MN logo rgb web 300x77
Nedslidte veje skal fikses: Her er årets store vejarbejder på Nørrebro

Nedslidte veje skal fikses: Her er årets store vejarbejder på Nørrebro

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
I løbet af det næste halve år vil kommunen begynde arbejdet med at genoprette belægning og fliser i Jægersborggade, i Lundtoftegade og på Jagtvej. Projekterne skal især øge sikkerheden for fodgængere og cyklister – men vejarbejdet kommer ubelejligt for det lokale butiksliv.

Foto fra Jægersborggade: Lars Christian Vibild

Cykelstier uden huller, færre knækkede fliser på fortovene og støjdæmpende asfalt på Jagtvej?

Jo tak, det er vel som udgangspunkt tiltag, de færreste kan have noget imod.

Københavns Kommune tager i år hul på renoveringen af en række vejstrækninger, der længe har trængt til en kærlig hånd, og tre af dem ligger her på Nørrebro.

Det drejer sig om Jægersborggade, Lundtoftegade og Jagtvej, der kan forvente ny belægning uden huller og knækkede fliser på cykelstier, veje og fortove.

En glædelig nyhed ikke mindst for gangbesværede og kørestolsbrugere, men – der er et men.

Flere af vejarbejderne kommer på et uheldigt tidspunkt for bydelens butikker, restauranter og øvrige erhvervsdrivende i gadeplan, der i forvejen har døjet – og for nogens vedkommende stadig døjer – med en langvarig nedlukning.

Kommunen: vi ved det godt

Og det er kommunen udmærket klar over:

“Vi ved, at butikslivet har lidt under nedlukningen og fortsat lider. Derfor arbejder vi efter bedste evne for, at vejarbejdet er til mindst mulig gene ved løbende at være i tæt dialog med de erhvervsdrivende. Men det kan desværre ikke undgås, at vejarbejdet vil være til gene for butikslivet,” som områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jane Snog allerede på forhånd erkender i en pressemeddelelse.

For os beboere er det derfor ekstra vigtigt at huske på, at de lokale butikker stadig har brug for, at vi handler hos dem, mens vejarbejderne står på.

Og da vi er blevet spurgt af flere læsere, tager vi den lige med her:

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvornår den store og meget længe ventede omlægning af Rantzausgade går i gang.

Den er senest annonceret til at skulle begynde til maj, men nu har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der står for byens vandforsyning og for bortledning af spilde-og regnvand) meddelt kommunen, at der skal regnes på en ny placering af en vandledning, der skal løbe ned gennem gaden.

Det vil efter meget at dømme føre til endnu en forsinkelse af projektet, men omfanget af forsinkelsen kendes altså ikke endnu.

STORE VEJARBEJDER PÅ NØRREBRO I 2021

Lundtoftegade: Medio maj – ultimo september 2021

Jagtvej (Nørrebro Runddel-Vibenshus Runddel): Medio juni 2021 – ultimo november 2022

Jægersborggade: Ultimo august 2021 – ultimo maj 2022

Rantzausgade: ? – ?

Related Articles

X