MN logo rgb web 300x77
Nu sker det: Nordvestpassagen bliver et knudepunkt for cykelruter

Nu sker det: Nordvestpassagen bliver et knudepunkt for cykelruter

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Den længe planlagte Nordvestpassage vil med et snuptag koble tre af byens kommende og eksisterende cykelruter sammen.

Topfoto: I Mimersparken vil der blive anlagt to runde pladser og opsat masser af belysning for at sikre, at der ikke bliver en utryg stemning i og omkring cykel- og gangtunnelen. Illustration: Rambøll/Københavns Kommune.

Nogle gange skal der ikke så meget til.

På grænsen mellem Nørrebro og Bispebjerg kræver det således ikke meget mere end en 12 meter bred gang- og cykeltunnel i beton at lave en elegant sammenkobling mellem tre cykelruter — og samtidig skabe en bedre forbindelse mellem to bydele.

Den længe planlagte Nordvestpassage, der skal føre cyklister og fodgængere under sporene til S-togslinje F lige syd for Bispebjerg Station, er nu endelig på vej til at blive en realitet.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal på sit møde 28. september tage stilling til et projektforslag for Nordvestpassagen og et tilhørende skybrudsprojekt. Hvis forslaget bliver vedtaget, kan Nordvestpassagen stå klar i 2023.

Dermed slipper brugere af den grønne cykelrute, Nørrebroruten, for at skulle krydse og køre langs den stærkt trafikerede Tagensvej, når de kommer enten fra syd langs Superkilen eller fra nord gennem Lersøparken.

Med Nordvestpassagen vil cykelruten i stedet slå et slag gennem Mjølnerparken og Mimersparken, glide under S-banen og koble sig på den cykelsti, der allerede i dag løber fra nordsiden af Nørrebro Bycenter, langs banelegemet ved Bispebjerg Station og under Tagensvej til Lersøparken (se kort i bunden af artiklen).

Denne cykelsti er i forvejen en del af supercykelstien Fasanvejsruten — en syv kilometer lang cykelrute fra Toftegaards Plads i Valby til Ryparken Station, der forventes at være helt færdiganlagt i 2022.

Derudover vil fremtidens cyklister efter at have forceret Nordvestpassagen kunne vende snuden mod vest og via Rentemestervej og Utterslev Mose køre hele vejen til Hareskov via den planlagte grønne cykelrute Hareskovruten.

Den 12 meter brede tunnel under S-banen forbinder tre eksisterende og kommende cykelruter og binder to bydele bedre sammen. Illustration: Rambøll/Københavns Kommune.

Fungerer også som skybrudssikring

I forbindelse med anlæggelsen af tunnelen under S-banen vil der i Mimersparken blive etableret to runde, grønne pladser, så der åbnes op mod nedkørslen til tunnelen og dermed skabes tryghed. På den anden siden af sporet, langs Fyrbødervej, skal der anlægges gå- og cykelramper til op- og nedkørsel.

Ud over passage skal tunnelen også fungerer som regnsvandsreservoir ved store skybrud, så man undgår vandskader på nærliggende bygninger. Derfor skal der også anlægges også en skybrudstunnel til at føre regnvandet bort, ligesom der skal etableres et system, som advarer fodgængere og cyklister, hvis der samler sig mere end 10-15 centimeter regnvand i tunnelen.

Desuden vil en del af den jord, der bliver udgravet til passagen, blive brugt til at danne en ny højderyg i Mimersparken, og dermed skabe mere variation i parkens landskab.

Ved skybrud vil det forsænkede område omkring tunnellen fungere som regnvandsreservoir. Illustration: Rambøll/Københavns Kommune.

Nordvestpassagen vil medvirke til at skabe mere liv i det ingenmandsland, der hidtil har eksisteret her på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest. Området er udover S-banen gennemskåret af de trafikerede veje Lygten og Tagensvej, og især Bispebjerg Stations nærområde er udover Bispebjerg Kollegiet mest præget af erhvervsbyggeri.

De står dog til at ændre sig i en nær fremtid, når et nyt bolig- og erhvervskvarter vil blive opført på en ubebygget stump land langs banelegemet. Området er planlagt til at være næsten bilfrit, og Nordvestpassagen står dermed til at blive en vigtig trafikåre i kvarteret.

Planerne for Nordvestpassagen hænger da også tæt sammen med planerne for det nye bolig- og erhvervskvarter. Lokalplanen for sidstnævnte står til at blive vedtaget i slutningen af året.

Nordvestpassagen bliver knudepunkt for tre cykelruter. Den fuldt optrukne hvide streg markerer den grønne cykelrute Nørrebroruten efter etableringen af Nordvestpassagen, mens den stiplede sorte linje viser forløbet i dag. Den røde stiplede linje viser forløbet af supercykelstien Fasanvejsruten, mens den hvide stiplede linje viser den planlagte grønne cykelsti Hareskovruten. Fotograf/grafik: Google/Magasinet KBH.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Det siger de lokale politikere:

Mogens ‘Mugge’ Pedersen, formand for Nørrebro Lokaludvalg:

“Jeg glæder mig til, at der nu snart kommer en passage til Nordvest. Det har vi arbejdet på en lang årrække. Det kommer til at binde bydelene bedre sammen og give flere en nem adgang til Mimersparken.”

Ninna Hedeager Olsen (EL), Københavns teknik- og miljøborgmester:

“S-togssporene skaber i dag en hård opdeling af Nørrebro og Nordvest, og den mur skal vi have lavet hul i. Med en genvej til de bløde trafikanter giver vi beboerne i Nordvest bedre adgang til Mimersparken, som samtidig får nye faciliteter, og Nørrebroerne en genvej til Nordvest. Samtidig skaber vi mere liv i både Mimersparken og Mjølnerparken, som giver større tryghed i nærområdet, og dermed vil Nordvestpassagen betale sig selv tilbage på mange måder. Jeg håber, at der er flertal for at komme dette store lokale ønske i møde.” 


Related Articles

X