gøre det til adresse for byens faste corona-testcenter.

Området er en af grundene til, at Mogens ’Mugge’ Petersen, gerne vil tage en tørn mere i Nørrebro Lokaludvalg, som der netop nu (i perioden 14.-28. februar) skal vælges nye medlemmer til.

“Vi har lige sat penge af til at starte en inddragelsesproces for at visualisere vores tanker om, hvad der skal ske herude, og så skal vi ud at drøfte dem med de andre nørrebroere.” siger han og understreger, hvorfor det beskedent udseende stykke jord er så vigtigt:

“Vi har nogle ideer om, hvad du bliver nødt til at have her i området – for får vi det ikke hér, så får vi det slet ikke, medmindre vi skal til at rive ned andre steder i bydelen. Og det har jeg ikke lyst til.”

Efter syv år som formand for Nørrebro Lokalvalg går Mogens ’Mugge’ Petersen endnu en gang efter posten. “Jeg har en kæmpe viden om bydelen, som det har taget mange år at samle, og den får vi brug for nu, hvor slaget skal stå om nogle af de sidste kvadratmeter i bydelen,” siger han med henvisning til udviklingen af området omkring Vingelodden (i baggrunden), hvor Nørrebro møder Østerbro og Nordvest. Foto: Lars Vibild.

Politikerne på Københavns Rådhus er allerede begyndt at rasle med sablerne i forhold til Vingelodden – fx var Socialdemokratiet i den forgangne kommunalvalgkamp ude med et forslag om at opføre en ny bydel med mellem 1.200 og 1.500 nye og mestendels billige boliger.

Læs også: Socialdemokrater ønsker billige boliger på Nørrebros “glemte” grund

Derfor er det vigtigt for Mogens Petersen, at lokaludvalget hurtigst muligt kan præsentere de lokales visioner for området – visioner, som meget gerne skal spille sammen med det igangværende kvarterløftprojekt Områdefornyelsen ved Skjolds Plads og den planlagte forlængelse af Nørrebroruten.

Læs også: Plan godkendt: Nørrebroruten skal fortsætte hele vejen til Østerbro

Det er drømmen, at Vingelodden kommer til at rumme flere elementer fra Mogens Petersens egen liste over mærkesager:

Først og fremmest en ny folkeskole. Faktisk foreslog Lokaludvalget allerede Vingelodden som placering for den nye skole, der nu kommer til at ligge i De Gamles By.

Men med planerne om at bygge flere boliger herude på grænsen mellem Nørrebro, Østerbro og Nordvest, bliver der behov for endnu en ny, moderne skole her, mener lokaludvalgsformanden:

“Folk er nok blevet lidt bedre vant, eller de har selv gået i skoler, der har bedre fysiske rammer end dem, vi har her i bydelen, og så vælger de jo ofte privatskoler. Og jeg har jo en drøm om, at vi kan være flere, der vælger folkeskolen, så vi bliver mixet og kan lære hinanden at kende på kryds og tværs. Men vi kan ikke tiltrække nok forældre med vores gamle skoler,” siger han, der selv har siddet i bestyrelsen for Blågård Skole.

Jeg vil gerne bibeholde Nørrebro som en bydel, hvor der er plads til alle uanset seksualitet, køn, farve og indkomst – og der er det sidste nok i virkeligheden vores største udfordring.

En anden mærkesag er flere fritidsfaciliteter, grønne kvadratmeter og kulturtilbud til ikke mindst bydelens unge.

Her vil Mogens Petersen kæmpe for så meget grønt som muligt imellem de nye bygninger, der bliver opført – og så mener han også, der skal findes plads til en idrætshal.

“Personligt så jeg gerne en større hal, som fx kan bruges af Stevnsgade Basketball, blive lagt i forbindelse med skolen. Men der er mange ideer hos folk rundt omkring – også dem, vi ikke har hørt endnu. Også derfor er det vigtigt med en inddragelsesproces.”

De billige boliger spiller godt ind i en tredje af Mogens Petersens mærkesager, nemlig at Nørrebro skal være en bydel med plads til alle. Men også her har han en vision, der yderligere kan styrke den sociale bæredygtighed: der skal gøres plads til håndværkere i den nye bydel på Vingelodden.

