MN logo rgb web 300x77
Nørrebro får ros for “relevante og sympatiske” budgetønsker

Nørrebro får ros for “relevante og sympatiske” budgetønsker

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
De to største partier på Københavns Rådhus, Socialdemokratiet og Enhedslisten, er positivt stemt over for Nørrebro Lokaludvalgs forslag til næste års kommunalbudget, herunder offentlige toiletter i Nørrebroparken og på Dronning Louises Bro.

Foto: Arkivfoto fra 1. maj på Dronning Louises Bro sidste år (altså før corona), hvor et offentligt toilet nok havde været en god idé… Foto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

To offentlige toiletter, trafiksikring af centrale gader, en styrket indsats for bydelens børn og unge, midler til at gennemføre Helhedsplanen for De Gamles By og penge til fire velkendte og socialt betydningsfulde Nørrebro-institutioners fortsatte drift.

Nørrebro Lokaludvalgs ønsker til, hvad politikerne på Københavns Rådhus skal prioritere på næste års budget, er blottet for prangende prestigeprojekter. De fleste forslag handler om at skabe en funktionel hverdag og/eller styrke bydelens sociale relationer og sikkerhedsnet.

Og det er noget, der bliver bemærket af de to største partier i Borgerrepræsentationen, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Der er jo ikke tale om et overflødighedshorn, men om konkrete og relevante ønsker

Karina Vestergård Madsen, gruppeformand og budgetordfører for Enhedslisten

“Det er overordnet set nogle meget fornuftige, sympatiske forslag, og der er ikke noget, der springer i øjnene som overflødigt eller som om, at Nørrebro Lokaludvalg ikke har blik for den situation, vi står i i et corona-år,” siger Socialdemokratiets politiske ordfører Jonas Bjørn Jensen.

Han bakkes op af Enhedslistens gruppeformand og budgetordfører, Karina Vestergård Madsen, der også bemærker fraværet af det, hun kalder ’blinkende bænke’:

“Der er jo ikke tale om et overflødighedshorn, men om konkrete og relevante ønsker, og jeg kan ikke sige, at der er noget her på listen, vi ikke kan støtte,” siger hun.

(artiklen fortsætter under faktaboksen)

Nørrebro Lokaludvalgs forslag til Budget 2021

• Offentligt toilet og flere skraldespande i Nørrebroparken 
• Offentligt toilet på Dronning Louises Bro 
• Lokal fritidskoordinator 
• Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By 
• Fritidens Hus på Ydre Nørrebro 
• Ekstra midler til fælles aktivitetshus i Mimersparken 
• Opgradering af belysning på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken 
• Trafiksikring af Rådmandsgade og Mimersgade 
• Udvidet driftsbevilling til Sjællandsgade Bad 
• Driftsbevilling til værestedet Muhabet 
• Driftsbevilling til Folkets Hus (Puljen til alternative kulturhuse)
• Driftsbevilling til Aktivitetscenter Baldersgade

(Du kan læse en nærmere beskrivelse af de enkelte punkter nederst i artiklen).

Socialdemokratiet og Enhedslisten sidder tilsammen på 26 ud af de 55 pladser i Borgerrepræsentationen. Det vil sige, at de sammen med et hvilket som helst af de øvrige partier vil kunne danne et flertal.

Men Nørrebro er som bekendt ikke den eneste bydel i København, og selvom de to store partier finder vores ønsker både sympatiske og forståelige, er der også andre bydeles ønsker at tage hensyn til.

Dertil kommer, at politikerne endnu ikke kender de fulde økonomiske konsekvenser af coronakrisen og dermed, hvor mange penge de reelt har at rutte med på næste års budget.

Derfor er Jonas Bjørn Jensen og Karina Vestergård Madsen også forsigtige med at pege på, hvilke af ønskerne fra Nørrebro de ikke alene kan gå med til, hvis andre insisterer, men som de rent faktisk også selv vil prioritere at få gennemført.

“Der er ikke nogen af ønskerne fra Nørrebro, hvor vi kommer til at sige: ’Det bliver ikke med os’. Men hvad der ender som en hjertesag for os afhænger af en afvejning af den økonomiske situation,” siger Jonas Bjørn Jensen, der alligevel forsigtigt dykker ned i listen:

Slut med pisseri i hækken

“Der er jo flere ting, som vi i forvejen drøfter, fx Helhedsplanen i De Gamles By og Mimersparken. Og de fire driftsbevillinger må vi også prøve at se på, meget af det er jo en forlængelse af eksisterende tilbud, som vi er glade for i dag,” påpeger den politiske ordfører, der selv bor på Nørrebro med sin kone, miljøminister Lea Wermelin (S).

