MN logo rgb web 300x77
Ny boldbane i lokal modvind: samler 1.200 underskrifter på tre dage

Ny boldbane i lokal modvind: samler 1.200 underskrifter på tre dage

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Kampen om græsplænen: om to dage vedtager politikerne på Københavns Rådhus trods protester fra såvel naboer som Nørrebro Lokaludvalg anlæggelsen af en ny boldbane i Nørrebroparken. Men modstanderne har ikke givet op endnu og har siden fredag aften samlet over 1.200 underskrifter mod projektet.

Arkivfoto: Mette Trudsø

Opdatering 4. februar: anlæggelsen er i dag blevet endeligt vedtaget af et stort flertal i Borgerrepræsentationen. Kun løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen stemte imod, og Niko Grünfeld fra Frie Grønne Undlod at stemme. På tidspunktet for vedtagelsen var der blevet samlet godt 2.000 underskrifter.

Selvom en gruppe naboer ser ud til at have tabt kampen om en planlagt ny kunstgræsbane i Nørrebroparken, så kæmper de bogstaveligt talt til sidste dommerfløjt.

På torsdag forventes et solidt flertal i Københavns Borgerrepræsentation endeligt at vedtage at give penge til etableringen af endnu en kunstgræsbane i parken.

Men mindre end en uge inden, lige op til weekenden, har en gruppe lokale modstandere af boldbanen iværksat underskriftindsamlingen ’Bevar Nørrebroparken’, der i skrivende stund (mandag aften) har fået mere end 1.220 underskrifter.

Modstanderne af den nye boldbane har en række kritikpunkter.

Flere af de allernærmeste naboer peger på, at lys, larm og bilkørsel til og fra de eksisterende fodboldbaner allerede er til stor gene, og de frygter, det vil blive værre med endnu en bane.

Bekymringen for parkens træer spiller også ind for mange – en række af de træer, der står op af de eksisterende baner, er allerede hårdt medtaget. Desuden er parken fredet, og tanken om at få mere kunstgræs ind på nogle af Nørrebros få grønne kvadratmetre byder en del lokale imod.

Endelig er der argumentet, som fremføres af stort set alle kritikere – også dem, der ikke er umiddelbare naboer til parken:

Det område, hvor den nye boldbane skal ligge, er parkens eneste store, sammenhængende plæne, hvor alle nørrebroere spontant kan hænge ud og fx spille alle andre former for spil end lige organiseret fodbold.

.

“Det […] er det sidste sted i parken, hvor der er eftermiddagssol, og hvor der er en smule albuerum. Det er her folk solbader, holder fødselsdag, spiller frisbee, bygger snemænd, jonglerer med en fodbold, spiller kongespil, laver spontankoncerter og i det hele hygger sig med venner og familie, og mødes på tværs af de skel, der kendetegner Nørrebro som bydel. Hvis man inddrager parken til en indhegnet kunstgræsbane for at tilgodese de få, vil det være på bekostning af det store fællesskab,” lyder det således i underskriftsindsamlingens begrundelse.

Dette argument er også den primære årsag til, at også Nørrebro Lokaludvalg på et tidspunkt i den to år lange sagsbehandling meldte ud, at de ikke længere kunne støtte den planlagte placering.

Det skete, efter det viste sig, at der var en fejl i det oprindelige tegningsmateriale, som fik den nye bane til at se ud, som om den tog en væsentligt mindre bid af det frie græsareal, end det kommer til at blive tilfældet.

Tilhængerne: Det er for børnenes skyld

Men hvorfor er politikerne på rådhuset så så forhippede på at få den nye boldbane i Nørrebroparken?

Af samme grund, som får en anden stor gruppe af lokale til at bakke op om banen:

Fordi flere hundrede lokale børn står på venteliste til den lokale klub Nørrebro United, og fordi der generelt mangler idrætsfaciliteter på Nørrebro.

