MN logo rgb web 300x77
Nedrivningen af Sølund starter: Nyt generationshus ved Søerne på vej

Nedrivningen af Sølund starter: Nyt generationshus ved Søerne på vej

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Efter flere års forsinkelse går nedrivningen af plejecenteret Sølund nu i gang. I stedet skal opføres et nyt “generationshus” med åbne pladser mod både Søerne og nabolag.

Topfoto: Det Nye Sølunds beboere kan mødes på tværs af generationer i det centrale gårdrum, der også fungerer som passage fra Ryesgade til Søerne. Illustration: C.F. Møller og Tredje Natur

Det er otte år siden, at boligselskabet KAB og Københavns Kommune besluttede, at Danmarks største plejecenter, Sølund på Nørrebro, skulle rives ned og erstattes af et nyt, tidssvarende byggeri.

Nu er arbejdet med at anlægge byggeplads omkring det tomme plejecenter gået i gang, og til februar begynder selve nedrivningen.

På den resulterende byggegrund skal i stedet opføres et nyt generationshus, der ikke blot kommer til at rumme 360 plejeboliger og et seniorbofællesskab, men også 150 ungdomsboliger og en børneinstitution. 

Håbet er, at det kan skabe grobund for et mere mangfoldigt liv og fællesskab på tværs af aldersgrupper i og omkring det nye Sølund — en stadigt mere udbredt trend i forbindelse med almene og kommunale byggerier.

Det Nye Sølund vil blive opført som et sammenhængende karrébyggeri på fem-seks etager med tre grønne gårdrum og facadebeklædning af tegl og træ. 

Byggeriet, der er tegnet af C.F. Møller Architects i samarbejde med Nørrebro-firmaet Tredje Natur Arkitekter, opføres med fokus på blandt andet bæredygtighed og integration i nærområdet.

Det giver sig fx udslag i solceller på tagene, skybrudssikring, en offentlig passage gennem det centrale gårdrum og åbne pladser mod henholdvis Søerne og Ryesgade, hvor Sølunds beboere kan “mingle” med folk fra nabolaget.

Ud mod Ryesgade etableres en plads, hvor der i stueplan kan indrettes såkaldte mikrobutikker og lokaler til plejecenterets udadvendte funktioner. Illustration: C.F. Møller og Tredje Natur.

Som en del af byggeprojektet lægges der også vægt på at bevare så mange som muligt af områdets eksisterende træer, heriblandt et 150 år gammelt gingkotræ ved navn Dametræet — et tiltag, der har ført til en sjælden omend forsigtig blåstempling fra borgergruppen Red Byens Træer.

Tilbage til start efter modstand 

Sølunds tre oprindelige længebygninger med de vinklede vinduespartier, der sikrede søudsigt til alle beboere, blev opført tilbage i 1970’erne. Bygningerne var gennem årene blevet så nedslidte og utidssvarende, at det ikke kunne svare sig at renovere eller ombygge dem, og KAB og Københavns Kommune besluttede derfor at få revet bygningerne ned og bygge nyt.

Det Nye Sølund set fra søsiden, hvor et indhak i byggeriet ved Sortedams Dossering skal danne en offentlig plads. Illustration: C.F. Møller og Tredje Natur.

Det var egentlig planen, at et nyt Sølund skulle have stået klar i 2017. Men det oprindelige projekt, der var resultatet af en arkitektkonkurrence udskrevet i 2012, mødte massiv modstand fra både naboer og lokalpolitikere — blandt andet på grund af projektets udseende, potentielle skyggepåvirkninger, effekt på lokalområdet og ikke mindst den resulterende nedlæggelse af 80 parkeringspladser.

I 2014 blev projektet stoppet, og en ny arkitektkonkurrence resulterede i 2016 i det forslag til et nyt Sølund, som nu endelig er på vej til at blive realiseret.

.

I de mellemliggende år har dele af plejecenteret fungeret som midlertidige ungdomsboliger, men trods flere udsættelser af nedrivningen blev Sølund stadigt mere affolket og har været plaget af kriminalitet og utryghed blandt de tilbageværende beboere

Nu er terningerne imidlertid kastet, og de indledende øvelser til nedrivningen er gået i gang. 

Byggeriet af det nye Sølund kommer til at foregå i to etaper frem mod 2026. Det samlede projekt kommer til at koste omkring 1,45 milliarder kroner.

Sølunds tre oprindelige længebygninger er gennem årene blevet utidssvarende og nedslidte og skal nu rives ned. Foto: Det Nye Sølund.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Related Articles

X