MN logo rgb web 300x77
Nu er de i gang: Ny park i Stengade bliver klar i løbet af foråret

Nu er de i gang: Ny park i Stengade bliver klar i løbet af foråret

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Efter flere års diskussioner og udsættelser er arbejdet med den nye, offentlige lommepark i Stengade gået i gang og forventes at stå færdig til maj.

Foto: Mikkel Bækgaard

Der har været flere tilløb, men nu er det alvor:

Træer er blevet fældet, en byggeplads er blevet etableret, og mennesker og maskiner er i gang på den lille stribe jord mellem kørebanen og fsb Blågårdens bygninger i Stengade.

Det drejer sig om etableringen af den lille lommepark, der egentlig skulle have stået klar sidste forår, men som lige fik en dans mere med bl.a. bevillingsgodkendelser og byggetilladelser.

Men nu er det ganske vist: entreprenøren Malmos A/S gik i gang med arbejdet i december, hvor de fældede de træer, der skal gøre plads til den nye og mere varierede beplantning samt beskar de bevaringsværdige træer, der har fået lov at blive stående.

Nu pågår det nødvendige gravearbejde, og derefter vil der blive plantet nye træer og lavet nye bede og grusstier. Senere skal der også anlægges muldbede og højbede.

Lys, luft og biodiversitet

Hidtil har parkstriben fremstået mørk og utilgængelig for såvel offentligheden som beboerne, selvom der faktisk allerede er anlagt nogle indtil nu halvhemmelige, men ret fine byhaver, som da også bliver bevaret.

Det tidligere lidt smådystre look skyldtes blandt andet de mange lindetræer, hvoraf nogle nu er blevet fældet – lindetræer skygger nemlig meget for lyset, og det er svært at få noget til at gro under dem.

I stedet vil blive plantet andre typer træer og planter, der giver mere plads og lys, så området både får mere biodiversitet og føles mere trygt at færdes i.

Parken, der bliver offentligt tilgængelig, har fået knap 3,5 millioner kroner fra Områdefornyelsen Nørrebro til etableringen, og den forventes at stå færdig til maj.

.

En mere varieret beplantning skal skabe mere lys og luft på striben mellem vejbanen og fsb Blågården i Stengade. Tegning: gaardrum.dk. Du kan se hele projektbeskrivelsen for parken her.

.

Related Articles

X