Som Socialdemokratiets politiske ordfører Jonas Bjørn Jensen – der selv er både nørrebroer og kendt som ivrig fodboldtilhænger – har udtrykt det:

“Nørrebro United er en af landets største fodboldklubber målt på medlemmer. De løfter en kæmpe opgave for børn og unge på Nørrebro, som i den grad har behov for stærke fællesskaber. I dag er deres faciliteter slet ikke tilstrækkelige, og intet andet sted i landet ville man se så stor en klub med så få baner.”

Diskussionen om etableringen af den nye kunstgræsbane har derfor delt nørrebroerne, der typisk har et blødt punkt for både børns vilkår og vores få grønne kvadratmeter.

Ny placering blev forkastet

Også Nørrebro Lokaludvalg har været delt i sagen. Formanden for Nørrebro United, Flemming Jensen, er også medlem af lokaludvalget, og både han og flere andre har naturligt nok lagt vægt på behovet for en bane mere.

På et tidspunkt foreslog lokaludvalget kommunen, at man for at tilgodese flere af de modstridende lokale behov anlagde den nye kunstgræsbane ved Hillerødgade, hvor den store og forholdsvist nyanlagte hundegård ligger.

Så kunne hundene få et areal et andet sted i parken, børnene kunne få deres fodboldbane, og alle andre nørrebroere kunne beholde deres store, multifunktionelle græsplæne.

Dette forslag har dog vist sig at have flere ulemper, idet det både ville forsinke og fordyre projektet, og derudover ville man miste synergien med et vedtaget skybrudsprojekt, der skal anlægges under kunstgræsbanen på den planlagte placering.

Ligesom Socialdemokratiet har Enhedslisten derfor også valgt at bakke op om den nuværende placering.

“Vi har hørt de bekymringer, der har været for, om foldboldbanerne vil påvirke træerne i Nørrebroparken. Derfor har vi også undersøgt alle de gode forslag til alternative placeringer, der er kommet ind blandt andet fra Nørrebro Lokaludvalg og Det Grønne Råd, men ingen af dem har desværre vist sig mulige. Jeg er glad for, at de mange fodboldglade børn på Nørrebro nu får mere plads, og vi vil selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at sikre, at træernes rødder ikke bliver ødelagt,” som teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen tidligere har udtalt til Mit Nørrebro.

Og undervejs i skrivningen af denne artikel er underskrifterne mod den nye bane blevet ved med at tikke ind. Der er nu flere end 1.250.

(Artiklen blev afsluttet mandag 1. februar kl. 23)

Fakta om den planlagte nye boldbane

• En anlægsbevilling på 6,67 mio. kr. er allerede blevet godkendt af kommunens Teknik- og Miljøudvalg og står til endelig godkendelse på et møde i Borgerrepræsentationen på torsdag.

• Der bliver tale om en 8-mands bane med to integrerede 5-mandsbaner.

• Banen er en såkaldt 4. generations kunstgræsbane, der ifølge forvaltningen ikke indeholder infill af fremmed syntetisk materiale og derfor ikke vil medføre en forurening af det omkringliggende miljø.

• Ifølge forvaltningen vil der blive anvendt den nyeste belysningsteknologi i form af LED-belysning på fire master, som hver lyser en kvart bane op, hvilket skulle begrænse lysgenerne for naboerne så meget som muligt.

• Da Teknik- og Miljøudvalget også har godkendt skybrudsprojektet ’Nørrebroparken Nord’ på samme geografiske placering, er det blevet fremrykket til 2021, så de to projekter kan anlægges samtidigt. Magasiner til opbevaring og forsinkelse af ca. 3.000 m3 skybrudsregnvand vil derfor blive placeret under kunstgræsbanen.

• Der bliver ikke fældet træer i forbindelse med projektet, og der bliver ifølge forvaltningen plantet mindst 10 nye træer af arten avnbøg nord for den nye bane. Aktuelle prøvegravninger skal danne grundlag for den endelige opbygning af kunstgræsbanen og skybrudsprojektet, så lindetræers rodnet sikres.

Kilde: Københavns Kommune

Related Articles

X