“Jeg vil gerne bibeholde Nørrebro som en bydel, hvor der er plads til alle uanset seksualitet, køn, farve og indkomst – og der er det sidste nok i virkeligheden vores største udfordring,” siger han og uddyber:

“Jeg vil gerne have gjort plads til flere håndværkere her i bydelen ud fra en betragtning om, at hvis du som ung bor her og ikke skal på universitetet, men skal have en håndværksuddannelse, så har du behov for at komme i lære – og det er skidesvært, eftersom alle mestrene bor nede i Roskilde. Det er en udfordring for mange af vores unge at få lærepladser, fordi en del håndværkere på grund af høje huslejer er blevet tvunget ud af byen.”

Derfor ser Mogens Petersen for sig, at Vingelodden kan rumme lagerplads og parkering i stueetagen i noget af et nye byggeri eller sågar under en fodboldbane eller en skolegård.

Nørrebro Lokaludvalg har ifølge Mogens Petersen “ry for at være et alderdomshjem,” og med sine 59 år er han heller ikke selv at betragte som helt ung i en bydel, hvor halvdelen af beboerne er under 30 år. “Men man er jo så gammel, som man føler sig, og erfaring kan jo også noget,” siger formanden, der glæder sig over, at så mange unge – og så mange kvinder – har stillet op til lokaludvalgs-valget, der finder sted 14.-28. februar. Foto: Lars Vibild

Nørrebros greatest hits

Mogens Petersen har set mange gode ting ske for Nørrebro som bydel i sine sammenlagt 12 år som medlem af og formand for lokaludvalget.

I forhold til samarbejdet med Københavns Rådhus er han glad for generelt at kunne konstatere, at byens politikere i højere grad end tidligere rent faktisk lytter til lokaludvalget.

Konkret fremhæver han, at politikerne er blevet bedre til at støtte op om at få skabt fritidsfaciliteter som fx den nuværende kunstfodboldbane i Nørrebroparken og det kommende Kampsportens Hus, at det er lykkedes at bevare mange af Nørrebros fritidshjem, og at bevarelse af ældre byhuse nu er blevet en prioritet.

Nye byrum som Den Røde Plads/Superkilen og Mimersparken har også været positive for bydelen, mener han:

“De har gjort, at vi er kommet mere ud af lejlighederne og de værelser, som sindssygt mange af vores unge mennesker bor til leje i.”

Lukningen af Nørrebrogade, åbningen af det nye Nørrebro Bibliotek, første spadestik på den kommende cykel-og gangforbindelse Nordvestpassagen og beslutningen om at opføre en ny folkeskole står også på hans hitliste – også selvom han gerne havde set en anden placering af skolen end i De Gamles By.

Mogens Petersen synes også, han mærker en ny lydhørhed hos byens politikere over for, at klynger og megainstitutioner måske ikke er vejen frem – “det var jo kun for at spare penge, det var aldrig for børnenes skyld,” som han udtrykker det.

“Det tager livet af Nørrebro”

Alt ved Nørrebros udvikling er dog ikke fryd og gammen, hvis man spørger Mogens Petersen.

Blandt andet vil han rigtig gerne sparke gang i en ny diskussion om daginstitutionsområdet, som han er bange for er ved at knække – en diskussion, der dog ikke er isoleret til Nørrebro, men som skal løftes for hele byen.

Det, der bekymrer ham allermest, er dog prisudviklingen på andelsboligerne, som udgør over 40% af bydelens boligmasse.

“For mig at se er det dét, som ender med at tage livet af Nørrebro,” siger han nærmest dystert.

Hvis man skal være djævlens advokat, er det så ikke nørrebroernes egen skyld?

“Jo, det er det!“ 

Jamen ok, så er dén jo på plads, hej-hej…

“Jamen, jeg er faktisk skidesur!” udbryder den ellers ofte pragmatiske og rummelige lokaludvalgsformand.

