MN logo rgb web 300x77
Nørrebro Lokaludvalg har vedtaget værdigrundlag

Nørrebro Lokaludvalg har vedtaget værdigrundlag

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
På årets første lokaludvalgsmøde på Rådmandsgades Skole blev formandskabet genvalgt og et nyt værdigrundlag godkendt.

Da Nørrebro Lokaludvalg sidste år konstituerede sig selv, blev det besluttet, at der skulle foretages fornyet valg til formandskabet i januar 2019.

Det nuværende formandskab ønskede dog at genopstille, og da der ingen modkandidater var, blev formandskabet genvalgt med Mogens Petersen som formand, Ea Landerholm som 1. Næstformand og Kim Christensen som 2. næstformand.

På baggrund af henvendelser på mail og Facebook angående Nørrebro Lokaludvalgs ståsted havde udvalgsmedlem Erik Brandt foreslået at vedtage et kortere skriv, som man kan henvise til som et fælles grundlag for udvalgets virke i bydelen.

Skrivet er taget fra Bydelsplanen for Nørrebro 2017, og da forslaget blev godkendt, lyder Nørrebro Lokaludvalgs værdigrundlag som følger:

“Nørrebro er og skal fortsat være en mangfoldig bydel med plads til alle.

Vi mener, at det er vigtigt, at der er plads til alle på Nørrebro. Vi skal sikre, at der fortsat er plads til arbejderen, direktøren, den arbejdsløse, den studerende, den hjemløse, pensionisten, indvandreren og flygtningen. Nørrebro skal også i fremtiden beholde det præg af forskellighed, solidaritet og naboskab, der har kendetegnet bydelen op gennem historien – en bydel med højt til loftet.

Vi ønsker ikke diskrimination og intolerance på Nørrebro. Det er vigtigt, at Nørrebro ikke accepterer samfundsgrupperinger eller borgere på Nørrebro, der ikke eller kun nødigt accepterer hinanden. Alle nørrebroere – majoriteter, som minoriteter skal kunne bo og gå på gaden i København og være den, de er. Vi ønsker at komme diskrimination og intolerance til livs på Nørrebro – ved at skabe samhørighed og kendskab nørrebroerne imellem.”

Related Articles

X