MN logo rgb web 300x77
Nørrebro-aktører samarbejder om at forebygge fyrværkeri-angreb

Nørrebro-aktører samarbejder om at forebygge fyrværkeri-angreb

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Nørrebros boligsociale helhedsplaner har de sidste mange måneder samarbejdet med hinanden og med myndighederne for at undgå en situation som sidste år, hvor fyrværkeri blev affyret mod tilfældige forbipasserende og politiet.

Arkivfoto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Der findes som bekendt ingen garantier her i tilværelsen – om ikke andet har vi lært det efter et anderledes og meget omskifteligt år med corona.

Men vi kan sige så meget, som at der i år er blevet lagt rigtig meget arbejde, en enorm portion vilje og mange, mange møder og samtaler i forsøget på at forhindre, at Nørrebro igen i år bliver skueplads for hensynsløs affyring af fyrværkeri.

Københavns Politi, Københavns Kommune, SSP, Hovedstadens Beredskab og de boligsociale helhedsplaner på Nørrebro har arbejdet sammen om en igangværende kampagne med fokus på ansvarlig brug af fyrværkeri, som er blevet lanceret under sloganet “Fyrværkeri er flot, men farligt – brug det ansvarligt”.

Og selvom Nørrebro ikke nævnes direkte i kampagnematerialet, lægger ingen skjul på, kampagnen hænger tæt sammen med de begivenheder, der blandt andet udspillede sig omkring Den Røde Plads og i området ved Nørrebro Station i dagene op til sidste nytår, hvor skytset i nogle tilfælde blev rettet mod borgere og politiet.

Den slags er der ingen, der ønsker gentaget  – slet ikke blandt de lokale.

“I Nørrebro-perspektiv er det seje her, at alle de boligsociale helhedsplaner i bydelen har sat sig sammen tilbage i oktober og snakket om, hvordan kunne vi støtte op omkring de frivillige, klubberne og andre aktører her på Nørrebro for at hjælpe til, at vi ikke kommer i samme situation som sidste år,” siger konstitueret sekretariatsleder Martin Berg Vilrik fra Helhedsplanen Sigynsgade – Vores Kvarter.

Klubmøder aflyst pga. corona

I begyndelsen af december var Københavns Politi sammen med Hovedstadens Beredskab på besøg i Nørrebrohallen, hvor de mødtes med medarbejdere og unge fra Ungehuset First Floor.

“Vores folk havde en rigtig god dialog med de unge, som var meget spørgelystne. Når vi snakker om fx fyrværkeriskader, gør det tydeligvis indtryk på de unge, at vores mandskab taler af erfaring. Så vi gør meget ud af at understrege, at de unge skal holde sig fra ulovligt fyrværkeri, passe på sig selv og hinanden, og tage hensyn til os, når vi rykker ud for at hjælpe folk i nød,” lød det dengang fra chefkonsulent hos Hovedstadens Beredskab Frank Trier Mikkelsen.

Flere af denne type besøg var planlagt rundt om i bydelen, men er blevet aflyst pga. den nuværende corona-situation.

Og det er noget, der da godt kan ærgre Martin Berg Vilrik fra Helhedsplanen i Sigynsgade:

“På grund af corona har vi ikke de store muskler eller meget at underholde med imellem jul og nytår, hvor klubberne er lukket, og feriecamps ikke kan gennemføres. Men vi har et rigtig godt lokalkendskab, som vi har budt ind med i fx udarbejdelsen af kampagnematerialet,” siger han og henviser bl.a. til, at postkort m.m. er udkommet på flere sprog, end det typisk ville være tilfældet.

Herudover har helhedsplanerne været med til at sørge for, at “en hulens masse” sikkerhedsbriller er blevet uddelt, bl.a. til samtlige husstande i områderne, der er tilmeldt julepakker.

Men er I ikke bange for, at det sender et mikset signal at sige: “I må ikke fyre fyrværkeri af mod andre” og samtidig at sige: “Her er nogle briller til at fyre fyrværkeri af med”?

“Jo, men nu er det jo ikke ulovligt at fyre fyrværkeri af. Vi sender et signal om, at fyrværkeri er farligt og noget, man skal passe på – og samtidig har vi sendt materiale ud, hvor forældrene opfordres til at snakke med deres børn og unge om det. Vi bor jo mange mennesker på et lille område, så det er vigtigt, at vi at passer på os selv og hinanden,” siger Martin Berg Vilrik.

Det er kun tilladt for private at affyre fyrværkeri i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar 2021.

Ny lovgivning skærper straffene

Samtidig med den nye fyrværkerikampagne er der trådt en ny lovgivning i kraft, som øger straffene for at rette fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen med en tredjedel.

Den nye strafskærpelse på en tredjedel ligger sig oven i det i forvejen eksisterende strafniveau:

• Straffen for at angribe personer i offentlig tjeneste er typisk i niveauet fra fængsel i 4 måneder til fængsel i 9 måneder.

• Straffen for forsætlig fareforvoldelse ved affyring af fyrværkeri mv. er typisk i niveauet fængsel i 10-60 dage.

For unge fra almennyttige boligbyggerier er der yderligere den hage ved hensynsløs og farlig affyring af fyrværkeri, at de og deres familie risikerer at blive sat ud af deres lejligheder.

Lejeloven giver nemlig boligselskaber mulighed for at sætte hele familien ud, at hvis et medlem af husstanden er idømt ubetinget fængsel for en handling begået inden for en radius af en kilometer fra lejligheden.

Kilde: Københavns Politi/Københavns Kommune

Hvad er en boligsocial helhedsplan?

En boligsocial helhedsplan er en typisk 4-årig udviklingsplan, der støtter sociale indsatser i et eller flere udsatte boligområder. Formålet med indsatsen er at bryde den sociale arv og at skabe tryghed og trivsel i boligområderne.

Helhedsplanerne støttes økonomisk af den selvejende institution Landsbyggefonden, der er stiftet af almene boligorganisationer, under forudsætning af, at den enkelte boligorganisationen samarbejder med den lokale kommune.

De fem boligsociale helhedsplaner på Nørrebro, der arbejder sammen om ansvarlig brug af fyrværkeri, er :

• Helhedsplanen Sigynsgade – Vores Kvarter (Aldersrogadekvarteret)

• Nørrebrobyggerne (Lundtoftegade)

• Mimersgadekvarteret Kvarter (seks boligafdelinger i et forholdsvis stort geografisk område på ydre Nørrebro afgrænset af Nørrebrogade, Jagtvej, Tagensvej og Heimdalsgade (Superkilen))

• Det gode naboskab (Blågården og Prater)

• Mjølnerparken og Hothers Plads

Kilde: Center for boligsocial udvikling

Related Articles

X