“Jeg synes, at der er en generation, som forgriber sig på andre menneskers penge – alle dem, der har været med i de andelsboligforeninger de seneste typisk 30-50 år, og som har sagt nej til penge, fordi hele ideen var, at vi skulle lave bedre og billigere boliger til næste generation,“ siger han og fortsætter:

“De kunne da alle sammen have cashet lidt ind hen ad vejen, men det gjorde man ikke, og nu kommer der så nogle, der bare siger: ’hold da kæft, hvor fedt!’ og så SVUSJ! ned i lommen, og så sender man regningen videre. Nu hører vi så meget om kapitalfonde, men de her mennesker er meget værre, og det er meget større profitter, de har hentet ind.”

Jamen, jeg er faktisk skidesur! Jeg synes, at der er en generation, som forgriber sig på andre menneskers penge …

Det er jo lidt paradoksalt i landets rødeste bydel, er det ikke?

“Jo, det er mega-paradoksalt, jeg kan slet ikke forstå det! Det er min største bekymring, for hvis det bliver en helt anden type mennesker, der bor her, så skifter bydelen karakter. Så jeg kunne jo godt tænke mig, at vi begynder at tale sammen med dem, som stadigvæk ikke har maxet den helt ud, for at finde ud af, om vi kan lave en ny form for andelsboligform, hvor man ikke kan gøre det. I øjeblikket er det udelukkende op til folks samvittighed, og der skal bare være én gang, hvor der er et forkert flertal, så har vi tabt de boliger.”

Og det bringer os til den sidste ting, Mogens ’Mugge’ Petersen ikke er helt vild med er sket i den senere tid.

Sidste år blev der lavet en tilpasning af lokaludvalgene, som for de fleste nok virker lidt teknisk, men som ifølge vores formandsveteran betyder, at han og lokaludvalgets øvrige medlemmer faktisk ikke officielt må mene noget – eller i hvert fald, at Rådhuset ikke skal tillægge udvalgsmedlemmernes personlige mening vægt.

I stedet skal udvalget ’blot’ gå ud og bede om nørrebroernes mening og referere den videre til  byens politikere.

“De forlanger, at der er 23 mennesker, der skal bruge en helvedes masse tid på at sætte sig ind i en helvedes masse ting – og så må vi ikke mene noget. Det er lidt skuffende. Faktisk var der en politiker i Borgerrepræsentationen, der sagde til mig: ’Kan I ikke bare holde nogle bydelsfester og så lade os om politikken?’ Hold kæft, hvor var det flabet…”

Noget fortæller os, at det så heller ikke kommer til at ske – om det så bliver Mugge eller en anden fra det kommende lokaludvalg, der bliver formand. Nørrebro er jo ikke just kendt for at dukke nakken – heller ikke herude på kanten, på grænsen til Nordvest…

BLÅ BOG

Mogens ’Mugge’ Petersen, 59 år

• Gøgler og underviser,  arbejder p.t. på byggeplads.

• Medlem af Nørrebro Lokaludvalg de seneste 12 år, de seneste 7 år som formand.

• Har tidligere bl.a. været aktivist i Ungdomshuset, lavet Nørrebro Festival og har tidligere siddet i bestyrelsen i Blågårdens Medborgerhus (nu Støberiet) i Miljøpunkt Nørrebro og på Blågård Skole.

• Mærkesager: en stærkere folkeskole, social bæredygtighed, flere fritidsfaciliteter og kulturtilbud på Nørrebro samt boliger, der er til at betale.

• Stiller op til Nørrebro Lokaludvalg i interessegruppen ’Børn, unge, idræt, kultur og fritid’ for fonden Kantara, som driver ungecenteret RessourceCenter Ydre Nørrebro (RCYN).

• Har boet på Nørrebro i 30 år. Bor i Wesselsgade, har en kæreste, en kat og to voksne børn, der også bor her i bydelen.

“Det her er det første sted, solen står op, og det sidste sted, solen går ned på Nørrebro,” siger den stedkendte lokaludvalgsformand om området under jernbanebroen på Tagensvej, for enden af Mimersparken. Foto: Lars Vibild.

Related Articles

X