MN logo rgb web 300x77
Ny almen alliance på Nørrebro vil sikre bydelens mangfoldighed

Ny almen alliance på Nørrebro vil sikre bydelens mangfoldighed

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Initiativet for Almene Boligforeninger på Nørrebro vil søge indflydelse på den lokale udvikling bl.a. via repræsentation i Nørrebro Lokaludvalg.

Foto: Lars Vibild, larsvibild.dk

Midt i et kommunalvalg gennemsyret af boligpolitik går de almene stemmer på Nørrebro sammen for at få maksimal indflydelse på bydelens fremtidige udvikling.

Det sker via den nye forening Initiativet for Almene Boligforeninger på Nørrebro, der gerne vil sætte erfaringerne fra bydelens ca. 50 forskellige almene boligforeninger og de sammenlagt 17.000 beboere i spil. Til hele Nørrebros – og ultimativt til hele byens – bedste:

“Når Nørrebro bliver fremhævet som den mest ’cool’ bydel i verden, hænger det sammen med vores mangfoldighed og vores historiske kollektive omsorg. Vi vil gerne bidrage til det cool Nørrebro ved at skabe solidariske løsninger på tværs af forskellige boligforeninger og boformer, men med en fælles vision: At skabe en bæredygtig bydel med boliger med plads til alle,” lyder det fra beboerformand i AKB Lundtoftegade Søren-Emil Schütt.

Han mener, at det almenes potentiale er med til at understøtte de særlige nørrebroske værdier.

“De almene boliger sikrer en omsorgsfuld og solidarisk formidling af boliger, hvor alle sociale klasser og befolkningsgrupper hører hjemme. Vi kan ikke sælge og profitmaksimere vores ejendom, og vi gør os ikke i fupmoderniseringer. Vi arbejder for, at vores boligafdelinger er socialt velfungerende og indgår i lokalsamfundet. Fællesskabet er vores friværdi,” som han udtrykker det.

Næste mål: lokaludvalget

Netop Lundtoftegade har ofte markeret sig som en visionær boligforening, bl.a. med planer for en ny type urbant og bæredygtigt bofællesskab, det kombinerede boldspils- og integrationsinitiativ ’Nørrebro samles på banen’, en humoristisk healing-happening for at komme af ghettolisten (og det virkede!) samt en helt forrygende omgang altanbanko, da coronaen var på sit højeste.

Sammen med Murergården på Indre Nørrebro er de nu i gang med at løbe det nye almene fællesinitiativ i gang, og første skridt er et valgdebatmøde med alment afsæt på tirsdag den 9. november.

Næste skridt bliver at invitere alle forpersoner fra alle Nørrebros almene boligforeninger til et stormøde*, der endnu ikke har fået fastlagt en dato, men som skal afholdes inden det næste politiske lokalvalg: valget til Nørrebro Lokaludvalg, der finder sted i starten af 2022. 

Initiativet for Almene Boligforeninger på Nørrebro går nemlig benhårdt efter at få så mange pladser i lokaludvalget som muligt.

Ikke fordi man er utilfreds med det nuværende lokaludvalgs arbejde, men fordi man gerne vil hive de almene værdier op på et mere strategisk plan.

“Det handler om, om vi vil det mangfoldige, det grønne, det bæredygtige og klimavenlige, eller om vi vil have boligspekulanter, der lejer dyrt ud. Vi har lige haft et ungevalgmøde i Lundtoftegade i går, og de unge siger jo ganske rigtigt: ’Vi kan ikke blive boende på Nørrebro, for hvor skal vi flytte hen?’ Det er simpelthen for dyrt,” siger Søren-Emil Schütt.

“Det med at bygge nyt er måske ikke så aktuelt på Nørrebro, for vi er i forvejen tæt bebygget, men vi kan presse på for fx at få omdannet nogle lofter eller solgt nogle industribygninger og andre alternative muligheder. Og så kan vi lave energifællesskaber og presse de store forsyningsselskaber til at lave gode løsninger for os på Nørrebro eller påvirke politikerne på rådhuset til at gøre det lettere for os at få solceller på tagene – noget der er bureaukratisk sindssygt svært at få lov til i dag.”

Flere stemmer er sværere at ignorere

Hvad er det, I kan og vil, som I ikke kan gøre inden for eksempelvis den eksisterende borgergruppe Almen Modstand?

“Deres kamp går direkte på parallelsamfundslovningen og ghettolisten, men den mangler alt det andet, vi også kan – bidrage til mangfoldigheden, klimaet og at definere udviklingen på Nørrebro,” siger Søren-Emil Schütt og uddyber:

“Vi mener, at de almene boliger spiller den væsentligste rolle i en social civilsamfundsstrategi og i, at Nørrebro bliver en klimaforkæmper og øger vores bydels biodiversitet. Vi sidder jo med mange bygninger og et stort driftsbudget, som vi kan bruge på grønne omstillinger og bæredygtige løsninger. Og i stedet for at kæmpe individuelt, slår vi nu kræfterne sammen, for vores stemmer bliver sværere at ignorere, når vi er flere.”

* Red: Vi havde oprindeligt skrevet, at der ville blive afholdt en generalforsamling, men initiativtagerne har nu besluttet, at der i stedet bliver tale om et stormøde.

Kommunalvalgdebat med et alment afsæt finder sted i Lundtoftegades beboerhus i Lundtoftegade 43 tirsdag den 9. november kl. 19-21.

Alliancens mærkesager

Initiativet for Almene Boligforeninger på Nørrebro har fire mærkesager frem imod kommunalvalget den 16. november 2021. De er:

• Flere almene boliger på Nørrebro.
• Boligsociale indsatser medfinansieret af kommunen.
• Lokale energiløsninger som solceller og borgerenergifællesskaber.
• Bedre og billigere internet til lejligheder og ejendomme på Nørrebro.

Er du eller din boligforening interesseret i at blive en del af Initiativet for Almene Boligforeninger på Nørrebro, kan du skrive til solidariskby@gmail.com eller melde dig ind i Initiativets Facebook-gruppe

Related Articles

X