Flere offentlige toiletter var en del af Socialdemokratiets valgløfte ved seneste kommunalvalg, og ønsket om et offentligt toilet henholdsvis i Nørrebroparken og i nærheden af Dronning Louises Bro ser Jonas Bjørn Jensen også som en naturlig konsekvens af hans eget partis udtalte vision om i højere grad at få folk ud og bruge byen.

“Der er ingen tvivl om, at vi må finde en løsning på det. Dronning Louises Bro har jo fået en parklignende funktion, og i Nørrebroparken er det endnu mere tydeligt. Folk bruger parken, og det er jo megafedt, men vi er nødt til at sørge for, at det ikke medfører, at folk står og pisser op ad barnevogne, hække med mere,” siger han og uddyber:

Folk bruger parken, og det er jo megafedt, men vi er nødt til at sørge for, at det ikke medfører, at folk står og pisser op ad barnevogne

Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i København

“Som beboer på Nørrebro vil jeg også gerne selv have prioriteret de to. Og når jeg kigger på et overordnet behov for byen, vil min vurdering være, at Nørrebroparken må stå allerøverst. På Dronning Louises Bro må vi lige finde ud af, hvordan vi kan gøre det på en ordentlig måde. Vi kan jo ikke lægge et toilet midt på broen, og vi er heller ikke meget for at begynde at grave i voldanlæggene, men vi skal jo ikke lægge det så bøvlet et sted, at folk alligevel pisser i buskene.”

Endelig peger Jonas Bjørn Jensen på opgraderingen af belysningen på fodboldbanerne i Nørrebroparken som noget, kommunen skal have løst – før eller senere.

“Det er en bunden opgave, men man kan diskutere, om det skal være nu eller til næste år. Men det er en hjertesag for mig, at man skal kunne spille fodbold i Nørrebroparken uden at genere naboerne mere end højst nødvendigt.”

Fokus på De Gamles By

Karina Vestergård Madsen fra Enhedslisten understreger, at partiets gruppe på rådhuset endnu ikke har diskuteret og prioriteret lokaludvalgenes ønsker, og at hun derfor ikke kan tale på kollektivets vegne, men kun på sine egne.

“Men vi tager udgangspunkt i lokaludvalgenes ønsker, for de har fingeren på pulsen. Og  overordnet set er der jo flere af de ting, som Nørrebro Lokaludvalg påpeger, der ligger som en del af vores DNA,” siger hun og nævner er par eksempler:

“Vi kommer helt sikkert til at have fokus på De Gamles By og på de offentlige toiletter, som også andre steder i byen er et emne, der er rejst flere gange. Og tidligere har vi jo også kæmpet for fx Sjællandsgade Bad og Muhabet.”

Det er planen, at politikerne på Københavns Rådhus skal have det samlede budgetforslag for 2021 klar til 1. behandling i slutningen af august, og at 2. behandlingen og altså den endelige vedtagelse skal ske 1. oktober.

Uddybning af de enkelte budgetforslag

(Kilde/tekst: Nørrebro Lokaludvalg. Visse punkter er forkortet af Mit Nørrebro)

Offentligt toilet og flere skraldespande i Nørrebroparken
Vi har de sidste år modtaget rigtig mange henvendelser fra naboer og brugere af Nørrebroparken om urinering og store mængder af skrald i Nørrebroparken. Derfor håber vi at der kan findes midler på Budget 2021 til et ekstra toilet i Nørrebroparken og flere skraldespande.

Økonomi: ca. 1.2 mio. kr. til et offentligt toilet og midler til drift af toilet, skraldeopsamling og ekstra skraldespande. 

Offentligt toilet på Dronning Louises Bro
Dronning Louises Bro bliver brugt rigtig meget i sommerhalvåret. Der er i den grad brug for et offentligt toilet, så de grønne områder og cykeltunnelerne ikke bliver brugt. 

Økonomi: ca. 1.2 mio. kr. til offentligt toilet og midler til drift af toilet. 

