MN logo rgb web 300x77
Nedtælling til KV21: Skal de ældre byhuse bevares (for enhver pris)?

Nedtælling til KV21: Skal de ældre byhuse bevares (for enhver pris)?

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

7 SKARPE: De københavnske politikere har fået skærpet fokus på bevarelse af byens ældre byhuse – men ét parti mener slet ikke, at Borgerrepræsentationen skal blande sig i den slags.

Topfoto: Bjelkes Allé. Arkivfotos: Lars Vibild, larsvibild.dk

Sådan gjorde vi: Vi har stillet 7 spørgsmål om helt lokale og ofte debatterede Nørrebro-emner til samtlige partier, der p.t. er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation (undtaget Frie Grønne, der ikke stiller op til kommunalvalget). Vi har derudover sendt dem til de to partier (Liberal Alliance og Nye Borgerlige), der ved de seneste meningsmålinger har stået til at klare spærregrænsen ved kommunalvalget den 16. november. Spørgsmålene er sendt til enten gruppeformænd, politiske ordførere eller spidskandidater, men partierne har selv kunnet vælge, hvem de ønskede skulle svare.

DAGENS SPØRGSMÅL – nr. 7: Hvornår skal bydelens ældre byhuse bevares – og hvornår skal de ikke? 

A – Socialdemokratiet, politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen:

På Nørrebro har vi en masse hyggelige og charmerende gamle byhuse. De er en helt klar del af bydelens udtryk og identitet. Som udgangspunkt skal gamle byhuse i god stand bevares. Men der kan også være steder, hvor det giver mere mening at rive ned for at give mere luft, plads til grønt eller bedre og mere moderne boliger.

B – Radikale Venstre, gruppeformand Christopher Røhl Andersen:

Jeg stiller op for Radikale Venstre, fordi vi går radikalt til værks. Det betyder, at vi skal være villige til at spørge os selv, om alt skal stå for enhver pris. Noget byggeri har en udløbsdato, og derfor er det vigtigt, at vi er villige til at se på dets fremtid. Vi kan godt bevare områdets sjæl og bygningers facader og samtidig skabe boliger og arbejdspladser, hvor indeklima, energihensyn og miljøkrav flugter den standard, som vi har udviklet gennem hundrede år.

Læs også: Politikere vil bevare nedrivningstruede byhuse på Nørrebrogade

C – Det Konservative Folkeparti, medlem af Borgerrepræsentationen Karina Bergmann:

Som konservativ ønsker jeg at bevare vores historiske og ikoniske vartegn rundt omkring i byen. Det kan også være byhuse. Men her er vi nødt til at vurdere fra sag til sag. 

D – Nye Borgerlige, spidskandidat Niels Peder Ravn:

Bydelens byhuse skal altid bevares. Der findes ingen gyldig grund til at smadre den bygningsmæssige arv, og bevarelsen af bydelens tidlige bygningsmasse skal gå forud for alle andre prioriteringer. 

F – Socialistisk Folkeparti (SF), gruppeformand Klaus Mygind:

Ethvert ønske om nedrivning af et gammelt byhus skal vurderes. Har huset høj bevaringsværdi, må det ikke rives ned. Gamle huse må ikke stå og forfalde, som de fx har gjort i Rådmandsgade. Kommunen skal føre tilsyn, og naboer må meget gerne henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på misligholdelse. SF vil ikke acceptere, at byens gamle huse rives ned pga. dårlig vedligeholdelse.

I Rådmandsgade har kampen om bevarelse af byhuse tidligere været kæmpet forgæves, da miljøet omkring Astrid Novacks Atelier i nr. 34 måtte lade livet til fordel for nybyggeri. Et byhus i Rådmandsgade 6 står også foran nedrivning. Der er dog stadig lidt baggårdsmiljø tilbage i gaden – her i nr. 52.

I – Liberal Alliance, spidskandidat Ole Birk Olesen:

Jeg synes ikke, at Borgerrepræsentationen skal bestemme, om bygninger må nedrives eller ej. Arbejdet med fredning udføres af Slots- og Kulturstyrelsen, som har meget mere forstand på bygningsarv, end BR har. Vi skal huske, at mange af de bygninger, som vi kender og elsker i dag, kun findes, fordi andre ældre bygninger er blevet ryddet, så vi kunne få plads til nyt. København er ikke og skal ikke være et museum, men en levende by.

O – Dansk Folkeparti (DF), gruppeformand Finn Rudaizky:

Det skal de så tit, det kan lade sig gøre. De gamle huse er en del af Nørrebros sjæl og skaber sammenhæng i bydelen og viser, hvor København kommer fra. De gamle huse har sjæl og er en del af Københavns historie. Kun i de tilfælde, hvor det er umuligt at restaurere dem, skal de rives ned. Til gengæld skal vi have en bedre arkitekturpolitik, der sikrer, at nybyggeriet harmonerer bedre med de omkringliggende huse. 

V – Venstre, gruppeformand Jens-Kristian Lütken:

Det er meget vigtigt, at når der sker en nedrivning, så har vi haft en grundig diskussion og gør det med åbne øje. Derfor er Venstre glade for, at vi nu får en grundig kortlægning af alle ældre huse, så får vi ikke samme ærgerlige situation som med Slagterboderne på Vesterbro.

Ø – Enhedslisten, medlem af BorgerrepræsentationenGyda Heding:

Som udgangspunkt skal byhusene bevares. De fortæller om byens historie og skaber variation i bybilledet. Vi skulle også som kommune have bevaret huset på Jagtvej 69 (Ungdomshuset). Huset var ramme om unges selvforvaltede kulturliv OG havde været ramme om vigtige begivenheder for kvindebevægelsen og arbejderbevægelsen.

Å – Alternativet, gruppeformand Kim Hjerrild:

Alternativet ønsker i videst muligt omfang at bevare gamle byhuse. Vi har allerede set alt for mange nedrivninger af historiske og ikoniske bygninger i København (med slagtergårdene som et af de værste eksempler). Lovgivningen er desværre ikke med os. Vi har set flere eksempler på, at ejeren af ældre bygninger lader dem forfalde, indtil politikerne overgiver sig. Her skal vi have regler, der sikrer, at ejeren af en bygning bliver pålagt at vedligeholde den. Alternativet ønsker at fremme den cirkulære økonomi, også indenfor byggeriet, hvilket betyder, at vi i udgangspunktet ikke skal rive bygninger ned, men i stedet renovere og evt. udbygge dem, fordi CO2-udledningen herved er langt lavere end ved nybyggeri.  

Læs også:
7 skarpe – spm. 1: Skal der bygges flere boliger på Nørrebro?
7 skarpe – spm. 2: Skal Nørrebro have færre eller flere p-pladser?
7 skarpe – spm. 3: Hvor i bydelen skal vi lægge nye idrætsanlæg?
7 skarpe – spm. 4: Skal Jagtvej lukkes for benzin- og dieselbiler?
7 skarpe – spm. 5: Skal Bispeengbuen rives ned?

7 skarpe – spm. 6: Skal vi have mere grønt på Nørrebro – og hvor?

Socialdemokratiet har netop erklæret, at de vil kæmpe imod nedrivningen af bygningen i Nørrebrogade 98 – den gule hjørnebygning til venstre ved indgangen til Sjællandsgade.

Related Articles

X