MN logo rgb web 300x77
Mjølnerparken er et skridt nærmere frasalg til private

Mjølnerparken er et skridt nærmere frasalg til private

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel

Opdatering 20. juni 2019: Udviklingsplanen er nu blevet endeligt godkendt af et flertal i Københavns Borgerrepræsentation. Kun Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

En udviklingsplan for Mjølnerparken, der indebærer salg af 256 almene boliger til private udlejere, er trods store beboerprotester blevet godkendt af kommunens Teknik- og Miljøudvalg. “Vi ender med at blive et endimensionelt boligkvarter,” frygter formanden for Nørrebro Lokaludvalg.

Beboerne i Mjølnerparken har kæmpet med næb og kløer for at slippe for at blive tvangsflyttet som en konsekvens af regeringens parallelsamfundspakke – i folkemunde kendt som ghettopakken.

Kampen har været ført såvel mod deres eget boligselskab, Bo-Vita, som de ikke føler har lyttet til dem, og mod de kommunale politikere, som har til opgave at føre regeringens mål om max 40% almene familieboliger ud i livet.

Beboerne har blandt andet foreslået at ændre nogle af boligernes status til ungdomsboliger og seniorboliger for at imødekomme regeringens krav, og senest har de fået støtte af den landsdækkende organisation Danske Seniorer, fordi en af de ejendomme, der står til at blive solgt, rummer seniorbofællesskabet Midgården.

Men nu er endnu et slag i kampen tabt, efter at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg mandag aften vedtog en såkaldt udviklingsplan, der indebærer salg af i alt 256 boliger i Mjølnerparken – 228 familieboliger og 28 ungdomsboliger – lige i tide til regeringens frist 1. juni. 

Jeg forstår ikke, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget ikke valgte at lytte til beboernes desperate råb om hjælp, når nu der var andre løsninger at gøre brug af.

Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL)

For udviklingsplanen stemte Socialdemokraterne, SF, DF og konservative. Alternativet undlod at stemme, mens LA havde meldt afbud til mødet, og R var fraværende, da punktet blev behandlet. Enhedslisten var dermed det eneste parti, der stemte mod planen:

“Jeg forstår ikke, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget ikke valgte at lytte til beboernes desperate råb om hjælp, når nu der var andre løsninger at gøre brug af. Vi havde allerede en god plan for Mjølnerparken, som betød, at Mjølnerparken med al sandsynlighed allerede om fire år ikke længere vil være på regeringens ghettoliste. Vel at mærke en plan, som løser problemerne uden at frarøve beboerne deres hjem,” siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Hun kobler et frasalg af boliger i Mjølnerparken sammen med debatten om investorer som Blackstone, der opkøber private udlejningsejendomme med højere huslejer til følge.

“Flere partier hævder, at de vil det problem til livs. Derfor er det i mine øjne dobbeltmoral, når man giver grønt lys til, at et alment boligselskab kan sælge sine billige boliger, så de bliver til dyre udlejningsboliger fremover,” siger Karina Vestergård Madsen.

Å og R følger det videre forløb

Alternativet og Radikale var ikke med i aftalen om regeringens ghettopakke, og derfor har det skabt undren rundt omkring på Nørrebro, at disse to partier ikke har stemt imod udviklingsaftalen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Men at Alternativet undlod at stemme, skyldes udelukkende, at man stadig forsøger at påvirke forhandlingerne, siger partiets medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Fanny Broholm, til Mit Nørrebro:

“Beboerne i Mjølnerparken har endnu ikke nogen garanti for, at huslejen og kvaliteten af den nye bolig, de vil blive tilbudt er tilsvarende den, de fraflytter – og det er et krav fra vores side. Vi mener også, at antallet af midlertidige lejemål lagt sammen med antal faste beboere, der selv ønsker at flytte, må udgøre en stor nok andel af boligerne til, at det kan lade sig gøre at nå regeringens krav ved at ommærke boligerne i stedet for at sælge,” siger hun og understreger, at partiet stadig er meget kritisk over for ghettopakken.

“Så vi prøver ikke på nogen måde at legitimere tanken bag den. Vi prøver udelukkende at tage ansvar for, at den bliver implementeret på den bedst mulige måde, ved at følge behandlingen af udviklingsplanen hele vejen op i Borgerrepræsentationen. Og det gør vi ved at undlade at stemme,” forklarer Fanny Broholm.

De Radikales medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Mette Annelie Rasmussen, beklager, at hun ikke kunne være til stede under behandlingen af og afstemningen om udviklingsplanen, men henviser også til, at den stadig skal vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen.

