MN logo rgb web 300x77
Nørrebro Lokaludvalg siger fra over for nyt Blackstone-projekt

Nørrebro Lokaludvalg siger fra over for nyt Blackstone-projekt

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Et samlet lokaludvalg har mistet tilliden til Blackstones danske selskab 360 North og har derfor nægtet at støtte et nyt byggeprojekt på hjørnet af Jagtvej og Odinsgade.

“De får ikke en støtteerklæring fra os, fordi vi helt grundlæggende helst ser, at de holder sig væk fra vores bydel.”

Sådan udtrykker formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ’Mugge’ Petersen, den enkle essens i en ellers lidt speget sag, der faktisk omhandler to helt forskellige byggeprojekter på Jagtvej – men hvor fællesnævneren er, at den amerikanske kapitalfond Blackstone via deres danske selskab 360 North ejer ejendommene på begge adresser.

Læs også: Nørrebro har førertrøjen i Blackstone-opkøb

Sagen er – og hold nu tungen lige i munden:

Blackstone/360 North har for nylig anmodet om en støtteerklæring fra Nørrebro Lokaludvalg til et nyt byggeprojekt med blandet bolig og erhverv på adressen Jagtvej 113-115 – på hjørnet af Jagtvej og Odinsgade.

Nørrebro Lokaludvalg har godt nok ikke nogen formel kompetence til at give eller afslå tilladelser til byggeprojekter – den ligger hos kommunen. 

Det er dog blevet stadigt mere almindeligt, at bygherrer på forhånd søger om lokal støtte til deres projekter her på Nørrebro – ikke mindst, efter at lokal modstand for et år siden væltede planerne om et højhus på Nuuks Plads. 

Læs også: Afvist: Jagtvej får ikke et 75 meters højhus

Så det at bede om støtte til byggeprojekter er der i sig selv ikke nogen usædvanligt i. Og selve det byggeprojekt, som 360 North ønsker at gennemføre på Jagtvej 113-115, hvor de blandt andet vil åbne facaden op imod Odinsgade, har Nørrebro Lokaludvalg heller ikke noget imod.

Alligevel har Lokaludvalget afslået at støtte projektet – med følgende skriftlige begrundelse over for Københavns Kommunes økonomiforvaltning:

“Nørrebro Lokaludvalg har ikke de store indvendinger mod selve projektet, men da udvalget gentagne gange har modtaget urigtige oplysninger fra ejer/bygherre, ønsker Nørrebro Lokaludvalg ikke på nogen måde at udtrykke støtte til dette, da udvalget ingen tillid har til bygherre. Samtidig er udvalget stærkt bekymrede for, at bygherre på ingen måde vil tage hensyn til mangfoldighed og variation i pris på de planlagte boliger.”

P-pladser eller ej – det er spørgsmålet

Og hvad handler det så om? Urigtige oplysninger?

Jo, det peger tilbage til en sag om, at man kun få husnumre længere nede ad gaden, i Jagtvej 101 – som også er ejet af 360 North – i nogen tid har ligget i en strid med boligforeningen VIBO om retten til at etablere parkeringspladser i gården.

Gården har i mange år været et grønt område med legeplads, som benyttes af beboerne i VIBO, hvis bygninger omkranser gården til alle sider – undtagen lige i Jagtvej 101.

VIBO ønsker derfor ikke, at der etableres p-pladser, hvilket Nørrebro Lokaludvalg bakker op om – ud fra en generel betragtning om, at man ikke ønsker at støtte nedlæggelsen af grønne arealer her i bydelen. 

Og 360 North? De har både mundtligt og skriftligt sagt til lokaludvalget, at de slet ikke har noget at gøre med p-pladserne i nummer 101 – hvilket lokaludvalget har fundet lidt besynderligt, eftersom det er 360 Norths ejendom.

Læs også: Blackstone får nej til at bygge nye boliger i Uffesgade

Tillid eller ikke tillid – det er også spørgsmålet

Direkte adspurgt af Mit Nørrebro fortæller 360 North via deres PR & Communication Manager, Jean Ahlefeldt-Laurvig, at brugsretten til gårdarealet i Jagtvej 101 ikke tilhører dem, men er overdraget til et helt andet selskab, Bocaj og Bokaj Holding ApS, før 360 North overhovedet overtog ejendommen.

“Vi er naturligvis kede af, hvis Nørrebro Lokaludvalg ikke mener, de har tillid til os, men vi mener, at det må bero på en misforståelse. Hvis begrundelsen for mistilliden bunder i tvisten om retten til at anlægge parkeringspladser, så håber vi, at nærværende forklaring omkring sagens fakta kan medvirke til at fjerne misforståelsen,” skriver 360 Norths PR & Communication Manager, Jean Ahlefeldt-Laurvig

Denne overdragelse af brugsretten har 360 North dog ikke på noget tidspunkt igennem forløbet af begge sager oplyst Nørrebro Lokaludvalg om eller fremvist dokumentation for, siger Mogens Petersen. 

“Vores tillid til dem er gået fløjten, fordi de har givet os urigtige og ufyldestgørende oplysninger. De har haft alle chancer for at komme med en forklaring på de her ting tidligere, men det har de valgt ikke at gøre, og jeg synes stadig, at det er noget rod,” siger han og uddyber:

“Vi ville formentlig ikke have afvist at støtte projektet i Jagtvej 113-115, hvis det havde været en anden bygherre. Men det generelle billede af Blackstone og 360 North er, at de ikke vil bydelen noget godt, og at de udelukkende er her for at trække penge ud af beboere og fremtidige beboere på Nørrebro.”

Ifølge Jean Ahlefeldt-Laurvigfra 360 North har lokaludvalgets holdning ikke haft nogen opsættende virkning på selskabets mulige ansøgning til kommunen om byggetilladelsen på Jagtvej 113-115. De konkrete planer for byggeriet er endnu fortrolige.

Related Articles

X