MN logo rgb web 300x77
Nedtælling til KV21: Hvor i bydelen skal vi lægge nye idrætsanlæg?

Nedtælling til KV21: Hvor i bydelen skal vi lægge nye idrætsanlæg?

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

7 SKARPE: En svømmehal på den nuværende parkeringstomt ved Slotsgade/Baggesensgade og integrerede natur-idrætsanlæg, hvor Bispeengbuen står i dag. Det er et par af politikernes bud på, hvordan vi skal få flere idrætsfaciliteter på Nørrebro.

Arkivfotos: Lars Vibild, larsvibild.dk

Sådan gjorde vi: Vi har stillet 7 spørgsmål om helt lokale og ofte debatterede Nørrebro-emner til samtlige partier, der p.t. er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation (undtaget Frie Grønne, der ikke stiller op til kommunalvalget). Vi har derudover sendt dem til de to partier (Liberal Alliance og Nye Borgerlige), der ved seneste meningsmåling for Altinget stod til at klare spærregrænsen ved kommunalvalget den 16. november. Spørgsmålene er sendt til enten gruppeformænd, politiske ordførere eller spidskandidater, men partierne har selv kunnet vælge, hvem de ønskede skulle svare.

DAGENS SPØRGSMÅL – nr. 3: Skal der være flere idrætsfaciliteter på Nørrebro? (Hvorfor/hvorfor ikke, og hvis ja: hvor?)

A – Socialdemokratiet, politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen:

Nørrebro er det sted i Danmark, hvor der er færrest idrætsfaciliteter per indbygger. Det er et kæmpe problem, og det betyder, at der er ventelister for børn, der gerne vil gå til fodbold, gymnastik, svømning og andre idrætter. Derfor skal vi bygge mere. Jeg synes, vi skal få bygget den 8-mandsbane, der har været så meget snak om i Nørrebroparken. Vi skal bygge en hal med den nye skole i De Gamles By. Vi skal forbedre kedelige asfaltbaner, og der skal være idrætsfaciliteter, når vi udvikler Rovsinggade.

B – Radikale Venstre, gruppeformand Christopher Røhl Andersen :

Ja, vi skal fortsat finde plads til mere idræt. Både for os, der dyrker det, når vi har tid, og for de lokale ildsjæle i foreninger som fx Nørrebro United og Stevnsgade Basketball. Vi vil bruge to centrale greb: 1) Omlægning og bedre brug af eksisterende kapacitet, så vi kan dyrke mere idræt på de tilbud, vi allerede har og 2) Flere gadefaciliteter i det eksisterende byrum. Vi har i den seneste periode screenet byrummet for fodboldbaner. Nu er tiden kommet til resten af idrætten.

C – Det Konservative Folkeparti, medlem af Borgerrepræsentationen Karina Bergmann:

Jeg har  – siden jeg sad i Nørrebro Lokaludvalg – bakket op om Kampsportens Hus. Generelt mangler byen idrætsfaciliteter, men jeg kan have svært ved at se, hvor man skulle presse nogle nye ind på Nørrebro. Men er der et lokalt ønske om et specifikt sted og en specifik idrætsfacilitet, hører jeg gerne om det. 

D – Nye Borgerlige, spidskandidat Niels Peder Ravn:

Ja! Idræt er et vigtigt element i bydelens velfærd, og lige nu er faciliteterne for få og for dårlige. Planerne om bl.a. en svømmehal på Beauvaisgrunden (på Ydre Østerbro på grænsen til Nørrebro, red.) lyder fornuftige.

F – Socialistisk Folkeparti (SF), gruppeformand Klaus Mygind:

Der skal i den grad være flere idrætsfaciliteter. De skal tænkes smart ind i gaderne, gårdene, tagene og på de sidste byggetomter. Der er lange ventelister til at komme ind i klubberne – det duer ikke. Der er også brug for begrønning og biodiversitet og det skal spille sammen med idrætsfaciliteter. 

Fodbold i Nørrebroparken.

I – Liberal Alliance, spidskandidat Ole Birk Olesen:

Ja, vi skal fx have nye fodboldbaner i Nørrebroparken. Nørrebro mangler idrætsfaciliteter, så vi skal udnytte den plads, vi har til rådighed. Heldigvis er Kampsportens Hus også på vej ved Nørrebro Station.

O – Dansk Folkeparti (DF), gruppeformand Finn Rudaizky:

Svaret er ja! Der er alt for få muligheder for at dyrke idræt i bydelen. Nørrebro har et skrigende behov for grønne områder, boldbaner og andre idrætsfaciliteter. Nørrebroparken er stort set det eneste sted, hvor borgerne kan udfolde sig. I Dansk Folkeparti bakker vi op om alle investeringer i idrætten i København.

V – Venstre, gruppeformand Jens-Kristian Lütken:

Ja. Nørrebro mangler fodboldbaner og derfor står mange børn på venteliste til at komme på et fodboldhold. Det skal vi ændre på, og derfor bakker Venstre op om, at der skal være to kunstgræsbaner i Nørrebroparken. 

Ø – Enhedslisten, medlem af BorgerrepræsentationenGyda Heding:

Ja, vi skal have flere boldbaner og en svømmehal. Hvis vi mindsker bilismen, kan vi droppe p-pladserne ved den triste p-tomt ved Slotsgade/Baggesensgade og i stedet få en svømmehal. Vi vil gerne have fodboldbaner op til DSB- arealerne nord for Tagensvej.

Å – Alternativet, gruppeformand Kim Hjerrild:

Der er brug for flere idrætsfaciliteter på Nørrebro. Et oplagt område kunne være der, hvor Bispeengbuen står i dag. Her ønsker vi ud over grønne områder og byhaver at skabe plads til idrætsanlæg af forskellig slags. Arealet, som bliver ledigt, kunne være en spændende mulighed for at blande natur og idræt på nye måder.

Stadig i tvivl – eller vil du bare gerne give dit besyv med? Så deltag i Nørrebro Lokaludvalg og Nørrebro Teaters store lokale kommunalvalgsdebat NØRREBRO STEMMER – DEBAT MED SPIDSKANDIDATERNE! på torsdag den 11. november kl. 18.30-21.30.

Du kan også komme til VALGDEBAT PÅ CAFÉ STADION med fokus på byens udvikling og gentrificering, på søndag den 14. november kl. 15-17.

Læs også:
7 skarpe – spm. 1: Skal der bygges flere boliger på Nørrebro?
7 skarpe – spm. 2: Skal Nørrebro have færre eller flere p-pladser?

Streetbasket under Bispeengbuen.

Related Articles

X