Lokal fritidskoordinator
På Nørrebro er der behov for en målrettet strategi ift. af få flere udsatte Nørrebrobørn og -unge inkluderet i foreningslivet, og få anvendt idrætsfaciliteterne på Nørrebro mere optimalt end i dag.

Særligt i områderne omkring de 4 folkeskoler; Nørre Fælled Skole, Blågård Skole, Nørrebro Park Skole og Guldberg Skole er der næsten ingen fritidsaktiviteter organiseret af det lokale frivillige foreningsliv. Derfor arbejder vi som lokaludvalg for oprettelsen af en lokal fritidskoordinatorstilling som en forsøgsordning over en 4-årig periode. 

Fritidskoordinatoren skal arbejde målrettet med koordinering og brobygning ift. af få flere udsatte Nørrebro-børn og -unge inkluderet i foreningslivet, og få anvendt idrætsfaciliteterne på Nørrebro mere optimalt end i dag.

Eksempler på opgaver kunne være at være kontaktperson og brobygger til og fra de lokale skoler, fritidsinstitutioner, foreningsliv, at koordinere med SOF og de boligsociale helhedsplaner ift. at inkludere flest mulig lokale socialt udsatte børn og unge, samt hjælpe de lokale frivillige foreninger med at opstarte aktiviteter, der er målrettede lokale børn og ungegrupper  og systematisk inklusion af udskolingselever i det lokale fritidsliv for herigennem af fremme det lokale aktive medborgerskab og integration. 

Økonomi: 2 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder i 4 år samt aktivitetsmidler. 

Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Det drejer sig bl.a. om en støjmur ud mod Tagensvej, kantzone ud mod Møllegade, belysning og opgradering af det grønne (ekstra beplantning og fortætning af beplantning) mm.

Helhedsplanen er nu godkendt, men der er ikke afsat midler til at udføre tiltagene fra planen. Det er altafgørende for balancen i De Gamles By at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu i forbindelse med de to store byggerier i området.

Økonomi: Ukendt

Fritidens Hus på Ydre Nørrebro 
Visionen er at udnytte ledige etager i Skodsborggade 6 og skabe et stort visionært børne- og ungehus. Dvs. et hus fyldt med fritidsaktiviteter for børn og unge ml. 10-18 år på Ydre Nørrebro på tværs af foreningsliv, fritidsaktører, forvaltninger, Ungdomsskole mm. Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN) er allerede i huset på 2 etager og fra sommer 2021 står 3 etager tomme, som kunne bruges til et børne- og ungehus med fritidsaktiviteter. Bag dette budgetønske står også FCYN.

Økonomi: Kræver en langtidslejekontrakt på 10 år eller mere eller tilbagekøb af huset på 25 mio. kr.

Ekstra midler til fælles aktivitetshus i Mimersparken 
Projektet om etablering af et fælles kvarterhus i Mimersparken med beboerfaciliteter, omklædnings- og klubfaciliteter til brugere af kunstgræsbanen samt støttefaciliteter til brugere af den bemandede legeplads har været en del af flere politiske budgetbeslutninger siden 2013, og har fået afsat og overført i alt 10,3 mio. kr.

Bo-Vita, der har været en del af projektet, har i september 2019 trukket sig. Med de resterende midler er det ikke muligt at opføre et fælleshus, som matcher den funktionalitet, der oprindeligt var stillet brugerne i udsigt.

Inden for den nuværende økonomiske ramme er den eneste mulighed at genbruge og permanentgøre pavillonen for den bemandede legeplads, som kommunen ejer, og tilkøbe en ny pavillon eller etablere mindre tilbygninger til omklædnings- og klubfaciliteter til brugere af kunstgræsbanen.

Brugerne ønsker fortsat, at der opføres et fælles aktivitetshus i området. Det fælles aktivitetshus i Mimersparken skal være med til at skabe tryghed i området. Her kan synergier og samarbejde ske på tværs af fritidsbrugerne og brugere af den bemandede legeplads til gavn for især lokalområdets børn.

Økonomi: 1.5 – 2.0 mio. kr. i ekstra finansiering til nybyggeri af fælles aktivitetshus

Opgradering af belysning på den eksisterende kunstgræsbane i Nørrebroparken 
For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken, anbefalede Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med Budget 2018, at belysningen på de to eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken blev opgraderet. Det blev der ikke afsat midler til i Budget 2018.

