MN logo rgb web 300x77
Plan godkendt: Nørrebroruten skal fortsætte hele vejen til Østerbro

Plan godkendt: Nørrebroruten skal fortsætte hele vejen til Østerbro

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Byens politikere gav mandag grønt lys for, at den populære cykelrute Nørrebroruten – også kaldet Den Grønne Sti – skal fortsætte på den anden side af Tagensvej og hele vejen igennem Haraldsgadekvarteret til Vibenshus Runddel.

Fotos: Lars Vibild, larsvibild.dk

Det var den første Grønne Cykelrute i København og er den dag i dag tusinder af nørrebroeres foretrukne genvej gennem bydelen.

Men Nørrebroruten, også kendt som Den Grønne Sti, stopper efter den oplevelsesrige Superkilen brat ved Tagensvej. Og derfra er det bilforhandlere, bare gader og boligblokke med et blakket ry.

I hvert fald er det det billede, man som udefrakommende kan have af Nørrebros nordligste hjørne – det, som nogle kalder Haraldsgadekvarteret, andre Aldersrogadekvarteret.

Men det vil kvarterløftprojektet Områdefornyelsen ved Skjolds Plads lave om på – og et af midlerne til at gøre det skal være at videreføre Nørrebroruten fra Tagensvej gennem kvarteret til Vibenhus Runddel, herunder den uroplagede Krakas Plads.

.

Denne plan og en lang række andre tiltag for bl.a. at gøre kvarteret mere trygt blev mandag godkendt af politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg som en del af den næsten 80 mio. kr. store anlægsbevilling til området.

Og det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der selv bor på Nørrebro og er kendt for at bevæge sig rundt i byen på cykel:

“Nørrebroruten er i sig selv en succeshistorie og vældigt populær, og derfor giver det rigtig god mening at videreføre den gennem Haraldsgadekvarteret fra Tagensvej, hvor den slutter i dag. En forlængelse kan være med til at øge trygheden, når flere naturligt har deres færden i området, og samtidig kan nye byrum give værdi for både lokale og udefrakommende,” pointerer hun over for Mit Nørrebro.

Den kommende forlængelse af Nørrebroruten skal gå igennem bl.a. Sigynsgade.

Områdefornyelsen har afsat 6,6 mio. kr. fra den samlede pulje på at udarbejde en ambitiøs plan for videreførelsen af Nørrebroruten. Gennemførelsen af planen vil komme til at kræve flere midler, men nikker politikerne i Borgerrepræsentationen ja til denne indledende fase, ligger det næsten implicit, at man også vil afsætte pengene til næste fase.

Og netop fordi forlængelsen af Nørrebroruten ikke kun handler om trafik og cyklisme, men også om at løfte et område socialt, er oddsene gode for, at vi om føje år kan cykle videre fra Tagensvej af en grøn og mere oplevelsesrig rute hele vejen gennem Sigynsgade og Aldersrogade til Vibenshus Runddel.

“Dele af Haraldsgadekvarteret lever en lidt hengemt tilværelse og er længe blevet overset fra politisk side. Med Områdefornyelsens arbejde og de lokales engagement kan vi få gjort kvarteret til et tilløbsstykke, som andre hot spots på Nørrebro, og derfor glæder jeg mig til i fremtiden at kunne tage turen ad Nørrebroruten gennem et kvarter, som i den kommende tid blomstrer op og får en masse mere at byde på,” siger Ninna Hedeager Olsen.

.

NØRREBRORUTEN

Nørrebroruten var den første Grønne Cykelrute i København. Den er anlagt på en tidligere jernbanestrækning og er en del af Den Grønne Sti, der strækker sig fra Roskildevej gennem Frederiksberg og videre til Nørrebro ad Åbuen – broen over Åboulevard.

Stien er i alt ca. 8 km med kun 7 vejkryds. Københavns og Frederiksberg kommuner fik i 2012 Byplanprisen for anlæggelsen af ruten.

Den nye plan er at føre ruten videre fra Tagensvej til Vibenshus Runddel gennem Sigynsgade og Aldersrogade. Forbindelsen skal udformes med plads til både bløde trafikanter, ophold og aktiviteter

I den modsatte ende af Nørrebro – mod syd – fortsætter Nørrebroruten ad Åbuen mod Frederiksberg, hvor den har navnet Den Grønne Sti.

De øvrige planer for Haraldsgadekvarteret

Ud over en videreførelse af Nørrebroruten er følgende tiltag en del af den plan, der mandag fik grønt lys af byens teknik-og miljøudvalg:

• Skabe bedre ankomster til kvarteret ved krydset Tagensvej/Haraldsgade og Jagtvej/Lersø Parkallé, så det bliver tryggere og lettere at orientere sig ind i kvarteret.

• Begrønne udvalgte brede gader i kvarteret, så der skabes mere livskvalitet for beboerne og samtidig tryggere veje.

• Omdanne den sydlige del af Lersø Parkallé til et attraktivt og grønt areal med bedre opholdsmuligheder og større biodiversitet til gavn for beboere og undervisningsbrug på Nørre Fælled Skole.

• Opsøgende indsats for at reducere kvarterets CO₂ aftryk og energiforbrug.

• Tydeliggøre og styrke kvarterets kultur- og fritidstilbud gennem netværksdannelse mellem kvarterets aktører m.m.

• Understøtte idræt og bevægelse i kvarteret med fysiske forbedringer af faciliteterne og ved at gøre det lettere for kvarterets unge og øvrige beboere at deltage i organiseret idræt og udnytte eksisterende faciliteter.

• Sætte fokus på sundhedsfremme i kvarteret bl.a. gennem et partnerskab med Københavns Professionshøjskole.

• Styrke børns skoleparathed i daginstitutionerne, styrke netværket blandt aktører, der arbejder med unge i kvarteret og understøtte brobygning til ungdoms- og videreuddannelser for unge, for at øge uddannelsesniveauet og livschancerne for kvarterets unge.

Kilde: Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Related Articles

X