MN logo rgb web 300x77
Nedtælling til KV21: Skal Bispeengbuen rives ned?

Nedtælling til KV21: Skal Bispeengbuen rives ned?

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

7 SKARPE: 7 ud af 10 partier siger et rungende ja til at skaffe sig af med Bispeengbuen – og en park, boldbaner og en letbane er visionerne for området uden en bue.

Arkivfoto: Lars Vibild, larsvibild.dk

Sådan gjorde vi: Vi har stillet 7 spørgsmål om helt lokale og ofte debatterede Nørrebro-emner til samtlige partier, der p.t. er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation (undtaget Frie Grønne, der ikke stiller op til kommunalvalget). Vi har derudover sendt dem til de to partier (Liberal Alliance og Nye Borgerlige), der ved de seneste meningsmålinger har stået til at klare spærregrænsen ved kommunalvalget den 16. november. Spørgsmålene er sendt til enten gruppeformænd, politiske ordførere eller spidskandidater, men partierne har selv kunnet vælge, hvem de ønskede skulle svare.

DAGENS SPØRGSMÅL – nr. 5: Skal Bispeengbuen rives ned? (Hvorfor/hvorfor ikke, hvad er jeres vision for Bispeengen?)

A – Socialdemokratiet, politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen:

Ja! Bispeengbuen er et betonmonster i fjerde sals højde. Den er overdimensioneret, og den virker brutal. Vi skal have Ladegårdsåen frem igen, og så skal vi lave en lille park, som kan virke som en blød overgang mellem Nørrebro og Frederiksberg.

B – Radikale Venstre, gruppeformand Christopher Røhl Andersen:

Ja, hele buen skal ned, og vi ser i Radikale Venstre gerne, at den erstattes med en tunnel hele vejen fra Bispeengbuen til Amager. Vi vil have gamle åer tilbage i byen, og områderne på den eksisterende motorvejslignende strækning gennem byen skal dermed blive tilgængelige for andre aktiviteter. Samtidig er det vigtigt, at vi viser et hensyn til de gode aktiviteter under buen i dag. Dem skal vi ikke miste i arbejdet for mindre trafik i byen.

Læs også: Skred i sagerne: Idéoplæg til fjernelse af Bispeengbuen sat i gang

C – Det Konservative Folkeparti, medlem af Borgerrepræsentationen Karina Bergmann:

Nej. Vi mener, at den tjener et kæmpe trafikalt formål. Den er med til at få trafik til at glide og bruges i stor stil. Og så ville jeg være ked af, at det rå miljø under buen, som vi kender det, vil forsvinde. 

D – Nye Borgerlige, spidskandidat Niels Peder Ravn:

Nej. Bispeengbuen er ikke alene en væsentlig færdselsåre til bydelen; den er også med til at give kvarteret en urban særegenhed med miljøet under buen.

F – Socialistisk Folkeparti (SF), gruppeformand Klaus Mygind:

Ja, SF støtter varmt, at Bispeengbuen rives ned. Vi starter med at samle al trafikken på den ene brodel og rive den anden ned, og så genetablerer vi åen. Visionen er et helt nyt byrum omkring åen. Vi skal på sigt rive hele Bispeengbuen ned og lave en tunnel eller en vej på gadeplan, der er lukket inde og begrønnet ovenpå. Det er en billigere løsning.

Borgerinitiativet ‘Åbn Åen’ har tidligere lavet denne vision for Åboulevard efter en fjernelse af Bispeengbuen, en genåbning af Ladegårdsåen og en nedgravning af biltrafikken i tunneler under gaden.

I – Liberal Alliance, spidskandidat Ole Birk Olesen:

Nogle kan lide storbymiljøet omkring og under Bispeengbuen, andre kan ikke. Der er andre steder i København, hvor det for mig giver mere mening at bruge mange penge på at fredeliggøre trafikken end lige præcis på Bispeengbuen. Tænk, hvis vi fx kunne få trafikken fra Vester Farimagsgade forbi Ørstedsparken, Rådhuspladsen og Tivoli til Stormgade under jorden. Det ville være et projekt for hele byen!

O – Dansk Folkeparti (DF), gruppeformand Finn Rudaizky:

Klart ja. Bispeengbuen skærer byen over på den grimmeste måde, den skulle aldrig være bygget. Ingen i dagens København kunne finde på at lade en sådan motorvej passere igennem store boligområder. Vi anerkender, at gode lokale kræfter har skabt markeder og andet under buen – det er et flot lokalt initiativ. Vi er sikre på, at Nørrebro har mange ideer til det fremtidige område, når buen forsvinder.

Læs også: Ny vision: Bevar Bispeengbuen og byg ovenpå i stedet

V – Venstre, gruppeformand Jens-Kristian Lütken:

Ja, Venstre bakker op om planerne. Det vil løfte hele området og gøre Nørrebro og København mere grøn. En nedgravning af trafikken vil betyde, at man stadig kan komme frem, samtidig med at der skabes mere byrum. 

Ø – Enhedslisten, medlem af BorgerrepræsentationenGyda Heding:

Ja, det har vi i Enhedslisten bestemt, at den skal. Uden Bispeengbuen vil der kunne opstå et fantastisk nyt byrum. Her kunne være grønne områder, boldbaner, boliger, genetablering af Ladegårdsåen og skybrudssikring. Biler, busser… de må køre i en tunnel under jorden.

Å – Alternativet, gruppeformand Kim Hjerrild:

Alternativet vil nedlægge hele Bispeengbuen, og vi ønsker en reduktion af vejarealet og biltrafikken på Åboulevard. Af hensyn til borgerne i byen, som påvirkes af støj og luftforurening, vil vi arbejde for, at biltrafikken på Åboulevard på sigt lukkes helt ned, hvilket kræver, at den kollektive trafik udbygges og forbedres sideløbende. Vi ønsker ikke at bruge flere penge på at etablere vejinfrastruktur i form af en tunnel, men foreslår i stedet, at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at oprette en letbane eller en ekspresbus-linje (BRT) på strækningen.

Stadig i tvivl – eller vil du bare gerne give dit besyv med? Så deltag i VALGDEBAT PÅ CAFÉ STADION med fokus på byens udvikling og gentrificering, på søndag den 14. november kl. 15-17.

Læs også:
7 skarpe – spm. 1: Skal der bygges flere boliger på Nørrebro?
7 skarpe – spm. 2: Skal Nørrebro have færre eller flere p-pladser?
7 skarpe – spm. 3: Hvor i bydelen skal vi lægge nye idrætsanlæg?
7 skarpe – spm. 4: Skal Jagtvej lukkes for benzin- og dieselbiler?

Flere tilhængere af at rive Bispeengbuen ned understreger, at der skal vises hensyn til de kulturarrangementer og øvrige aktiviteter, der i dag finder sted i det urbane byrum. Foto: Urban 13.

Related Articles

X