MN logo rgb web 300x77
Kapelvejens Skole: Med koleraen som nabo og en engel som lærerinde

Kapelvejens Skole: Med koleraen som nabo og en engel som lærerinde

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Det nuværende medborgerhus i Kapelvej 44 blev for 140 år siden indviet som Nørrebros nyeste skole – klos op ad kolerakirkegården, men med en lærerinde, der gennem 30 år gjorde en fantastisk indsats for kvarterets kvinder og børn.

I perioden 1874 til 1888 tegnede arkitekt og professor Hans Jørgen Holm ti københavnske skoler. 

På Nørrebro var det: Prinsesse Charlottes Gades Skole, Sjællandgades Skole, Sankt Hans Gades Skole – og Kapelvejens Skole. 

Inden skolens første inspektør, cand. theol. Hans Jørgen Greensteen, den 3. oktober 1879 kunne indvie Kapelvejens Friskole havde der været en heftig debat om placeringen så tæt på kolerakirkegården. Mange frygtede, at den inficerede jord ville afgive giftige dunster og skade børnenes helbred. 

Ikke mange år senere blev Hellig Kors Skole bygget endnu tættere på kolerakirkegården, og Jagtvejens Skole og Hans Tavsens Gades Skole blev bygget på selve kirkegården. Da var bekymringerne om sundhedsfaren forsvundet. 

I 1879 blev den unge lærerinde Anna Sørensen ansat på skolen, hvor hun underviste indtil sin død i 1909. 

Hun underviste også på den søndagsskole, som Kirkelig Forening for Indre Mission havde oprettet. Her traf hun Marie Købke og Anette Jessen, som skulle blive hendes samarbejdspartnere i en storstilet filantropisk indsats for kvinder og børn på Nørrebro. 

Fik kvarterets børn under opsyn

Mange af Nørrebros børn var overladt til sig selv hele dagen. For at bøde på dette stiftede Anna Sørensen sammen med Marie Købke i 1876 ‘Haandgjernings-Foreningen for Skt. Stefans sogn’, der forsøgte at skaffe lønnet hjemmearbejde til arbejderkvinderne. 

I 1879 startede hun sammen med Annette Jessen en håndgerningsskole for piger i en toværelses lejlighed i Jægergade 10. Her var børnene under opsyn beskæftiget med simpelt arbejde, så de kunne tjene lidt ekstra til familien og samtidig lære arbejdsomhed og ordentlighed. 

Året efter udvidede de aktiviteterne i lejligheden med, Nørrebros Bespisningsanstalt for syge, hvor bydelens syge kunne få god og nærende kost. 

Det hele blev samlet under et tag i Brohusgade, på en grund skænket af fabrikant Anker Heegaard. Efter en indbringende pengeindsamling blev ‘Marthahjemmet’ indviet 24. marts 1886. 

I stueetagen var der magasin og udleveringsrum for håndgerningsforeningen samt spisesal for bespisningsanstalten. På første sal var der lokaler for en vuggestue. Ved siden af spisesalen lå pigernes arbejdsstue, hvor i alt 90 piger blev beskæftiget med håndarbejde. I Marthahjemmet var der desuden gratis lægebehandling til børn. 

1891 flyttede Anna Sørensen selv ind på Marthahjemmet, som stadig ligger i Brohusgade og i dag er vuggestue og børnehave.

Øvelsesskole med berømt forfatter som lærer

Den 1. maj 1903 blev skolen på Kapelvej omdannet til Kapelvejens Betalingsskole, da den nye Hans Tavsens Gade Skole blev friskole. 

I 1915 skulle der ikke længere betales for undervisning, og skolen skiftede navn til Kapelvejens Skole. 

Den 1. august 1933 blev skolen benyttet som øvelsesskole for Blågårds Seminarium. Pigerne blev overflyttet til nærliggende skoler. I 1937 skiftede øvelsesskolen navn til Seminarieskolen på Kapelvej. 

Den berømte forfatter Martin A. Hansen var i tretten år lærer på Seminarieskolen på Kapelvej. 

Den 1. april 1945 blev skolen beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, som benyttede den til at huse tyske flygtninge. Skolen blev atter rømmet den 22. august 1945. 

I 1963 flyttede Seminarieskolen til Blågårds Seminarium i Gladsaxe. 

Året efter blev skolen igen kommuneskole og kom atter til at hedde Kapelvejens Skole. 

I 1984 blev Kapelvejens Skole nedlagt som folkeskole, og bygningerne indrettet til byhøjskole. Kapelvejens Skoles elever blev overført til Hans Tavsens Gades Skole. 

Den gamle skolebygning bliver i dag brugt af Byhøjskolen og som medborgerhuset Kapelvej 44. 

Kapelvejens Skole i slutningen af 1800-tallet. Til højre på billedet kan man se, at kirkegården gik næsten helt op til skolen. Foto: Frederik Riise. Københavns Museum.  
Den gamle skolebygning på Kapelvej. Foto fra april 2019: Poul-Erik Pløhn. 

Related Articles

X