MN logo rgb web 300x77
Minister trækker statens støtte til nedrivning af Bispeengbuen

Minister trækker statens støtte til nedrivning af Bispeengbuen

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil ikke garantere den medfinansiering til en nedrivning af Bispeengbuen, som den tidligere regering har stillet i udsigt. Lokal partifælle lover dog fortsat at presse på med projektet.

Hvis du var begyndt at gå og fantasere om den dag, hvor Bispeengbuen skulle rives ned, og den sekssporede trafik i stedet ville blive gravet ned i en tunnel, skulle du måske lige træde lidt på bremsen.

Vores stadig relativt nye transportminister, Benny Engelbrecht, erklærede nemlig under et møde i Folketingssalen onsdag, at tidligere finansminister Kristian Jensens (V) løfte fra den forgangne valgkamp om, at staten ville finansiere en tredjedel af udgifterne til projektet, måtte “stå for Hr. Kristian Jensens egen regning”.

Erklæringen var en del af svaret på et spørgsmål fra folketingsmedlem og 1. viceborgmester på Frederiksberg, Jan E. Jørgensen (V), der har nedrivning af Bispeengbuen som en af sine mærkesager og også er kendt som (Venstre-)manden, der netop fik overbevist partifællen Kristian Jensen om, at det er det eneste fornuftige at gøre.

Men det eneste, den nuværende socialdemokratiske transportminister i går ville forpligte sig på, var, at overdragelsen af Bispeengbuen fra staten til Københavns og Frederiksberg kommuner, vil ske “efter sædvanlige principper, hvor kommunerne ydes et økonomisk bidrag, der modsvarer statens sparede vedligeholdelsesudgifter”.

Hvad det bidrag beløber sig til, afhænger dog af, hvordan man opstiller regnskabet for besparelserne – bl.a. har behovet og tidsplanen for en hovedrenovering og løbende vedligeholdelse af Bispeengbuen rykket sig meget undervejs i den politiske debat.

Læs også: Ingen vidste det: Renovering af Bispeengbuen udskudt med 10 år

Lokale politikere følger op

Under alle omstændigheder har lokale politikere på begge sider af kommunegrænsen mellem København og Frederiksberg – hvor lige netop Bispeengbuen som bekendt løber – tænkt sig at fortsætte med at kæmpe for statens økonomiske medvirken til nedrivningen af den 6-sporede motorvej og den følgende etablering af en trafiktunnel.

“Det bliver meget svært for de to kommuner at finansiere det, hvis ikke også staten bidrager,” understreger Frederiksbergs Jan E. Jørgensen og fortsætter:

“Jeg mener, at staten skal til pengepungen, det er det eneste rigtige. Det er jo staten, der har lavet den fadæse,” siger han med henvisning til, at Bispeengbuen stadig er statsejet vej.

Samme toner lyder lokalt fra transportministerens eget parti.

De københavnske socialdemokraters nyudnævnte teknik- og miljøordfører, nørrebroeren Marcus Vesterager, havde således håbet på lidt mere klar tale fra Benny Engelbrecht.

“Det blev lagt lidt meget over på Venstres skuldre at løfte den her sag, hvor jeg jo også synes, det er en klokkeklar socialdemokratisk sag at kæmpe for,” siger han.

Overborgmester Frank Jensen (S) har flere gange tidligere været ude og tale for en nedrivning af Bispeengbuen og understreget behovet for statslig medfinansiering, og partifællen Pernille Rosenkrantz-Theil har i sin tid som fungerende politisk ordfører for Socialdemokratiet på Christiansborg udtalt, at partiet støtter op om en statslig medfinansiering af at nedrive Bispeengbuen og fritlægge Ladegårdsåen.

“Og det mener jeg stadig må stå ved magt, så jeg vil blive ved med at presse på,” siger Marcus Vesterager, der i forbindelse med sin udnævnelse til teknik- og miljøordfører for socialdemokraterne i København alligevel havde tænkt sig at invitere sig selv på en kop kaffe hos transportministeren

“Den lejlighed vil jeg så benytte til til at tage Bispeengbuen op med ham, det er der ingen tvivl om,” siger Marcus Vesterager.

Frederiksberg Kommune har sat penge af på næste års budget til at arbejde videre med planerne for at erstatte Bispeengbuen med en tunnelløsning, mens København har skubbet beslutningen om at afsætte midler til foråret.

Foto: Lars Christian Vibild, @lcvibild

Related Articles

X