MN logo rgb web 300x77

Nørrebro i tal

Skærmbillede 2019 01 31 kl. 09.50.03
Kort: Københavns Kommune

SÅ MANGE ER VI – PÅ SÅ LIDT PLADS

Der bor 80.565 borgere på Nørrebro (2018). Nørrebro er dermed den bydel i København, der har flest beboere.

Hvis Nørrebro var en by i sig selv, ville den være på størrelse med Esbjerg, der målt på indbyggere er Danmarks 5. største by.

Nørrebro er dog ikke den største bydel i København, når det kommer til kvadratmeter – tværtimod (det er Amager Vest).

Vi bor på bare 4,1 km2, hvilket giver 19.650 personer per km2. Det er mere end dobbelt så mange mennesker per km2 som i Københavns næstmest befolkningsrige bydel, Østerbro.

På Nørrebro er der desuden blot 7 m2 offentligt grønt pr. indbygger. Det tal er i gennemsnit 39 m2 pr. indbygger i hele København.

EN UNG BYDEL

Nørrebro er en meget ung bydel. Ud af de 80.565 mennesker, der bor på Nørrebro, er 39.525 29 år eller derunder (2018). Det vil altså sige, at 49,1% af os er under 30 år. Med andre ord: hver anden nørrebroer.

Alder Graf

BOLIGERNE PÅ NØRREBRO

Boligmassen på Nørrebro er kendetegnet ved, at der er mange andelsboliger, en god del almennyttigt boligbyggeri og privat udlejning og meget få ejerboliger.

På Nørrebro er der altså langt færre ejerboliger end i det øvrige København – til gengæld er andelsboligforeningerne stærkt overrepræsenteret og udgør 42% af boligmassen.

Boliger Graf

MANGFOLDIGHED

Nørrebro er kendt for sin etniske mangfoldighed. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør i dag 17,6% af befolkningen på Nørrebro (2018). Det tal har faktisk været dalende de senere år – i 2007 var det 22%.

I det øvrige København udgør indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i dag 14,7%. Her er der til gengæld sket en stigning de seneste par årtier – i 2008 var det tilsvarende tal 10,3%.

Etnicitet Graf

INDKOMST

Gennemsnitsindkomsten pr. husstand på Nørrebro er 38.208 kr. i månedlig bruttoindkomst (2017). Til sammenligning er gennemsnitsindkomsten pr. husstand i det øvrige København 46.126 kr. om måneden (2017).

Går man ned på individniveau, tjener vi nørrebroere i dag i gennemsnit 22.791 kr. i månedlig personindkomst (2017). Til sammenligning tjener en københavner uden for Nørrebro i gennemsnit 27.381 kr. i månedlig personindkomst (2017). Tallene gælder for alle borgere fra 15 år og opefter.

Personindkomst Graf

UDDANNELSE

Vi nørrebroere er højere uddannet end det øvrige København. I 2018 havde 50% af os fuldført en mellemlang videregående uddannelse eller højere. I det øvrige København gælder det 44,7% af befolkningen.

Uddannelse Graf

KRIMINALITET

Der anmeldes mindre borgervendt kriminalitet – tyveri, indbrud, røveri, vold og våbenbesiddelse – på Nørrebro end i København som gennemsnit.
I 2018 blev der på henholdsvis Indre Nørrebro og Ydre Nørrebro anmeldt, hvad der svarer til 43,8 og 28 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 10 år. Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele København (60,1).

Unknown

Kilde: Nørrebro Lokaludvalg
Tal: Københavns Kommune
Grafik: Jan Lundstrøm

X