MN logo rgb web 300x77
Nedtælling til KV21: Skal Nørrebro have færre eller flere p-pladser?

Nedtælling til KV21: Skal Nørrebro have færre eller flere p-pladser?

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

7 SKARPE: Partierne er delte på spørgsmålet om p-pladser, men argumenter og visioner er vidt forskellige – et argument er fx, at vi skal have flere p-pladser, fordi vi skal skabe plads til fremtidens grønne biler.

Arkivfotos: Lars Vibild, larsvibild.dk

Sådan gjorde vi: Vi har stillet 7 spørgsmål om helt lokale og ofte debatterede Nørrebro-emner til samtlige partier, der p.t. er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation (undtaget Frie Grønne, der ikke stiller op til kommunalvalget). Vi har derudover sendt dem til de to partier (Liberal Alliance og Nye Borgerlige), der ved seneste meningsmåling for Altinget stod til at klare spærregrænsen ved kommunalvalget den 16. november. Spørgsmålene er sendt til enten gruppeformænd, politiske ordførere eller spidskandidater, men partierne har selv kunnet vælge, hvem de ønskede skulle svare.

DAGENS SPØRGSMÅL – nr. 2:
Skal der være færre eller flere parkeringspladser på Nørrebro? (Hvorfor? Hvis færre: hvad skal i stedet, hvis flere: hvor og hvilken type?)

A – Socialdemokratiet, politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen:

Vi skal have flere træer, cykelstier, udeservering og byrum til leg og ophold. Derfor skal bilerne fylde mindre i gaderne på Nørrebro. Men vi anerkender også, at der er mennesker på Nørrebro, som har brug for en bil i hverdagen. Derfor skal parkering, hvor der er mest tryk på, flyttes fra gaden og til p-huse og p-kældre, ligesom vi vil kunne skabe mere plads ved at lave skråparkering flere steder. 

B – Radikale Venstre, gruppeformand Christopher Røhl Andersen:

Det skal fortsat være muligt at have adgang til en bil, men der skal være færre, der ejer den. Vores ambition er derfor at sætte alt ind på delebiler, så der er færre, der ejer deres egen bil, men den fortsat er til rådighed til weekendture, og når store ting skal transporteres. Én delebil kan erstatte 5-10 personbiler, og derfor mener vi, det er det rigtige sted at prioritere. Og dermed bliver behovet også mindre for parkeringspladser på Nørrebro.

C – Det Konservative Folkeparti, medlem af Borgerrepræsentationen Karina Bergmann:

Vi går til valg på, at der ikke skal nedlægges parkeringspladser – heller ikke på Nørrebro. Og de, der nedlægges, skal erstattes i nærområdet. Vi ønsker heller ikke at lukke nogle af de større indfaldsveje. Nørrebrogade bør åbnes for gennemkørende trafik, så den ikke ledes ned ad små beboelsesveje. Jeg går heller ikke ind for bilfri søndage eller lign. 

D – Nye Borgerlige, spidskandidat Niels Peder Ravn:

Der skal i hvert fald ikke være færre p-pladser på Nørrebro. Allerede nu er det svært at være bilejer i kvarteret, og det skal ikke gøres værre. Til gengæld skal der sættes ind over for pendler-parkering, som optager pladser for bydelens beboere.

F – Socialistisk Folkeparti (SF), gruppeformand Klaus Mygind:

Der skal være færre parkeringspladser og skabes plads til Bylivsgader uden gennemkørende trafik. Der skal være flere parkeringspladser til elbiler og delebiler. I hver gade skal der være delebils-p-pladser. Vi skal fremme den grønne omstilling, men vi skal tage hensyn til de mennesker, der har brug for parkeringspladser. Håndværkere og erhvervsdrivende i det hele taget skal kunne transportere sig i byen.

I – Liberal Alliance, spidskandidat Ole Birk Olesen:

Det kan være svært at finde en parkeringsplads på Nørrebro i dag, så når private gerne vil bygge parkeringskældre eller -huse, så skal kommunen som udgangspunkt give lov til det. Vi skal huske, at alle biler i København om meget få år vil være elbiler, som hverken udstøder forurening eller udsender motorstøj. Der skal være plads til fremtidens grønne biler.

O – Dansk Folkeparti (DF), gruppeformand Finn Rudaizky:

Der skal være flere parkeringspladser, men de skal placeres under jorden. Den plads, som bilerne efterlader, skal bruges til at skabe små grønne områder, hvor borgerne kan opholde sig og lade op. I Dansk Folkeparti vil vi afskaffe parkeringspladserne i gaderne i takt med, at der etableres erstatningspladser under jorden i de nye parkeringsanlæg. Men samtidigt skal der findes en god ordning, så butikker og håndværkere fortsat kan parkere og køre ud til kunderne.

V – Venstre, gruppeformand Jens-Kristian Lütken:

Mange københavnere har brug for en bil til at få hverdagen til at hænge sammen – også på Nørrebro. Vi skal etablere flere parkeringspladser under jorden eller i konstruktion. Derudover så bør kommunen leje flere parkeringspladser af fx virksomheder og statslige institutioner. De kan bruges til beboerparkering, når de alligevel står tomme om aftenen og natten.

Ø – Enhedslisten, medlem af Borgerrepræsentationen Gyda Heding:

Der skal være færre. Det er helt hul i hovedet at bruge millioner på underjordiske p-pladser som den på Nørre Allé. De fleste er enige om, at vi skal nedbringe CO2-udslip, og vi bliver nødt til at drage konsekvenserne af det og flytte transporten fra biler til kollektiv transport. Vi bruger 33% mere plads til bilparkering, end vi gør på cykelstier. Den plads vil vi hellere have frigivet til fælles formål.

Å – Alternativet, gruppeformand Kim Hjerrild:

Der skal være færre p-pladser i Københavns tættest beboede bydel. Flere parkeringspladser skal omdannes til faste pladser for delebiler for at gøre det muligt fortsat at anvende bil på Nørrebro, uden at de fylder så meget, som de gør i dag. Vi vil i forbindelse med etableringen af trafikøer – dvs. kvarterer og karreer uden gennemkørende trafik – omdanne p-plads-areal til lommeparker og byhaver.

Stadig i tvivl – eller vil du bare gerne give dit besyv med? Så deltag i Nørrebro Lokaludvalg og Nørrebro Teaters store lokale kommunalvalgsdebat NØRREBRO STEMMER – DEBAT MED SPIDSKANDIDATERNE! på torsdag den 11. november kl. 18.30-21.30.

Du kan også komme til VALGDEBAT PÅ CAFÉ STADION med fokus på byens udvikling og gentrificering, på søndag den 14. november kl. 15-17.

Læs også:

7 skarpe – spm. 1: Skal der bygges flere boliger på Nørrebro?

Related Articles

X