MN logo rgb web 300x77
Manden bag graverboligen: Jens Bang på Assistens Kirkegård

Manden bag graverboligen: Jens Bang på Assistens Kirkegård

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Mennesket bag gravstenen: Arkitekten bag en af Nørrebros ældste og mest kendte bygninger, graverboligen på Assistens Kirkegård – nu placeret på forpladsen til metrostationen Nørrebros Runddel – var en mand af mange talenter.

Jens Bang, læge, arkitekt og borgmester, 1. august 1737 – 25. februar 1808

Foto af gravsten, oktober 2018: Poul-Erik Pløhn. Portræt fra Frederiksberg Stadsarkiv: kobberstikker Andreas Flint.

Det er ikke til at sige, om han ville vende sig i sin grav, hvis han kendte til alt det, hans bygning har været igennem.

Men manden bag graverboligen på Assistens Kirkegård ligger naturligvis selv begravet her på Nørrebros grønne åndehul– nærmere betegnet afdeling C.

Jens Bang fødtes i København 1. august 1737. 

Forældrene var renteskriver og kammerråd Jens Jensen Bang og Mette Holmsted Schuurmann. 

Jens Bang var et utroligt alsidigt talent. 

Efter skolegangen kom han på Københavns Universitet, hvor han studerede medicin. Han viste stor dygtighed i anatomi og havde også talent for tegning. 

Samtidig kastede han sig med så stor energi over bygningskunsten, at han i løbet af få år (1760–65) vandt alle Kunstakademiets fire medaljer, og også som kobberstikker viste han sig at have fremragende evner. 

Viceborgmester og professor

I 1773 tog Jens Bang den medicinske eksamen, og han var en tid medhjælper på Frederiks Hospital. Derefter var han i nogle år læge ved Næs jernværk i Norge, og i 1776–1801 ved Sorø Akademi, fra 1788 tillige distriktskirurg for Sorø amt. 

Han blev både æresmedlem af Kunstakademiet og medlem af Videnskabernes Selskab, inden han i 1801 udnævntes til viceborgmester i København, med sundhedsvæsenet under sig. 

Læs også: Pakket ud efter 10 år: her er graverboligens bizarre historie

I 1803 blev den alsidige renteskriversøn medlem af sundhedskollegiet – og som om alt dette ikke var nok, var han også medlem af forskellige vigtige bestyrelser og kommissioner, direktør for Københavns Fattigvæsen og endelig, fra 7. juni 1805, professor i anatomi ved Kunstakademiet. 

30. juli 1779 blev Jens Bang gift med Caroline Christiane Henriette Louise Kraft, vielsen foregik i Sorø. De blev forældre til syv børn. 

Jens Bang døde den 25. februar 1808 – samme år, som hans sidenhen så berømte graverbolig blev færdigbygget.

Related Articles

X