MN logo rgb web 300x77
Ny plan: tankstation på Tagensvej skal afløses af nye boliger

Ny plan: tankstation på Tagensvej skal afløses af nye boliger

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Københavns Kommune og grundejeren vil rive tankstation og vaskehal ned og udskifte med nye boliger – men Nørrebro Lokaludvalg er bekymret for trafikstøjen.

Topfoto: Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen set fra krydset Tagensvej/Jagtvej. Illustration: Arkitema Architects.

Et slapt stenkast fra hjørnet mellem Tagensvej og Jagtvej ligger i dag en tankstation og en vaskehal gemt omme bag en lav, graffiti-bemalet mur.

Alt tyder på, at de begge meget snart bliver fortid. For både Københavns Kommune og ejeren af grunden ønsker at rive både tankstation og vaskehal ned og erstatte dem med et nyt boligbyggeri.

En lokalplan ligger klar for en spritny ejendom, der skal rumme både boliger og erhverv på adressen Tagensvej 40 — med plads til serviceerhverv, familie-og ungdomsboliger samt en parkeringskælder.

Planen er p.t. i offentlig høring, og frem til 11. februar kan man selv give sit besyv med.

Når projektet står færdigt, vil byggeriet have et samlet etageareal på 4.100 m2 — fordelt på cirka 1.200 m2 serviceerhverv i stueetagen og cirka 2.900 m2 boliger på de resterende etager. Det er planen, at bygningen skal have en maksimal højde på 20 meter fordelt på seks etager.

Det nye byggeri vil efter planen også kunne byde på grønne opholdsarealer med fælles tagterrasse, altangange mod gårdsiden og grønne opholdsrum i gården.

Det indre gårdrum skal beskyttes mod trafikstøjen fra Tagensvej. Kommunens normale krav om minimum 25% almene boliger stilles ikke i dette tilfælde, fordi det samlede etageareal for nye boliger i lokalplanen er under minimumsgrænsen på 3.200 m2, og fordi der i skoledistriktet allerede er over 30% almene boliger. Illustration: Arkitema Architects.

Indeklemt, men centralt

Selve grunden har en samlet størrelse på 1.600 m2 og ligger klemt inde mellem tre eksisterende boligkarreer — heriblandt ejendommen “Kollegiegården”, som forbipasserende nok vil kende for gavlmonumentet ‘Pilen’.

For ejendommens kommende beboere vil der kun være få skridt til Jagtvej — og lidt flere til grønne områder som Fælledparken i den ene retning og Nørrebroparken i den anden retning.

Derudover er der mindre end 500 meter til metroens linje M3 ved Haraldsgade, hvor metrostationen Skjolds Plads ligger.

Dermed står en lidt ensom tankstation på hjørnet af Tagensvej og Jagtvej til at blive et attraktivt sted at bo inden for en nær fremtid — til dels, i hvert fald.

.

Lokaludvalget: “Hvad med støjbelastningen?”

Det er nok ingen hemmelighed, at Tagensvej er en trafikal kranspulsåre, der leder køretøjer i alle størrelser gennem Nørrebro og ind mod hjertet af København.

Støjen fra den konstante trafik ligger derfor på et niveau, der betyder, at områdets boliger er klassificeret som stærkt støjbelastede boliger.

Ifølge planlovens §15a ligger den vejledende grænseværdi for støjbelastning på 58 dB udendørs. Til sammenligning har tidligere målinger på Tagensvej nået både 62 dB og 70 dB. 

Dét har fået Nørrebro Lokaludvalg til at interessere sig for det nye byggeri. I et høringssvar spørger lokaludvalget blandt andet ind til, hvordan Københavns Kommune vil sikre, at de nye boliger ikke vil være støjbelastede.

I lokalplansforslaget erkender Københavns Kommune, at trafikstøjen vil overstige de vejledende grænser på 58 dB. Lokalplanen lægger derfor op til at skåne byggeriets beboere, der opholder sig i gården, ved at lade bebyggelsen fungere som støjskærm og dermed minimere støjgener fra Tagensvej inde i gårdrummet.

For at kunne overholde støjgrænserne indenfor i lejlighederne, kan det blive nødvendigt at støjisolere bygningerne — blandt andet med etablering af støjværn på tag og på selve konstruktionen. Indendørs må støjen ikke overstige 33 dB — mindre end lyden fra et køleskab.

Når den offentlige høring er gennemført, vil et eventuelt justeret projekt blive lagt frem til endelig, politisk godkendelse — formentlig i det tidlige forår.

 Tankstationen og vaskehallen, som de i dag står ud til Tagensvej. Foto: Københavns Kommune.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Related Articles

X