Beboerne håber stadig

Næstformand for Mjølnerparkens bestyrelse, Janni Milsted, sætter da også sin lid til, at ting kan nå at ændre sig inden den endelige godkendelse i Borgerrepræsentationen, der efter planen skal finde sted på et møde 20. juni.

“Der er mange, der kommenterer på det her, og Danske Seniorer er jo også gået ind i sagen, så vi har ikke opgivet håbet helt endnu,” siger hun.

“Jeg håber på et mirakel. Jeg vil ikke smides ud. Jeg troede, at jeg skulle bo i Mjølnerparken resten af mit liv,” siger næstformand i Mjølnerparken, 81-årige Janni Milsted, som bor i en af de to karréer, der skal sælges.

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, udtrykker ærgrelse over hele forløbet. 

“Jeg kan godt se, at kommunen prøver at løse et problem, men jeg synes, det er en hård måde, de gør det på. Beboerne havde jo selv lavet en plan, hvor de regnede med at være ude af ghettolisten efter fire år, og jeg kan ikke se, hvorfor man ikke kunne tynde lidt op i Mjølnerparkens befolkningssammensætning over tid,” siger formanden, der også er ked af at miste så mange almene, betalelige familieboliger her i bydelen.

“Andelen af almene boliger på Nørrebro er jo faldet støt og roligt igennem de sidste 10 år, det nye byggeri er hamrende dyrt, og så har vi jo også kapitalfonde som Blackstone, der kommer og opkøber vores ejendomme. Alt i alt bliver det sværere for mennesker at bo i bydelen, og vi ender med at blive et endimensionelt boligkvarter,” siger han og påpeger, at det at flytte problemerne ikke er det samme som at løse dem. 

“Man kan selvfølgelig godt sige, at hvis vi flyttede alle familier med problemer, så ville det være dejligt, så ville det jo være ligesom Søllerød eller Gentofte. Men vi er ikke Søllerød eller  Gentofte, vi er Nørrebro i København, og hvis vi flytter problemerne, flytter vi dem jo bare et andet sted hen. Jeg synes, det er positivt, at vi har et miks af mennesker i vores bebyggelser, det er det, jeg godt kan lide ved Nørrebro. At vi er mikset sammen herinde er den bedste måde at løfte sociale problemer på,” siger han.

Mjølnerparkens midte sælges fra

Mjølnerparken består af fire karréer, hvoraf de to, karréerne II og III på kortet (de lyseblå), skal sælges til private udlejere.

De to karréer indeholder efter helhedsplanens gennemførelse 228 almene familieboliger og er den karrékombination, hvor man når tættest på lovkravet om at reducere med 221 boliger.

Herefter vil der være 226 almene familieboliger i Mjølnerparken.

Mjølnerparken før, nu og i fremtiden

• Almen boligforening fra 1986 under Bo-Via (tidligere Lejerbo København)

• Har p.t. 560 boliger (528 familieboliger og 32 ungdomsboliger), fordelt på fire karreer, hvoraf den fjerde er delt med en ældreboligafdeling på egen matrikel på Hothers Plads.

• Efter gennemførelsen af den helhedsplan for renovering af eksisterende og tilbygning af bl.a. tagboliger, der blev vedtaget længe før regeringens ghettopakke, vil der være 584 boliger, heraf 463 familieboliger og 73 ungdomsboliger. (Læs mere om helhedsplanen her: Sådan kommer det nye Mjølnerparken til at se ud)

• Ifølge den udviklingsplan, der netop er vedtaget i Københavns Teknik- og miljøudvalg, skal 256 boliger – 228 familieboliger og 28 ungdomsboliger – sælges til privat udlejning. 

• Efter gennemførelsen af udviklingsplanen, vil der være 226 almene familieboliger i Mjølnerparken, svarende til 38,2% – statens krav er max. 40%. Antallet af almene ungdomsboliger vil være 45.

TIDSPLAN

1. juni 2019: Udviklingsplan er indsendt.
Primo 2020: Helhedsplanens arbejder påbegyndes. 
Primo 2021: Den første karre, der skal sælges, er fraflyttet og færdigrenoveret, salg kan gennemføres. Arbejdet påbegyndes i den næste karre, der skal sælges. 
Primo 2022: Den anden karre, der skal sælges, er fraflyttet og færdigrenoveret, salg kan gennemføres. 
Primo 2022: Resten af helhedsplanen påbegyndes. 
2024: Helhedsplanen er gennemført. 

Related Articles

X