Det er forsat et problem med lysgenerne for naboerne til kunstgræsbanerne. Derfor foreslås det, at der anvendes en ny teknologi, der giver væsentlig mindre lysforurening og et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset hvormed lydgenerne begrænses. Styringen af belysningen er en del af forvaltningens drift. 

Økonomi: 1 mio. kr. til opgradering af belysningen på de eksisterende kunstgræsbaner. Dertil kommer en afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt.

Trafiksikring af Rådmandsgade og Mimersgade
Vi modtager løbende mange henvendelser omkring trafiksikkerhed og sikker skolevej i Rådmandsgade og Mimersgade, heriblandt et ønske om cykelsti i Mimersgade, sideheller ved institutionerne i Rådmandsgade og en forbedring af den hævede flade på Rådmandsgade ved Nannasgade.

Vi har tidligere været i dialog med forvaltningen om sikker skolevej ved Rådmandsgade Skole og institutionerne i Rådmandsgade. Der er blevet undersøgt forskellige tiltag. Nu skal området prioriteres og der skal afsættes midler til at komme i mål med trafiksikringen af området.

Økonomi: Ukendt

Følgende fire driftsbevillinger mener vi, I skal prioritere at forlænge, da de hver på sin vis løfter en vigtig opgave for store brugergrupper på Nørrebro:

Udvidet driftsbevilling til Sjællandsgade Bad
Driftsaftalen for Sjællandsgade Bad udløber i udgangen af 2020. Der skal laves en ny driftsaftale for 2021-2024.

De tidligere driftsaftaler har været på 2.032.000 over en 4-årig periode. Københavns Kommune ejer bygningen og betaler for leje og forbrug, samt et mindre driftstilskud mod at foreningen driver stedet, primært på frivillig basis. For at sikre at der stabilt kan drives et livligt badehus med en stærk og stor frivilliggruppefrivillige og med den meget store stigning i aktiviteter og åbningsdage er der brug for et større driftstilskud i den næste periode.

Udover lidt flere midler til driften af huset er der også akut behov for renovering af ventilator og vinduer i den gamle fredede badeanstalt. 

Økonomi: 2.5 mio kr. over 4 år til drift + at Københavns Kommune afsætter midler og laver plan for renovering af ventilator og vinduer.

Driftsbevilling til værestedet Muhabet
Muhabet er et aktivitets- og værested på Nørrebro med fokus på psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere (der kommer også en del danskere). Muhabet har igennem de sidste 15 år, haft meget stor succes med at nå en meget sårbar og dobbelt udsat målgruppe blandt Københavns borgere, som andre væresteder ikke når. 

Økonomi: Fast driftsbevilling på 2.2 mio. kr. årligt


Driftsbevilling til Folkets Hus (Puljen til alternative kulturhuse)
Folkets Hus er et åbent brugerstyret kulturhus på Indre Nørrebro. Siden 2014 har Københavns Kommune bevilget et driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, der administrer Folkets Hus. 

Puljen til alternative kulturhuse, som omfatter tilskuddene til Folkets Hus og Ungdomshuset, udløber med udgangen af 2020. Derfor peger vi på at puljen til alternative kulturhuse forlænges, så Folkets Hus kan forsætte sine aktiviteter.

Økonomi: Der skal afsættes en pulje på 2,8 mio. kr. til alternative kulturhuse. 

Driftsbevilling til Aktivitetscenter Baldersgade
Aktivitetscenter Baldersgade er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1973 på driftsoverenskomst med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Aktivitetscenteret er en del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsats til +65 københavnere. Centeret har pt. 170 medlemmer og der kommer dagligt omkring 70 medlemmer.

Centret er en aktiv institution i lokalområdet. Der er 7 ansatte, heriblandt en ergoterapeut, en fysioterapeut og en pædagog.

Der ligger et effektiviseringsforslag i SUF om lukning af aktivitetscenteret med tilbud om, at medlemmerne i stedet kan benytte tilbud på Sølund. Men aktivitetscenteret i Baldersgade har en afgørende betydning for de 170 medlemmer, der er lokale, sårbare ældre, der i mange tilfælde er ramt af ensomhed og har brug for en grad af støtte for at indgå i aktiviteter.

Økonomi: Fast driftsbevilling på 4.5 mio. kr. årligt

Related Articles

X